Oznamy

29. nedeľa v cezročnom období, rok B (17. októbra 2021)

29. nedeľa v cezročnom období, rok B (17. október 2021)

Liturgický kalendár

Pondelok: Sv. Lukáša, evanjelistu
Utorok: Sv. Pavla od Kríža, kňaza
Streda: Sv. Vendelína, pustovníka a opáta
Piatok: Sv. Jána Pavla II., pápeža
Sobota: Sv. Jána Kapistránskeho, kňaza
Budúca nedeľa: 30. nedeľa v cezročnom období, rok B

Rozpis sv. omší

    Zubák Horná Breznica
18.10. Pondelok 7.00  
19.10. Utorok 18.30  
20.10. Streda 7.00 7.30
21.10. Štvrtok 7.00  
22.10. Piatok 18.30 7.30
23.10. Sobota 18.30  
24.10. Nedeľa 10.30  8.00

Úmysly

Pondelok: Rudolf Slabý
Utorok: Rudolf, Antónia a Matej
Streda: na úmysel
Štvrtok: Rudolf Slabý
Piatok: Rudolf Kostka
Sobota: Danka a Jozefína
Nedeľa: hodová

Rôzne

Ďakujem za upratovanie kostola rodinám birmovancov a budúci týždeň poprosím o upratovanie skupinu č. 16. Ďakujem za zbierku na Katedrálu Najsvätejšej Trojice v Žiline 104,18€. Ďakujem chlapom za brigádu, ďalšia brigáda bude v stredu od 15.00. Ďakujem ženám za varenie pre brigádnikov. Ďakujem za detské katechézky. Ďakujem birmovnacom za stretnutia, rodičom za brigádu a všetkým, ktorí pomohli pri príprave dnešnej slávnosti.

Covid opatrenia: podľa pokynov v zadnej časti kostola bude krabička, kde by ste mali vložiť meno so svojím tel. číslom. Krabička bude od budúceho týždňa. Mali by sme nosiť rúško a v prípade choroby dýchacích ciest poprosím, aby ste sledovali sv. omše doma cez TV alebo internet.

Krížová cesta cena za zastavenie 1300eur.

Dnes bude zbierka na potreby farnosti.

Kto by mal záujem o časopis Posol, nech sa nahlási v sakristiách kostolov, celoročné predplatné je 8,50€.

V sakristii v Zubáku si vyzdvihnete podielové knihy Spolku sv. Vojtecha. Predplatné na ďalší rok je 8,00€.

18. októbra sa deti modlia za jednotu a pokoj vo svete v rámci projektu Milión detí sa modlí ruženec. Do tejto modlitbovej reťaze sa v pondelok zapojíme i my. Poprosím deti v Breznici i Zubáku, aby prišli do kostolov (v Zubáku i v Breznici) na 17.00 a spoločne sa pomodlíme ruženec. Pozývame samozrejme aj dospelých na túto milú udalosť.

Na budúci týždeň naša farnosť oslavuje hody sv. Vendelína. V nedeľu bude len jedna sv. omša – slávnostná hodová sv. omša o 10.30. Slávnostný kazateľ a hlavný celebrant bude Peter Jankech, kňaz z farnosti Dlhé Pole. Po sv. omši vás pozývame na občerstvenie, malý zákusok, alebo malý kalíšek :-) Poprosíme ženy, aby niečo napiekli, ja zasa zabezpečím pitný režim :-) V Hornej Breznici bude sv. omša ráno o 8.00.

V piatok bude sv. omša o 18.30, po nej bude 45 min. prednáška v kostole na tému Ježišov pohreb - Sviatosť pomazania chorých. Večerná sv. omša bude preto bez príhovoru. Pozývam rodičov, deti, mládež i dôchodcov. Všetci ste srdečne pozvaní. V priebehu týždňa vás povzbudzujem k sviatosti zmierenia, v piatok budem zvlášť spovedať od 17.45 pred sv. omšou.

V sobotu pred hodovou slávnosťou bude od rána od 9.00 vystavená Sviatosť oltárna až do večernej sv. omše o 18.30. Na stolíku je rozpis času vystavenia Sviatosti, veľmi pekne prosím, aby ste sa zapísali. Rozpis stráženia a modlitby pri Eucharistii je po pol hodinových intervaloch. Môžete sa zapísať ako rodina, mládež, deti...spoločenstvá.