Oznamy

31. nedeľa v cezročnom období, rok B (31. októbra 2021)

31. nedeľa v cezročnom období, rok B (31. október 2021)

Liturgický kalendár

Pondelok: Všetkých svätých, slávnosť
Utorok: Spomienka na všetkých zosnulých veriacich
Streda: Sv. Martina de Porres, rehoľníka
Štvrtok: Sv. Karola Boromejského, biskupa
Sobota: Prvá sobota - Panny Márie v sobotu
Budúca nedeľa: 32. nedeľa v cezročnom období, rok B

Rozpis sv. omší

    Zubák Horná Breznica
1.11. Pondelok 8.00 a 11.00 9.30
2.11. Utorok 18.30 17.30
3.11. Streda 7.00  
4.11. Štvrtok 7.00  
5.11. Piatok 18.30 17.30
6.11. Sobota 18.30 17.30
7.11. Nedeľa 8.00 a 11.00           9.30

Úmysly

Pondelok: Helena Štefaňáková
Piatok: Mirka, Maťka a Peter
Nedeľa: za zdravie a Božiu pomoc rod. Slabej / Kamil Hurínek a rodičia

Rôzne

Ďakujem za upratovanie kostola skupine č.17 a milodar 60€ a budúci týždeň poprosím o upratovanie skupinu č. 18. Ďakujem za milodary 100€ a 250€, 50€ a 50€. Ďakujem za hodovú zbierku na farnosť 342,55€. Chcem sa poďakovať chlapom za brigádu, ďalšia brigáda bude v stredu od 15.00. Ďakujem ženám za varenie pre brigádnikov. Ďakujem chlapom, ktorí mi pomohli šrotovať jablká a ďakujem všetkým rodinám, ktorí mi jablká doniesli na faru, ďakujem všetkým za vašu námahu. Chcem sa poďakovať Mirkovi Zuzíkovi za odvoz zámkovej dlažby. Jankovi Ivanišovi ďakujem za zemné práce. Ďakujem p. Trnkovi za dovoz štrku. Ďakujem Vladkovi Martišovi za kosenie trávy. Taktiež som vďačný tým, ktorí sa vyspovedali k Sviatkom všetkých svätých. Ďakujem za detské katechézky.

Dnes bude zbierka na misie, v pondelok bude zbierka na farnosť.

Kto by mal záujem o časopis Posol, nech sa nahlási v sakristiách kostolov, celoročné predplatné je 8,50€.

V sakristii v Zubáku si vyzdvihnete podielové knihy Spolku sv. Vojtecha. Predplatné je 8,00€.

Mimoriadni rozdávatelia roznesú na prvý piatok sv. prijímanie v čase od 7.30 ráno v Zubáku a v Breznici od 15.00.

Dušičková pobožnosť sa bude konať v pondelok na Všetkých svätých na cintoríne v Hornej Breznici o 14.30 a v Zubáku bude pobožnosť o 15.00. Počas týždňa (oktávy – ôsmych dní od 1.11. – 8.11.) chodievajte na cintorín modlievať sa na úmysel sv. Otca a za duše v očistci, prijímajte Sv. Oltárnu, tým získame duše z očistca, ako aj úplné odpustky. Podmienky: život v posväcujúcej milosti, sv. prijímanie, Modlitba Pána, Vyznanie viery, modlitba na úmysel Svätého Otca a návšteva cintorína.

Sviečka za nenarodené deti - je každoročným projektom Fóra života. Cieľom je, aby ľudia boli citliví v období okolo 2. novembra okrem svojich blízkych zosnulých a spomínali si aj na nenarodené deti, ktoré zomreli pri umelom, alebo spontánnom potrate. V kostoloch pri východe budete mať možnosť si zakúpiť sviece v sume 1€ a výťažok pôjde pre Fórum života.

    Fatimská sobota - budúcu sobotu 6. novembra 2021 je prvá sobota v mesiaci. V Hornej Breznici bude v rámci fatimských sobôt pred sv. omšou večeradlo k Panne Márii, ktoré bude začínať 1 hod pred sv. omšou od 16.30, sv. omša je 17.30. Srdečne ste pozvaní.