Oznamy

27. nedeľa v cezročnom období, rok B (3. októbra 2021)

27. nedeľa v cezročnom období, rok B (3. október 2021)

Liturgický kalendár

Pondelok: Sv. Františka Assiského, spomienka
Utorok: Sv. Faustíny Kowalskej, panny
Streda: Sv. Bruna, kňaza
Štvrtok: Ružencovej Panny Márie, spomienka
Sobota: Panny Márie v sobotu
Budúca nedeľa: 28. nedeľa v cezročnom období, rok B

Rozpis sv. omší

    Zubák Horná Breznica
4.10. Pondelok 7.00  
5.10. Utorok 18.30  
6.10. Streda 7.00 7.30
7.10. Štvrtok 7.00  
8.10. Piatok 18.30 17.30
9.10. Sobota 12.00  
10.10. Nedeľa 8.00 a 11.00           9.30

Úmysly

Pondelok: Štefan, Katarína a Miroslav
Utorok: František Haviar a rodičia
Streda: Martiš Silo
Štvrtok: za zdravie a Božiu pomoc rod. Hurínkovej a Adamcovej
Piatok: za zdravie a Božiu pomoc rod. Martišovej
Sobota: Štefan Cyprich
Nedeľa: za zdravie a Božiu pomoc rod. Havkovej / Kusková Anna a Emil

Rôzne

Ďakujem za upratovanie skupine č. 14 a milodar 50€ a budúci týždeň poprosím o upratovanie skupinu č. 15. Ďakujem za milodary 2x50€. Ďakujem chlapom za brigádu, ďalšia brigáda bude v stredu. Ďakujem ženám za varenie. Ďakujem všetkým za účasť na sviatosti zmierenia, aj na fatimskej sobote v Breznici.

Dnes bude zbierka na Kubu. Budúci týždeň bude zbierka na Katedrálu Najsvätejšej Trojice v Žiline.

Mesiac október je mesiacom posvätného ruženca, povzbudzujem vás k jeho vrúcnej modlitbe. Jeho modlitbou v kostole, či v spoločenstve s rozjímaniami o tajomstvách, môžeme za obvyklých podmienok získať úplné odpustky.

Stretnutie birmovancov bude v piatok po sv. omši v Zubáku aj s rodičmi. V sobotu bude sv. omša o 12.00, po sv. omši bude prednáška a po prednáške bude skúšanie, taktiež budeme vypĺňať birmovné lístky, pripravte si birmovné meno a birmovného rodiča. Sviatosť birmovania bude 17.10. o 10.00, v sobotu 16.10. bude doobeda o 9.00 sv. spoveď pre birmovancov a ich rodinu v Zubáku aj v Hornej Breznici.

V piatok bude o 17.00 detské stretko v pastoračnom centre a následne detská sv. omša.

Detské katechézy – bývajú každý pondelok v past. centre o 17.00, chcel by som povzbudiť rodičov s malými deťmi, ako aj prvákov a druhákov, aby chodievali na tieto stretnutia, môžu sa tam veľa naučiť o Sv. Písme a o pravdách viery hravým spôsobom.