Oznamy

33. nedeľa v cezročnom období, rok B (14. novembra 2021)

33. nedeľa v cezročnom období, rok B (14. november 2021)

Liturgický kalendár

Pondelok: Sv. Alberta Veľkého, biskupa a učiteľa Cirkvi
Streda: Sv. Alžbety Uhorskej, rehoľníčky
Štvrtok: Výročie posviacky bazilík sv. Petra a Pavla
Sobota: Panny Márie v sobotu, spomienka
Budúca nedeľa: Nedeľa Krista Kráľa - 34. nedeľa v cezročnom období, rok B

Rozpis sv. omší

    Zubák Horná Breznica
15.11. Pondelok    
16.11. Utorok    
17.11. Streda    
18.11. Štvrtok 7.00  
19.11. Piatok 17.30 16.30
20.11. Sobota 17.30 16.30
21.11. Nedeľa 8.00 a 11.00           9.30

Úmysly

Štvrtok: Jozef Gabriš a rodičia
Piatok: Štefan Bulko
Sobota: Alžbeta a Ján Krchňávkovi a rodičia
Nedeľa: Jozef, Jolana a Ján Wohlschlager / Pavol Babača

Rôzne

Ďakujem za upratovanie kostola skupine č.1 a milodar 60€ a budúci týždeň poprosím o upratovanie skupinu č. 2. Chcem sa poďakovať chlapom za brigádu, ďalšia brigáda bude v stredu od 8.00. Ďakujem Jožkovi Ivanišovi za elektroinštalačné práce. Ďakujem ženám za varenie pre brigádnikov. Ďakujem animátorom za stretnutie. Ďakujem za detské katechézky.

Kto by mal záujem o časopis Posol, nech sa nahlási v sakristiách kostolov, celoročné predplatné je 8,50€.

V sakristii v Zubáku si vyzdvihnete podielové knihy Spolku sv. Vojtecha. Predplatné je 8,00€.

Stretnutie farskej rady bude 20. novembra 2021 v sobotu po sv. omši.

Dnes bude zbierka na energie.

Budúcu nedeľu na Nedeľu Krista Kráľa bude celofarská poklona, kde v Zubáku vystavím sviatosť po rannej sv. omši a v Breznici po sv. omši o 9.30. V zadnej časti kostolov sú časové rozpisy poklony, kam vás poprosím zapísať sa, aby Sviatosť Oltárna nebola osamotená. Záver bude v Breznici o 17.30 a v Zubáku o 18.00. Zúčastnením sa môžeme získať úplné odpustky, preto vás všetkých povzbudzujem k účasti.