Oznamy

Veľkonočná nedeľa Pánovho zmŕtvychvstania, rok C (17. apríla 2022)

Veľkonočná nedeľa Pánovho zmŕtvychvstania, rok C (17. apríla 2022)

Liturgický kalendár

Pondelok – Sobota: Veľkonočná oktáva
Budúca nedeľa: Druhá veľkonočná nedeľa  - Nedeľa Božieho milosrdenstva, rok C

Rozpis sv. omší

    Zubák Horná Breznica
18.4. Pondelok 8.00 9.30
19.4. Utorok    
20.4. Streda    
21.4. Štvrtok    
22.4. Piatok 17.30 16.30
23.4. Sobota 18.30  
24.4. Nedeľa 8.00 a  11.00  9.30

Úmysly

Pondelok: Mirko a Marta Davidovi a rodičia
Piatok: Jozef Zachar
Sobota: Anna Rosinová
Nedeľa: Júlia a Matej Balejovi a rodičia / + Eva, Anton a Zdeno Bednárovi

Rôzne

Ďakujem za upratovanie skupine č. 3 a 4. a budúci týždeň prosím o upratovanie skupinu č.5. Ďakujem za milodar 100€ od ružencového spoločenstva p. Bulkovej a 200€. Ďakujem všetkým, ktorí ste pristúpili k sviatosti zmierenia v tomto týždni. Ďakujem všetkým, ktorí sa zúčastnili veľkonočných slávností a zvlášť ďakujem tým, ktorí pomáhali s dôstojným prežitím veľkonočných sviatkov: miništrantom, požiarnikom v Breznici i v Zubáku, spevákom, organistom, kostolníkom, lektorom, mimoriadnym rozdávateľom, požiarnikom, ženám za výzdobu. Chcel by som ešte poďakovať aj za vašu účasť na adorácii vo štvrtok, aj v piatok v Zubáku a krásnu účasť na Trojdní.

Tlačivo na 2% na naše Občianske združenie Svätý Vendelín nájdete v zadnej časti kostolov, kto chcete podporiť naše centrum, vopred veľká vďaka. Tlačivo nájdete tu.

Dnes bude veľkonočná ofera, ktorá bude obetovaná na krížovú cestu.

Dnes v nedeľu po rannej sv. omši v Zubáku a po rannej sv. omši v Hornej Breznici, mimoriadni rozdávatelia prinesú chorým sv. prijímanie.

Budúcu nedeľu pri sv. omšiach za obvyklých podmienok môžeme prijať úplné odpustky, nakoľko je nedeľa Božieho milosrdenstva (sv. spoveď, sv. prijímanie, čisté srdce). Pred všetkými nedeľnými sv. omšami sa budeme modliť Korunku Božieho milosrdenstva ako aj zakončenie deviatnika. Počas týždňa sa bude naďalej modliť deviatnik Božieho milosrdenstva.

Počas týždňa ma bude zastupovať v prípade zaopatrovania p. farár z Lednice.

Slávnostná konsekrácia kostola a relikvie sv. Vendelína sa bude konať 22. októbra 2022.