Oznamy

Štvrtá veľkonočná nedeľa, rok C (8. mája 2022)

Štvrtá veľkonočná nedeľa, rok C (8. mája 2022)

Liturgický kalendár

Utorok: Sv. Jána z Avily, kňaza a učiteľa Cirkvi
Štvrtok: Sv. Pankráca, mučeníka
Piatok: Preblahoslavenej Panny Márie Fatimskej, spomienka
Sobota: Sv. Mateja, apoštola sviatok
Budúca nedeľa: Prvé sv. prijímanie - 5. veľkonočná nedeľa, rok C

Rozpis sv. omší

    Zubák Horná Breznica
9.5. Pondelok 7.00  
10.5. Utorok 17.30  
11.5. Streda 17.30 16.30
12.5. Štvrtok 7.00  
13.5. Piatok 17.30 16.30
14.5. Sobota 18.30  
15.5. Nedeľa 7.00 a 10.00           8.00

Úmysly

Utorok: za zdravie a Božiu pomoc rod. Katky Kniežovej
Štvrtok: za farnosť
Piatok: Antónia a Mikuláš Balážovi
Sobota: Jozef Kontiš
Nedeľa: za prvoprijímajúce deti

Rôzne

Ďakujem za upratovanie skupine č. 7 a milodar 30€ a budúci týždeň prosím o upratovanie rodičov prvoprijímajúcich detí. Ďakujem za milodar 2x50€, 150€. Ďakujem za farskú zbierku 326€. Ďakujem mužom a ženám za štvrtkovú brigádu, vo štvrtok poobede budeme opäť v prácach pokračovať od 15.00. Brigáda je aj pre prvoprijímajúcich rodičov, chlapi budú betónovať a ženy budú čistiť areál centra a fary. Ďakujem za účasť na sviatosti zmierenia a na fatimskej pobožnosti. Ďakujem rodičom prvoprijímajúcich detí za sobotnú brigádu, aj za prípravu na sv. prijímanie.

Dnes je zbierka na seminár, za milodary Pán Boh zaplať. Budúci týždeň bude zbierka na farnosť. Táto zbierka bude obetovaná na krížovú cestu.

Detské katechézky – pozývame vás na detské katechézky v pondelok od 17.00 v past. centre. Srdečne pozývam najmenších i s rodičmi, aby ste spoločne zdieľali a rozvíjali svoju vieru a sprostredkovali ju svojim najmenším. Mamičky podali farský projekt Učíme sa od mala, poprosím vás o podporu projektu prostredníctvom hlasovania na cestaobnovy.sk  Hlasovanie začalo 24. apríla a končí dnes 8. mája 2022. Vopred Pán Boh zaplať.

Nácviky prvoprijímajúcich detí budú v utorok, stredu a piatok po sv. omši, s tým, že poprosím rodičov, aby určite všetci prišli v stredu. V sobotu bude sv. spoveď pre rodičov a deti od 9.00 – 9.30.

Dávam do pozornosti časopis Žilinská diecéza, kde je reportáž o našom past. centre.

Mesiac máj je mesiacom preblahoslavenej Panny Márie,  preto vás povzbudzujem k modlitbe sv. ruženca a Loretánskeho litánia. V piatok sa opäť pred sv. omšou budú modliť sv. ruženec deti.

Keďže máme dnes Nedeľu Dobrého pastiera, chcel by som využiť tento priestor ako poďakovanie pre všetkých, ktorí mi počas týchto rokov pomáhali, aby táto farnosť mohla fungovať čo najlepším spôsobom. Predovšetkým máme personálne zmeny v rámci farskej rady. Miroslav Havko, Stanislav Krchňávek, Barbora Adamcová, Jozef Ivaniš a Iveta Oščatková z farskej rady odchádzajú. Za ich pôsobenie a za ich službu chcem vysloviť úprimné Pán Boh zaplať, za všetko to, čo urobili pre našu farnosť. Som presvedčený, že svoju prácu robili v úprimnosti srdca a s najväčšou dôverou spravovali duchovné i hmotné dobrá našej farnosti. Chcem poznamenať, že nikoho som z tejto rady neodvolal ani nevyhodil kvôli konfliktu, všetci odchádzajú po vzájomnej dohode a dobrovoľne a každý má na to svoj osobný dôvod.

Ďalej by som chcel poprosiť – stále riešim problém kostolníka v Zubáku, ak by niekto cítil a chcel mi pomôcť, budem rád, nakoľko sa priznám, že túto funkciu nezvládam, predovšetkým kvôli času. Sami možno vidíte, že to nefunguje tak ako má a hrozí, že budem musieť bohoslužby alebo chod farnosti obmedziť.
Taktiež nastáva zmena aj v Breznici, avšak pozitívna, tam budeme mať na poste kostolníka dvoch ľudí, a to p. Emíliu Štefinovú a bude jej pomáhať Jožko Ivaniš. Vyprosujem obom dostatok Božích milostí pri tejto službe. Dôvodom tejto situácie je náročný čas, ktorý p. Emília prežíva, chcel by som si ju zastať a povzbudiť a nebojte sa ju povzbudiť aj vy, pretože roky slúžila pre túto farnosť a rozhodne jej úloha zanechala za sebou veľmi veľa dobrého ovocia. Tým by som chcel eliminovať všetkých neprajníkov a ľudí, ktorí stále zasievajú zlo aj do našich kresťanských kruhov. Verejne vyhlasujem pred všetkými, že organistom, kostolníkom, ako aj miništrantom som nikdy žiadne finančné prostriedky nedával, je to preto, lebo sme sa dohodli pred desiatimi rokmi, že pokiaľ budeme stavať, tak títo ľudia vykonávajú túto službu zdarma. Určite rád, keď bolo možné som pomohol, ale určite nie finančnou odmenou. Preto by som chcel poprosiť, aby ste aj v tomto zvážili svoje komentáre a slová na ľudí, ktorí sú v mojom najbližšom okolí ako je farská rada, a tí ktorí posluhujú pri liturgii. Dnes na nedeľu Dobrého pastiera výslovne vás chcem poprosiť o modlitby za tých, ktorí vysluhujú sviatosti, teda za kňazov, ale aj za tých, ktorí im pomáhajú. Nemôže sa stať, aby niekto kto v kostole číta, miništruje, alebo spieva, alebo je vo farskej rade bol osočovaný inými. Tým osočuje aj mňa. Preto by som vás chcel poprosiť, ak niekto má s niekým problém, tak neosočujte a nesúďte, ale povedzte to pokojne mne, aby sa zbytočne nešírilo zlo. Budeme sa spoločne modliť za týchto ľudí, pretože veľakrát sú zbytočne pod tlakom a treba si uvedomiť, že nikto z nás nie je bez chýb. Veľmi sa teším, že mnohí ľudia majú stále chuť spolupracovať so mnou a slúžiť Pánu Bohu a pevne verím, že aj tieto drobné nedorozumenia predložíme Bohu v modlitbách, aby uzdravil naše vzťahy. Nezabúdajme, že každý kto šíri zlo, tak to isté zlo sa mu v živote vráti.
Nová farská rada, keďže jej končí mandát v tomto roku, bude ustanovená v júni, pokiaľ zotrvám v tejto farnosti. Na záver by som sa na Sviatok Dobrého pastiera chcel ospravedlniť všetkým, ktorým som ublížil alebo som sa správal nevhodne. Chcel by som vás poprosiť o odpustenie a modlitby. Mojou úlohou je sprostredkovať všetkým požehnanie a pokoj, tak ako robí dobrý pastier. Zároveň vás chcem povzbudiť k láske a hlbokej viere a v tomto duchu prijmite požehnanie.