Oznamy

4. nedeľa v cezročnom období, rok C (30. januára 2022)

Štvrtá nedeľa v cezročnom období, rok C (30. januára 2022)

Liturgický kalendár

Pondelok: Sv. Jána Bosca, kňaza
Streda: Obetovanie Pána, sviatok
Štvrtok: Sv. Blažeja, biskupa a mučeníka
Sobota: Sv. Agáty, panny a mučenice
Budúca nedeľa: 5. nedeľa v cezročnom období, rok C

Rozpis sv. omší

    Zubák Horná Breznica
31.1. Pondelok 7.00  
1.2. Utorok 18.30  
2.2. Streda 7.00 a 17.30           16.30
3.2. Štvrtok 16.30 17.30
4.2. Piatok 17.30 16.30
5.2. Sobota 17.30 16.30
6.2. Nedeľa 8.00 a 11.00           9.30

Úmysly

Utorok: Pavol a Eva Bednárovi, členovia rod. Bednárovej
Streda: Emil a Edita
Štvrtok: za farnosť
Piatok: za zdravie a Božiu pomoc rod. Kanderkovej
Nedeľa: Ferdinand a Oľga Parohovi

Rôzne

Ďakujem za upratovanie skupine č. 10. a milodar .......€ budúci týždeň prosím o upratovanie skupinu č. 11. Ďakujem za milodary 100€.

V utorok budeme v Zubáku skladať vianočnú výzdobu od 15.00, poprosím vás o pomoc.

V stredu na sviatok Obetovania Pána bude požehnanie hromničných sviečok.

Vo štvrtok na sv. Blažeja budem udeľovať pri sv. omšiach svätoblažejské požehnanie.

Prvý piatok – sviatosť zmierenia:
Horná Breznica: Štvrtok – po sv. omši / Piatok – pred sv. omšou
Zubák: Piatok – po sv. omši
Počas večerného spovedania bude vyložená Sviatosť Oltárna. V piatok bude pred sv. omšou krížová cesta vo farskom kostole.
Spovedanie chorých bude v piatok od 7.30 ráno. Najskôr v Zubáku a okolo 9.00 v Hornej Breznici. Ak by ste chceli nahlásiť niekoho nového, poprosím, v sakristiách kostolov.

Fatimská sobota - budúcu sobotu 5. februára 2022 je prvá sobota v mesiaci. V Hornej Breznici bude v rámci fatimských sobôt pred sv. omšou večeradlo k Panne Márii, ktoré bude začínať 1 hod pred sv. omšou od 15.30, sv. omša je 16.30. Srdečne ste pozvaní.