Oznamy

Nanebovzatie Preblahoslavenej Panny Márie, slávnosť (15. augusta 2021)

Nanebovzatie Preblahoslavenej Panny Márie, slávnosť (15. augusta 2021)

Liturgický kalendár

Pondelok: Sv. Štefana Uhorského, spomienka
Streda: Sv. Heleny, spomienka
Piatok: Sv. Bernarda, opáta a učiteľa Cirkvi
Sobota: Sv. Pia X., pápeža
Budúca nedeľa: 21. nedeľa v cezročnom období, rok B

Rozpis sv. omší

    Zubák Horná Breznica
16.8. Pondelok 18.30  
17.8. Utorok 7.00  
18.8. Streda 7.00 7.30
19.8. Štvrtok    
20.8. Piatok    
21.8. Sobota 15.00 a 18.30  
22.8. Nedeľa 8.00 a 11.00 9.30

Úmysly

Streda: Adriana Ráčková
Piatok: Júlia, Viktor a Pavol Jánoškovi
Sobota: Katarína Slabá a členovia rod. Slabej
Nedeľa: Júlia, Matej Balejovi a rodičia /  Mária, Martin a Štefan Kanderkovi

Rôzne

Ďakujem za upratovanie skupine č. 7 a milodar 45€ a budúci týždeň poprosím o upratovanie skupinu č. 8.  Ďakujem za milodar 200€. Ďakujem chlapom za brigádu, betónovali sme ďalšiu časť cesty. Ďakujem ženám za varenie pre brigádnikov. Ďakujem p. Kurtimu za výrobu ďalších nábytkov do centra. Ďakujem p. Trnkovi za dovoz štrku. Jankovi Ivanišovi ďakujem za prevoz štrku na betónovanie. Ďakujem firme Gymax a p. Prokopovi za zemné práce a dovoz makadamu. Ďakujem p. Hortovi a Barcíkovi za makadam, ktorý nám darovali. Ďakujem manželom Ocinákovým a ženám za brigádu na úprave živého plotu a okolia. Ďakujem p. Mašlankovi za dokončenie florbalového ihriska a za dovoz bránok. Ďakujem farskej rade a všetkým zúčastneným za stretnutie.

Ďakujem reklamnej agentúre Lubeno, ktorá nám pomohla pripraviť informačné cedule, ako aj pozvánky na požehnanie centra 29. augusta 2021. V priebehu najbližších dní si budete môcť pozvánky zobrať alebo vám ich dám, nakoľko slúžia aj ako dekorácia. Pevne verím, že pozvanie neodmietnete a prídete na túto výnimočnú udalosť našej diecézy. Sv. omša bude o 10.00, ktorú bude celebrovať otec biskup Tomáš Galis za prítomnosti pozvaných kňazov. Po sv. omši bude požehnanie centra a občerstvenie pre každého. Okolo 14.00 začne program, kde bude vystúpenie fokllórnych súborov a heligónky. Taktiež sa budú na programe podieľať aj miestni veriaci. Súčasťou toho bude aj slávnostné poďakovanie a prehľad histórie centra.
V pondelok a utorok od 16.30 bude brigáda a vo štvrtok celodenná brigáda, chcel by som dokončiť cestu.

Stretnutie birmovancov – v piatok po sv. omši v Zubáku, z Hornej odvážame birmovancov o 18.00

V pondelok o 18.00 je na fare stretnutie animátorov ohľadne letného tábora.

Denný detský letný tábor:
Srdečne vás pozývame na náš detský letný tábor v Zubáku, ktorý bude tento rok v 2 turnusoch formou denného tábora:
1. turnus – vo veku od 7 – 11 (2. až 5. ročník) – od 23.8. – 24.8 (PO-UT) – od 8.00 – 17.00 – 25 €
2. turnus – vo veku do 6, vrátane nových prvákov – od 25.8. – 26.8. (STR-ŠT) – od 8.00 – 17.00 - 20 €
- strava bude zabezpečená (desiata, obed, večera)
- prihlášku si môžete vyzdvihnúť v sakristiách kostolova následne odovzdať do 15. augusta 2021 i s peniazmi a prefotenou kartičkou poistenca:
v Zubáku – Barborke Adamcovej, Janke Bulkovej, Marike Belicovej
v Breznici – Stanke Gabrišovej
Tešíme sa na vás :-)