Oznamy

Kvetná nedeľa, rok C (10. apríla 2022)

Kvetná nedeľa, rok C (10. apríla 2022)

Liturgický kalendár

Štvrtok: Zelený štvrtok - Štvrtok Pánovej večere
Piatok: Veľký piatok - Piatok utrpenia Pána
Sobota: Biela sobota - Veľkonočná vigília vo Svätej noci
Budúca nedeľa: Veľkonočná nedeľa Pánovho zmŕtvychvstania, rok C

Rozpis sv. omší

    Zubák Horná Breznica
11.4. Pondelok 7.00  
12.4. Utorok 17.30 18.30
13.4. Streda 18.30  
14.4. Štvrtok 18.30 16.30
15.4. Piatok 17.00 15.00
16.4. Sobota 18.30  
17.4. Nedeľa 8.00 a 11.00           9.30

Úmysly

Pondelok: k Duchu Svätému
Utorok: Ivan Šišolák
Streda: za farnosť
Štvrtok: za zdravie a Božiu pomoc Emila s rodinou
Sobota: Rudolf a Júlia Pavúček

Rôzne

Ďakujem za upratovanie skupine č. 2. a milodar 60€ a budúci týždeň prosím o upratovanie skupinu č. 3. a 4. Ďakujem za milodary 150€, 100€ a 50€. Ďakujem za zbierku pre prenasledovaných kresťanov 130€. Ďakujem chlapom za brigádu. Po Veľkej noci budeme pokračovať v prácach na krížovej ceste. Ďakujem ženám za varenie chlapov. Ďakujem ženám za upratanie fary a umytie okien. Ďakujem p. Kurtimu za stolárske práce. Ďakujem chlapom, ktorí mi pomohli naložiť a previesť majču do pálenice. Ďakujem za milodar 1000€ na železo. Ďakujem všetkým, ktorí sa ste sa zúčastnili na pôstnych túžbach. Ďakujem všetkým za účasť na sviatosti zmierenia a ďakujem aj ženám za varenie pre kňazov a pre tábor.

Tlačivo na 2% na naše Občianske združenie Svätý Vendelín nájdete v zadnej časti kostolov, kto chcete podporiť naše centrum, vopred veľká vďaka. Tlačivo nájdete tu.

Krížové cesty:
Zubák: Piatok: pred sv. omšou / Nedeľa: po rannej sv. omši                         
Horná Breznica:
Piatok: pred sv. omšou / Nedeľa: po sv. omši

Veľkonočné Trojdnie: 

Na Zelený štvrtok bude po sv. omši meditácia a večeradlo s trpiacim Kristom po večernej sv. omši. Bude vyložená Sviatosť Oltárna a zložená bude o 20.15. Poprosím chlapov, ktorým budem ako správca farnosti umývať nohy, aby prišli o niečo skôr pred sv. omšou.

Na Veľký piatok sa bude konať krížová cesta vo farskom kostole o 10.00, v tom istom čase aj v Breznici. Krížové cesty budú obetované za farnosť. Obrady Veľkého piatku v Zubáku budú o 17.00.
Po večerných obradoch vo farskom kostole bude meditácia a večeradlo s trpiacim Kristom.
Na Veľký piatok je prísny pôst a zdržiavanie sa mäsitého pokrmu. Odporúča sa pôst aj na Bielu sobotu.

Na Bielu sobotu vo farskom kostole v Zubáku bude od 8.00 vyložená Sviatosť oltárna. Sviatosť oltárna sa uschová o 18.00. V Hornej Breznici bude vyložená Sviatosť na Bielu sobotu o 8.30 a uschovanie Sviatosti oltárnej bude o 16.00. Počas Bielej soboty by mali strážiť hrob dobrovoľní hasiči alebo aj miništranti. Obrady Bielej soboty budú o 18.30 vo farskom kostole.

Úplné odpustky vo Veľkonočnom trojdní:
Úplné odpustky za zvyčajných podmienok (sv. spoveď, sv. prijímanie a modlitba na úmysel Svätého Otca – a vylúčenie akejkoľvek záľuby aj v ľahkom hriechu) možno získať:
1. pri verejnej adorácii Najsvätejšej sviatosti na Zelený štvrtok recitovaním alebo spevom Tantum ergo;
2. za nábožnú účasť poklony kríža pri liturgickom slávení na Veľký piatok;
3. za obnovu krstných sľubov pri slávení Veľkonočnej vigílie.

Sviatosť zmierenia: Ak ste sa nestihli vyspovedať, tak môžete prijať svätú spoveď v Hornej Breznici v utorok po sv. omši a v Zubáku v stredu po svätej omši.

Na budúcu nedeľu bude veľkonočná ofera, ktorá bude obetovaná na krížovú cestu.

Na Veľký piatok sa začíname modliť Novénu k Božiemu milosrdenstvu, ktorá končí Sviatkom Božieho milosrdenstva v nedeľu po Veľkej noci.

Pán Ježiš povedal Faustíne: Túžim, aby Druhá veľkonočná nedeľa bola Sviatkom milosrdenstva. Toto želanie vyslovil Pán Ježiš štrnásťkrát: Duše hynú napriek môjmu trpkému umučeniu. Dávam im poslednú záchrannú kotvu. To je Sviatok Božieho milosrdenstva.

Poprosím tých, ktorí sa predmodlievajú, aby sa novénu modlili 10 min. pred sv. omšou. Začneme sa ju modliť spolu pred krížovou cestou na Veľký piatok. V Breznici vždy o 15.00, na Veľký piatok po krížovej ceste.