Oznamy

30. nedeľa v cezročnom období, rok B (24. októbra 2021)

30. nedeľa v cezročnom období, rok B (24. október 2021)

Liturgický kalendár

Pondelok: Sv. Maura, biskupa
Štvrtok: Sv. Šimona a Júdu, apoštolov, sviatok
Sobota: Panny Márie v sobotu
Budúca nedeľa: 31. nedeľa v cezročnom období, rok B

Rozpis sv. omší

    Zubák Horná Breznica
25.10. Pondelok    
26.10. Utorok 18.30  
27.10. Streda 17.30 18.30
28.10. Štvrtok 7.00  
29.10. Piatok 18.30 17.30
30.10. Sobota 18.30  
31.10. Nedeľa 8.00 a 11.00 9.30

Úmysly

Utorok: za zdravie a Božiu pomoc rod. Panenkovej a Balejovej
Streda: za zdravie a Božiu pomoc Tomáša Panenku
Štvrtok: členovia rod. Havkovej
Piatok: Štefan Cyprich
Nedeľa: Marta Davidová / Ján, Amália a Viliam

Rôzne

Ďakujem za upratovanie kostola skupine č.16 a milodar 100 € a budúci týždeň poprosím o upratovanie skupinu č. 17. Ďakujem za zbierku na farnosť 205,40 €. Ďakujem za milodar 1300 € na krížovú cestu Mariánovi Kormendymu. Ďakujem chlapom za brigádu, ďalšia brigáda bude v štvrtok od 15.00. Ďakujem ženám za varenie pre brigádnikov. Ďakujem za detské katechézky. Ďakujem všetkým deťom a ich rodičom, ktorí sa zapojili do modlitbového projektu Milión detí sa modlí ruženec. Ďakujem všetkým,  ktorí ste sa zúčastnili piatkovej prednášky, adorácie pred vyloženou Sviatosťou Oltárnou, ako aj sviatosti zmierenia pred hodovou slávnosťou. Ďakujem hodovému kazateľovi Peťovi Jankechovi za jeho prítomnosť medzi nami a slávenie sv. omše pri spomienke na nášho patróna sv. Vendelína. Ďakujem aj ženám, ktoré napiekli a pripravili koláče.

Dnes bude hodová zbierka, budúcu nedeľu bude zbierka na misie.

Kto by mal záujem o časopis Posol, nech sa nahlási v sakristiách kostolov, celoročné predplatné je 8,50 €.

V sakristii v Zubáku si vyzdvihnete podielové knihy Spolku sv. Vojtecha. Predplatné je 8,00 €.

Spovedanie pred sviatkom Všetkých svätých a k spomienke na zosnulých:
Breznica: streda po sv. omši
Zubák: v piatok po sv. omši
Môžeme získať úplné odpustky pre duše zomrelých, ako aj vymodliť spásu duší pre našich najbližších. Našich chorých taktiež navštívim a vyspovedám tento piatok od 7.30. Najskôr navštívim chorých v Zubáku a potom v Hornej Breznici.