Oznamy

23. nedeľa v cezročnom období, rok B (5. septembra 2021)

23. nedeľa v cezročnom období, rok B (5. september 2021)

Liturgický kalendár

Utorok: Sv. Marka Križina, Melichara Grodzieckeho a Štefana Pongrácza, kňazov a mučeníkov
Streda: Narodenie Preblahoslavenej Panny Márie, sviatok
Štvrtok: Sv. Petra Clavera, kňaza
Sobota: Panny Márie v sobotu, spomienka
Budúca nedeľa: 24. nedeľa v cezročnom období, rok B

Rozpis sv. omší

    Zubák Horná Breznica
6.9. Pondelok 7.00  
7.8. Utorok 7.00  
8.9. Streda 18.30 17.30
9.9. Štvrtok 9.30  
10.9. Piatok 18.30 17.30
11.9. Sobota 18.30  
12.9. Nedeľa 8.00 a 11.00           9.30

Úmysly

Pondelok: na úmysel
Utorok: Amália, Jaroslav a deti
Streda: Ján Bulko
Piatok: Helena, Gejza a Rudolf
Sobota: Dorňák Rudolf a Anna, deti, Rudolf mladší a Štefan
Nedeľa: Františka a Rudolf Martiš / členovia rodiny Babačovej

Rôzne

Ďakujem za upratovanie skupine č. 10 a milodar 50€ a ďakujem aj skupine č. 9 za milodar 110€. Budúci týždeň poprosím o upratovanie skupinu č. 11.  Ďakujem za milodary v týždni 100€ a 50€. Z minulej slávnosti ako aj z výčapov a jedla sa vybralo spoločne 3241,80€. Chcel by som poďakovať všetkým, ktorí mi pomohli túto slávnosť pripraviť a zároveň aj upratať. Z týchto financií boli zaplatené dlžoby, ktoré sme mali, predovšetkým pri stavbe cesty za DT tvárnice a skruže v hodnote 4200€. Chcem sa poďakovať všetkým darcom, ktorí prispeli rôznorodým spôsobom pri tejto slávnosti. Za stoličky, stoly a stany sa chcem všetkým poďakovať, taktiež aj za štvrtkovú brigádu, ktorú sme mali s chlapmi. Za zapožičanie a aj za spratanie sa chcem zvlášť poďakovať obecnému úradu Zubák, p. starostovi, požiarnikom a ostatným chlapom, ktorí pomáhali. Ďakujem vám za účasť na sviatosti zmierenia v prvopiatkovom týždni a na fatimskej sobote v Breznici. Ďakujem deťom, rodičom, učiteľom a všetkým, ktorí ste sa zúčastnili Veni sancte a animátorom za program pre deti na detskom stretnutí. Ďakujem všetkým, ktorí deti zaviezli domov.

Stretnutie birmovancov bude v piatok po sv. omši v kostole v Zubáku. Odvoz z Breznice zabezpečíme. V sobotu o 10.00 bude stretnutie birmovancov  v škole v Zubáku, treba si vziať pero, papier a prezuvky.

Vo štvrtok o 9.30 bude rekolekcia kňazov nášho dekanátu, je to pracovné stretnutie kňazov, pozývam vás na sv. omšu o 9.30. Poobede by som chcel pozvať chlapov na brigádu, pokiaľ sa opraví miešačka.

Kto by mal záujem ísť na stretnutie so Sv. Otcom do Šaštína, nech sa prihlási v sakristiách kostolov alebo nech ma telefonicky kontaktuje. Možnosť sa nahlásiť je do stredy tohto týždňa.

Budúci týždeň bude zbierka na centrum.