Oznamy

18. nedeľa v cezročnom období, rok B (1. augusta 2021)

18. nedeľa v cezročnom období, rok B (1. augusta 2021)

Liturgický kalendár

Streda: Sv. Jána Máriu Vianneya, kňaza
Piatok: Premenenie Pána, sviatok
Sobota: Panny Márie v sobotu – Fatimská sobota
Budúca nedeľa: 19. nedeľa v cezročnom období, rok B

Rozpis sv. omší

    Zubák Horná Breznica
2.8. Pondelok 17.30 18.30
3.8. Utorok 7.00  
4.8. Streda 18.30  
5.8. Štvrtok 7.00  
6.8. Piatok 18.30 17.30
7.8. Sobota 15.00 a 18.30 17.30
8.8. Nedeľa 8.00 a 11.00 9.30

Úmysly

Utorok: Anna a rodičia Pažítkovi
Streda: rod. Galková a Jánošková
Piatok: Jozef Zachar
Sobota: Katarína a Ján Bednárovi
Nedeľa: Ladislav, Katarína Panenkovi a synovia / Za zdravie a Božiu pomoc rod. Galovej a Slabej

Rôzne

Ďakujem za upratovanie skupine č. 6 a milodar 50€ a budúci týždeň poprosím o upratovanie skupinu č. 7. Ďakujem chlapom za brigádu v stredu a v piatok, betónovali sme ďalšiu časť cesty. Ďakujem ženám za varenie pre tábor i pre robotníkov, ďakujem ženám za upratovanie centra. Ďakujem Jankovi Ivanišovi za dovoz paliet. Ďakujem Ivete Blahovej a firme DPS Sverepec za dovoz žľabov. Ďakujem Kamilovi Babačovi za vodoinštalačné práce. Ďakujem p. Jančekovi za vývoz septika, aj za opracovanie konštrukcie na pergolu a taktiež aj Miroslavovi Budiačovi. Ďalšia brigáda bude v utorok počas celého dňa, budeme osádzať žľaby.

Denný detský letný tábor:
Srdečne vás pozývame na náš detský letný tábor v Zubáku, ktorý bude tento rok v 2 turnusoch formou denného tábora:
1. turnus – vo veku od 7 – 11 (2. až 5. ročník) – od 23.8. – 24.8 (PO-UT) – od 8.00 – 17.00 – 25 €
2. turnus – vo veku do 6, vrátane nových prvákov – od 25.8. – 26.8. (STR-ŠT) – od 8.00 – 17.00 - 20 €
- strava bude zabezpečená (desiata, obed, večera)
- prihlášku si môžete vyzdvihnúť v sakristiách kostolova následne odovzdať do 15. augusta 2021 i s peniazmi a prefotenou kartičkou poistenca:
v Zubáku – Barborke Adamcovej, Janke Bulkovej, Marike Belicovej
v Breznici – Stanke Gabrišovej
Tešíme sa na vás :-)

Oznam pre birmovancov – v piatok bude po sv. omši prednáška

Fatimská sobota - budúcu sobotu 7. augusta 2021 je prvá sobota v mesiaci. V Hornej Breznici bude v rámci fatimských sobôt pred sv. omšou večeradlo k Panne Márii od 16.30 a pred sv. omšou o 17.30 bude vyložená Sviatosť Oltárna.

Prvý piatok – spovedanie:
Horná Breznica: Pondelok – po sv. omši / Piatok - pred sv. omšou
Zubák: Piatok - po sv. omši
Po sv. omši bude vyložená Sviatosť Oltárna s pobožnosťou. V piatok bude pred sv. omšou krížová cesta.
Spovedanie chorých bude v piatok od 7.30 ráno. Najskôr v Zubáku a okolo 9.00 v Hornej Breznici. Ak by ste chceli nahlásiť niekoho nového, poprosím, v sakristiách kostolov.

Farská rada bude v pondelok 9. augusta 2021 po sv. omši. Účasť všetkých členov je povinná, nakoľko budeme pripravovať slávnosť požehnania past. centra.