Oznamy

19. nedeľa v cezročnom období, rok B (8. augusta 2021)

18. nedeľa v cezročnom období, rok B (1. augusta 2021)

Liturgický kalendár

Pondelok: Sv. Terézie Benedikty od Kríža, panny a mučenice, patrónky Európy
Utorok: Sv. Vavrinca, diakona a mučeníka, sviatok
Streda: Sv. Kláry, panny
Štvrtok: Sv. Jany Františky de Chantal, rehoľníčky
Piatok: Sv. Ponciána, pápeža, a Hipolyta, kňaza, mučeníkov
Sobota: Sv. Maximiliána Máriu Kolbeho, kňaza a mučeníka
Budúca nedeľa: Nanebovzatie Preblahoslavenej Panny Márie, slávnosť

Rozpis sv. omší

    Zubák Horná Breznica
9.8. Pondelok 18.30  
10.8. Utorok 7.00  
11.8. Streda 7.00 7.30
12.8. Štvrtok    
13.8. Piatok    
14.8. Sobota 15.00 a 18.30  
15.8. Nedeľa 8.00 a 11.00 9.30

Úmysly

Streda: Martin Kanderka
Nedeľa: + Jozef Gabriš / Jozef Chovanec

Rôzne

Ďakujem za upratovanie rodine sobášiacich a budúci týždeň poprosím o upratovanie skupinu č. 7.  Ďakujem za milodary 2x 50€ a 100€. Ďakujem chlapom za brigádu, kde sme osádzali žľaby a betónovali ďalšiu časť cesty. Ďakujem firme Dyel za dovoz stavebného materiálu. Ďakujem p. Kurtimu za výrobu ďalších nábytkov do centra. Ďakujem p. Trnkovi za dovoz štrku. Ďakujem manželom Ocinákovým za úpravu živého plotu. Ďakujem ženám za varenie pre tábor i pre robotníkov, ďakujem ženám za upratovanie centra. Ďakujem Jankovi Ivanišovi za zapožičanie dodávky a za zemné práce. Ďakujem Vladimírovi Martišovi za kosenie trávy. Ďakujem všetkým, ktorí ste pristúpili k sviatosti zmierenia v týždni a ďakujem aj za účasť na fatimskej sobote. Ďakujem birmovancom za účasť na stretnutí. Ďalšia brigáda bude v utorok pre mužov počas celého dňa a pravdepodobne aj v stredu poobede. V utorok bude aj brigáda pre ženy v doobedňajších hodinách, kde by sme upratali cestu ku kostolu od odrezkov živého plota.

Denný detský letný tábor:
Srdečne vás pozývame na náš detský letný tábor v Zubáku, ktorý bude tento rok v 2 turnusoch formou denného tábora:
1. turnus – vo veku od 7 – 11 (2. až 5. ročník) – od 23.8. – 24.8 (PO-UT) – od 8.00 – 17.00 – 25 €
2. turnus – vo veku do 6, vrátane nových prvákov – od 25.8. – 26.8. (STR-ŠT) – od 8.00 – 17.00 - 20 €
- strava bude zabezpečená (desiata, obed, večera)
- prihlášku si môžete vyzdvihnúť v sakristiách kostolova následne odovzdať do 15. augusta 2021 i s peniazmi a prefotenou kartičkou poistenca:
v Zubáku – Barborke Adamcovej, Janke Bulkovej, Marike Belicovej
v Breznici – Stanke Gabrišovej
Tešíme sa na vás :-)

Farská rada – bude v pondelok po sv. omši.