Oznamy

25. nedeľa v cezročnom období, rok B (19. septembra 2021)

25. nedeľa v cezročnom období, rok B (19. september 2021)

Liturgický kalendár

Pondelok: Sv. Andreja Kima Taegona, kňaza, Pavla Chonga Hasanga a spoločníkov, mučeníkov
Utorok: Sv. Matúša, apoštola a evanjelistu, sviatok
Štvrtok: Sv. Pia z Pietrelciny, kňaza
Sobota: Panny Márie v sobotu, spomienka
Budúca nedeľa: 26. nedeľa v cezročnom období, rok B

Rozpis sv. omší

    Zubák Horná Breznica
20.9. Pondelok 7.00  
21.8. Utorok    
22.9. Streda    
23.9. Štvrtok    
24.9. Piatok 18.30 17.30
25.9. Sobota 18.30  
26.9. Nedeľa 8.00 a 11.00           9.30

Úmysly

Pondelok: Augustín, Katarína Jančeková, Mila a Statomíra
Piatok: za zdravie a Božiu pomoc rod. Kontišovej
Sobota: Viktor a Júlia Kontišovi
Nedeľa: Anna, Jozef a Edita / Hurínek Emil a Emília, Rossolová Mária

Rôzne

Ďakujem za upratovanie skupine č. 12 a milodar 40€ a budúci týždeň poprosím o upratovanie skupinu č. 13. Ďakujem za milodary v týždni 100€. Ďakujem za minulotýždňovú zbierku 186,55€. Ďakujem zo srdca  chlapom za brigádu, ďalšia brigáda pre mužov bude vo štvrtok poobede, budeme betónovať. Ďakujem Jožkovi Bednárovi za šalovacie práce.

Stretnutie birmovancov bude v piatok aj v sobotu po sv. omši v Zubáku.

Dnes bude zbierka na seminár, nabudúce bude hodová zbierka. Ďakujem všetkým darcom.

Sv. páter Pio - v tomto týždni slávime p. Pia, preto v nedeľu pri sv. omšiach budeme sláviť malé hody a budeme sa modliť litánie k p. Piovi. Slávnostná sv. omša bude o 8.00.

Vyhlásenie charitatívnej zbierky pre Kubu
Povzbudení návštevou a podnetmi Svätého Otca rozhodli sa slovenskí biskupi vyhlásiť na budúcu nedeľu - 26. septembra 2021 (3.10.) - vo všetkých slovenských kostoloch zbierku na pomoc pre núdznych na Kube. Zbierka chce byť jedným z ovocí návštevy Svätého Otca, ktorý opakovane upriamuje pozornosť na bratov a sestry, ktorí majú ťažkosti, zostávajú však prehliadaní.
Problémy Kuby prehĺbila celosvetová pandémia koronavírusu. Situácia narastajúcej materiálnej chudoby v tejto krajine je pre nás pripomienkou toho, že máme byť za čo vďační, a zároveň by sme nemali prehliadať tých, ktorí rovnaké šťastie nemajú. Našim cieľom je podeliť sa, tak ako sa v minulosti iní podelili s nami, keď sme to potrebovali.
Na budúcu nedeľu (26. septembra – 3.10.) teda biskupi vo všetkých kostoloch vyhlasujú zbierku na pomoc pre chudobných na Kube, a prosia vás o vašu štedrosť v duchu povzbudení, ktoré sme počuli počas návštevy Svätého Otca. Už vopred vám vyslovujeme úprimné "Pán Boh odmeň!" a ďakujeme.

Poďakovanie - homília
Slovenskí otcovia biskupi ďakujú všetkým, ktorí svojou pomocou a obetavosťou prispeli k príprave návštevy Svätého Otca na Slovensku. Poďakovanie patrí našim policajtom a vojakom, hasičom a zdravotníkom a spolu s nimi všetkým príslušníkom zložiek štátu, ktoré sa zapojili do realizácie tejto apoštolskej cesty. Ďakujeme za ústretovosť prezidentskej kancelárii, vláde Slovenskej republiky i miestnym samosprávam. Samozrejme, ďakujeme organizátorom, architektom, stavebníkom, kňazom, ktorí chystali liturgie, autorom programov aj všetkým účinkujúcim. Ďakujeme tým, ktorí sa postarali o celú logistiku, ako aj tým, ktorí pomáhali zdravotne hendikepovaným osobám.  Osobitným spôsobom ďakujeme všetkým dobrovoľníkom a ich koordinátorom, ktorí podali nesmierny výkon. Veľmi si všetku túto pomoc vážime a prosíme Pána, aby ju štedro odmenil a požehnal. Svätý Otec svojou návštevou Slovenska rozsial mnoho dobrých semienok do našej pôdy. Ďakujeme mu za to, a prajeme všetkým, aby sme z nich dokázali vypestovať bohatú úrodu pre duchovné dobro celej krajiny. Ešte raz: Pán Boh všetkým zaplať a požehnaj!