Oznamy

13. nedeľa v cezročnom období, rok B (27. júna 2021)

13. nedeľa v cezročnom období, rok B (27. júna 2021)

Liturgický kalendár

Pondelok: Sv. Ireneja, biskupa a mučeníka
Utorok: Sv. Petra a Pavla, apoštolov, slávnosť a prikázaný sviatok
Streda: Prvých svätých mučeníkov v Ríme, spomienka
Piatok: Návšteva Preblahoslavenej Panny Márie, sviatok
Sobota: Sv. Tomáša, apoštola, sviatok
Budúca nedeľa: 14. nedeľa v cezročnom období, rok B

Rozpis sv. omší

    Zubák Horná Breznica
28.6. Pondelok 7.00  
29.6. Utorok 7.00  a 18.30 17.30
30.6. Streda 17.30 18.30
1.7. Štvrtok 7.00  
2.7. Piatok 18.30 17.30
3.7. Sobota    
4.7. Nedeľa 11.00 9.00

Úmysly

Utorok: Pavol Babača
Piatok: Jozef Baláž

Rôzne

Ďakujem za upratovanie skupine č. 1 a milodar 60 € a budúci týždeň poprosím o upratovanie skupinu č. 2. Ďakujem p. Kurtimu za práce na nábytkoch. Ďakujem chlapom za betonáž cesty a firme Gymax za požičanie bagra aj tatrovky. V tomto týždni sme osadili skruže a vykopali odvodňovací kanál. Taktiež ďakujem Jankovi Ivanišovi za práce na bagri. Ivete Blahovej a firme DPS Sverepec ďakujem za dovoz skruží aj stavebného materiálu. Ďakujem Štefanovi Bulkovi a chlapom za práce na prístrešku. Ďakujem všetkým za špárovanie kaplniek v týždni. Ďakujem birmovancom za účasť na stretnutí. Ďakujem aj tým, ktorí zavážali birmovancov. Ďalšie stretnutie budú mať birmovanci až cez prázdniny, vopred dám vedieť kedy.

Dnes bude zbierka na dobročinné diela Sv. Otca.

Prvý piatok a spovedanie k hodom v Hornej Breznici (11.7.2021):
Horná Breznica: Streda – po sv. omši / Piatok - pred sv. omšou
Zubák: Piatok - po sv. omši
Počas večerného spovedania bude vyložená Sviatosť Oltárna. V piatok bude pred sv. omšou krížová cesta vo farskom kostole.
Spovedanie chorých bude v piatok od 7.30 ráno. Najskôr v Zubáku a okolo 9.00 v Hornej Breznici. Ak by ste chceli nahlásiť niekoho nového, poprosím, v sakristiách kostolov.

Poďakovanie za školský rok - Te Deum bude v stredu v rámci detskej sv. omše v Zubáku o 18.30, na ktorú pozývam všetkých veriacich, najmä žiakov, študentov, učiteľov, všetkých pracujúcich v školstve.

Modlitba za Slovensko

Všemohúci Bože, Otče,
tvoj Syn nás uistil, že ak ťa budeme o niečo spoločne prosiť v jeho
mene, splníš našu žiadosť.
Obraciame sa na teba v našej núdzi a utrpení,
spôsobenými pandémiou
a prosíme ťa o záchranu tela i duše chorých,
o múdrosť, silu a lásku pre všetkých, čo sa o nich starajú,
o nádej a dôveru pre tých, čo sa cítia ohrození,
o rozvážne, starostlivé a spravodlivé riešenia pre tých, čo majú
politickú zodpovednosť v rozličnom stupni.

Daj nám veľkú trpezlivosť pri zachovávaní
vyžadovaných pravidiel a nariadení.

Pomáhaj nám, aby sme si uvedomovali, že sme chorí a ohrození
nielen na tele, lež aj duchovne a morálne.
V srdciach mnohých vyhasla láska k tebe i k blížnemu,
stali sme sa sebeckými, bezohľadnými, dali sme sa zotročiť
mamonou a nemravnosťou.
Vlej do našich otupených a zaslepených sŕdc jas pravdy a lásky tvojho
Ducha; daj nám poznať v čom sa nám treba zmeniť a posilňuj nás, aby sme
sa k tomu aj úprimne a vytrvalo odhodlali.
Predkladáme ti tieto naše prosby aj na príhovor Sedembolestnej Matky
tvojho Syna, ktorú si nám dal za patrónku.
S jej pomocou sa chceme stávať jedni pre druhých bratmi a sestrami
a tvojimi synmi a dcérami.
Dôverujeme aj v príhovor našich vierozvestcov, svätých Cyrila a Metoda,
ako aj ich pokračovateľa z nášho ľudu, svätého Gorazda.
Nech nám vyprosujú uvedomenie si veľkého daru viery a krstu a ochotu
snažiť sa žiť kresťansky v našej dobe.
O to všetko ťa prosíme skrze tvojho Syna, ktorý sa za nás obetoval,
vstal z mŕtvych a s tebou žije a kraľuje na veky vekov. Amen.