Oznamy

26. nedeľa v cezročnom období, rok B (26. septembra 2021)

26. nedeľa v cezročnom období, rok B (26. september 2021)

Liturgický kalendár

Pondelok: Sv. Vincenta de Paul, kňaza
Utorok: Sv. Václava, mučeníka
Streda: Sv. Michala, Gabriela a Rafaela, archanjelov, sviatok
Štvrtok: Sv. Hieronyma, kňaza a učiteľa Cirkvi
Piatok: Sv. Terézie od Dieťaťa Ježiša z Lisieux, panny a učiteľa Cirkvi
Sobota: Svätých anjelov strážcov, spomienka
Budúca nedeľa: 27. nedeľa v cezročnom období, rok B

Rozpis sv. omší

    Zubák Horná Breznica
27.9. Pondelok 7.00  
28.9. Utorok 18.30  
29.9. Streda 17.30 18.30
30.9. Štvrtok 7.00  
1.10. Piatok 18.30 17.30
2.10. Sobota 18.30 17.30
3.10. Nedeľa 8.00 a 11.00           9.30

Úmysly

Utorok: Miroslav Budiač a Michal
Streda: Milan, Milan a Rado Dzurkovi
Švrvtok: Zdenka Kopišová, Milan, Ondrej a Anna Slabá
Piatok: Jozef Zachar
Sobota: Štefánia a Vendelín Hazala
Nedeľa: Milan Zuzík a rodičia / rod. Krajčová, Rafajová, Kučková, Štefan a Viliam

Rôzne

Ďakujem za upratovanie skupine č. 13 a milodar 60€ a budúci týždeň poprosím o upratovanie skupinu č. 14. Ďakujem za zbierku na seminár 105,20€. Ďakujem chlapom za brigádu, ďalšia brigáda bude pravdepodobne vo štvrtok. Ďakujem Kamilovi  Babačovi za vodoinštalačné práce.

Dnes bude hodová zbierka, nabudúce bude zbierka na Kubu.

Mesiac október je mesiacom posvätného ruženca, povzbudzujem vás k jeho vrúcnej modlitbe. Jeho modlitbou v kostole, či v spoločenstve s rozjímaniami o tajomstvách, môžeme za obvyklých podmienok získať úplné odpustky.

Stretnutie birmovancov bude v sobotu po sv. omši v Zubáku.

Fatimská sobota - budúcu sobotu 2. októbra 2021 je prvá sobota v mesiaci. V Hornej Breznici bude v rámci fatimských sobôt pred sv. omšou večeradlo k Panne Márii od 16.30 a sv. omša o 17.30.

Prvý piatok – sviatosť zmierenia:
Horná Breznica: Streda – po sv. omši / Piatok - pred sv. omšou
Zubák: Piatok - po sv. omši
Počas večerného spovedania bude vyložená Sviatosť Oltárna. V piatok bude pred sv. omšou krížová cesta vo farskom kostole.
Spovedanie chorých bude v piatok od 7.30 ráno. Najskôr v Zubáku a okolo 9.00 v Hornej Breznici. Ak by ste chceli nahlásiť niekoho nového, poprosím, v sakristiách kostolov.