Oznamy

32. nedeľa v cezročnom období, rok B (7. novembra 2021)

32. nedeľa v cezročnom období, rok B (7. november 2021)

Liturgický kalendár

Utorok: Výročie posviacky Lateránskej baziliky, sviatok
Streda: Sv. Leva Veľkého, pápeža a učiteľa Cirkvi, spomienka
Štvrtok: Sv. Martina z Tours, biskupa
Piatok: Sv. Jozafáta, biskupa a mučeníka
Sobota: Panny Márie v sobotu, spomienka
Budúca nedeľa: 33. nedeľa v cezročnom období, rok B

Rozpis sv. omší

    Zubák Horná Breznica
8.11. Pondelok 7.00 7.30
9.11. Utorok 7.00  
10.11. Streda    
11.11. Štvrtok    
12.11. Piatok 17.30 16.30

13.11.

Sobota 17.30  
14.11. Nedeľa 8.00 a 11.00           9.30

Úmysly

Utorok: za obrátenie Jána
Piatok: František, Mária a Miroslav Bednár
Sobota: Viliam a Helena Slabí
Nedeľa: za ružencové spoločenstvo Emílie Bulkovej / Stanislav Gereg

Rôzne

Ďakujem za upratovanie kostola skupine č.18 a milodar 50€ a budúci týždeň poprosím o upratovanie skupinu č. 1. Ďakujem za zbierku na misie 92,30€. Chcem sa poďakovať chlapom za brigádu, ďalšia brigáda bude v pondelok od 14.00. Ďakujem ženám za varenie pre brigádnikov a za upratovanie centra. Ďakujem p. Hortovi a Barcíkovi za dovoz cementu a Mirkovi Zuzíkovi za jeho vyloženie. Ďakujem mimoriadnym rozdávateľom za rozdanie sv. prijímania. Ďakujem za účasť na fatimskej sobote v Breznici. Ďakujem všetkým za účasť na sviatosti zmierenia a za pravidelné návštevy a modlitby za duše našich zosnulých.

Kto by mal záujem o časopis Posol, nech sa nahlási v sakristiách kostolov, celoročné predplatné je 8,50€.

V sakristii v Zubáku si vyzdvihnete podielové knihy Spolku sv. Vojtecha. Predplatné je 8,00€.

Stretnutie animátorov bude teraz 13.11. v sobotu po sv. omši a stretnutie farskej rady bude 20. novembra v sobotu po sv. omši.