Oznamy

28. nedeľa v cezročnom období, rok B (10. októbra 2021)

28. nedeľa v cezročnom období, rok B (10. október 2021)

Liturgický kalendár

Pondelok: Sv. Jána XXIII., pápeža
Štvrtok: Sv. Kalixta I., pápeža, mučeníka
Piatok: Sv. Terézie od Ježiša (z Avily), panny a učiteľky Cirkvi
Sobota: Sv. Margity Márie Alacoque, panny
Budúca nedeľa: 29. nedeľa v cezročnom období, rok B

Rozpis sv. omší

    Zubák Horná Breznica
11.10. Pondelok 7.00  
12.10. Utorok 7.00  
13.10. Streda 18.30 17.30
14.10. Štvrtok 7.00  
15.10. Piatok 18.30 17.30
16.10. Sobota 17.30  
17.10. Nedeľa 7.00 a 10.00           7.30

Úmysly

Utorok: za zdravie a Božiu pomoc rod. Márie
Streda: členovia rod. Havkovej
Štvrtok: Rudolf Slabý
Piatok: Matej, Júlia Balejovi a rodičia
Sobota: Jozef Wohlschlager
Nedeľa: slávnosť birmovania

Rôzne

Ďakujem za upratovanie skupine č. 15 a milodar 70€ a budúci týždeň poprosím o upratovanie birmovancov s rodinami. Brigáda rodičov birmovancov bude v sobotu o 13.00. Ďakujem za zbierku na Kubu 115,60€. Ďakujem chlapom za brigádu, ďalšia brigáda bude v utorok od 15.00. Ďakujem všetkým deťom a animátorom za účasť na detskom stretnutí, taktiež ďakujem birmovancom a ich rodičom za stretnutie. Ďakujem za detské katechézky.

Dnes bude zbierka na Katedrálu Najsvätejšej Trojice v Žiline. Budúcu nedeľu bude zbierka na potreby farnosti.

Detské katechézy – bývajú každý pondelok v past. centre o 17.00, chcel by som povzbudiť rodičov s malými deťmi, ako aj prvákov a druhákov, aby chodievali na tieto stretnutia, môžu sa tam veľa naučiť o Sv. Písme a o pravdách viery hravým spôsobom.

Sviatosť birmovania – sv. spoveď pre birmovancov, ich rodičov, birmovných a blízku rodinu bude v sobotu od 9.00, v rovnakom čase v Zubáku aj v Breznici. Nácvik birmovancov bude v piatok po sv. omši a taktiež bude nácvik aj v sobotu po sv. omši. Nácvik pre miništrantov bude o 16.30 v sobotu, preto by som poprosil, aby prišli všetci miništranti.

Covid opatrenia: podľa pokynov v zadnej časti kostola bude krabička, kde by ste mali vložiť meno so svojím tel. číslom. Krabička bude od budúceho týždňa. Mali by sme nosiť rúško a v prípade choroby dýchacích ciest poprosím, aby ste sledovali sv. omše doma cez TV alebo internet.

Krížová cesta cena za zastavenie 1300eur.