Oznamy

8. nedeľa v cezročnom období, rok C (27. februára 2022)

Ôsma nedeľa v cezročnom období, rok C (27. februára 2022)

Liturgický kalendár

Streda: Popolcová streda - deň pokánia v celej Cirkvi. Pôst a zdržovanie sa mäsitého pokrmu.
Budúca nedeľa: 1. pôstna nedeľa, rok C

Rozpis sv. omší

    Zubák Horná Breznica
28.2. Pondelok 7.00  
1.3. Utorok 7.00  
2.3. Streda 17.30 16.30
3.3. Štvrtok 7.00  
4.3. Piatok 17.30 16.30
5.3. Sobota 17.30 16.30
6.3. Nedeľa 8.00 a 11.00           9.30

Úmysly

Utorok: Antónia a Martin Kanderka
Streda: Rozália a Ján Bulko
Štvrtok: za farnosť
Piatok: Anna Krajčová a rodičia
Sobota: za zdravie a Božiu pomoc pre dcéru Frederiku
Nedeľa: Anna, Blažej a deti / Bartoš Šutriepka Pavol, Štefan, Božena a Anna

Rôzne

Ďakujem za upratovanie skupine č. 14. a milodar 40€ a budúci týždeň prosím o upratovanie skupinu č. 15. Som veľmi rád, že sa nám konečne podarilo získať pozemok nad farou, kde bude umiestnená krížová cesta, takže teraz nás čaká vybaviť stavebné povolenie a môžeme v stavbe pokračovať.

Tlačivo na 2% na naše Občianske združenie Svätý Vendelín nájdete v zadnej časti kostolov, kto chcete podporiť naše centrum, vopred veľká vďaka. Tlačivo nájdete tu.

Pôstne túžby – cyklus prednášok, ktorý bude každý pôstny piatok po sv. omši, keďže kázeň vtedy nebude. Ste srdečne všetci pozvaní. Verím, že prídete v čo najväčšom počte. Nezabudnime začať pôstne obdobie svätou spoveďou a radi prichádzajme počas pôstu na sväté omše, aby sme mohli často prijímať sväté prijímanie.

Krížové cesty:
Zubák: Piatok: pred sv. omšou / Nedeľa: po rannej sv. omši
Horná Breznica: Piatok: po sv. omši / Nedeľa: po sv. omši

Kto koná pobožnosť krížovej cesty, môže získať za obvyklých podmienok úplné odpustky. Veriaci, ktorý sa v piatok v pôstnom období pomodlí po prijímaní pred obrazom Ježiša Krista Ukrižovaného modlitbu: Dobrý a preláskavý Ježišu, môže získať za obvyklých podmienok úplné odpustky. V piatok sú pôstne dni a v tomto týždni máme prikázaný pôst - Popolcovú stredu, ktorý nás viaže vo svedomí zdržať sa mäsitého pokrmu. Každý pôst môžeme obetovať na nejaký úmysel.

V piatok po pôstnych túžbach bude stretnutie rodičov prvoprijímajúcich detí.

Prvý piatok – sviatosť zmierenia:
Horná Breznica: Streda – od 15:45 do sv. omše / Piatok - pred sv. omšou
Zubák: Streda - po sv. omši a pred všetkými sv. omšami
Počas večerného spovedania bude vyložená Sviatosť Oltárna.
Spovedanie chorých bude v piatok od 7.30 ráno. Najskôr v Zubáku a okolo 9.00 v Hornej Breznici. Ak by ste chceli nahlásiť niekoho nového, poprosím, v sakristiách kostolov.

Fatimská sobota - budúcu sobotu 5. marca 2022 je prvá sobota v mesiaci. V Hornej Breznici bude v rámci fatimských sobôt pred sv. omšou večeradlo k Panne Márii, ktoré bude začínať 1 hod pred sv. omšou od 15.30, sv. omša je 16.30. Srdečne ste pozvaní.

Chcel by som poprosiť páry, ktoré sa chcú sobášiť v tomto roku, že počas pôstu budem robiť náuky. Preto by som bol rád, keby ste mi dali vedieť a dohodli by sme sa na termínoch.