Oznamy

12. nedeľa v cezročnom období, rok B (20. júna 2021)

12. nedeľa v cezročnom období, rok B (20. júna 2021)

Liturgický kalendár

Pondelok: Sv. Alojza Gonzágu, rehoľníka, spomienka
Utorok: Sv. Jána Fišera, biskupa a Tomáša Morusa, mučeníkov
Štvrtok: Narodenie sv. Jána Krstiteľa, slávnosť
Sobota: Panny Márie v sobotu, spomienka
Budúca nedeľa: 13. nedeľa v cezročnom období, rok B

Rozpis sv. omší

    Zubák Horná Breznica
21.6. Pondelok 7.00  
22.6. Utorok 18.30  
23.6. Streda 7.00  
24.6. Štvrtok 7.00 a 18.30 17.30
25.6. Piatok 18.30 17.30
26.6. Sobota 17.30 18.30
27.6. Nedeľa 8.00 a 11.00 9.30

Úmysly

Pondelok:
Utorok: Mikuláš a Antónia Balážovi
Streda: za zdravie a Božiu pomoc
Štvrtok: Ján Chudý / rodičia Kanderkovi Štefan, Katarína a deti
Piatok: Štefan, Katarína a deti
Sobota:
Nedeľa: Ján Bulko / Anna a Pavol Šutriepkovi a rodičia

Rôzne

Ďakujem za upratovanie skupine č. 18 a milodar 50 € a budúci týždeň poprosím o upratovanie skupinu č. 1. Ďakujem za milodary 2 x 100 € a 50 €. Ďakujem Vladimírovi Martišovi za kosenie okolia kostola a fary. Ďakujem Štefanovi Bulkovi a tým, ktorí mu pomáhali za narezanie prístrešku. V tomto týždni sme si splnili záväzok, ktorí sme prisľúbili a do Ríma do Ústavu sv. Cyrila a Metoda, ktorý vedie môj spolužiak Palko Zvara, sme priviezli mäso z našej zabíjačky, divinu a mäsové výrobky. Chcem ešte raz poďakovať tým, ktorí pomáhali pri zabíjačke, ako aj tým, ktorí mi pomohli to preniesť do Ríma. Ďakujem birmovancom za účasť na stretnutí. Ďakujem aj tým, ktorí zavážali birmovancov. V stredu bude brigáda pre chlapov od 8.00 a poobede od 15.00.  

Birmovanci budú mať birmovaneckú sv. omšu v Zubáku v piatok po sv. omši a v Breznici v sobotu po sv. omši.

Na budúcu nedeľu bude zbierka na dobročinné diela Sv. Otca.

Hodová slávnosť v Hornej Breznici bude 11. júla 2021

Modlitba za Slovensko

Všemohúci Bože, Otče,
tvoj Syn nás uistil, že ak ťa budeme o niečo spoločne prosiť v jeho
mene, splníš našu žiadosť.
Obraciame sa na teba v našej núdzi a utrpení,
spôsobenými pandémiou
a prosíme ťa o záchranu tela i duše chorých,
o múdrosť, silu a lásku pre všetkých, čo sa o nich starajú,
o nádej a dôveru pre tých, čo sa cítia ohrození,
o rozvážne, starostlivé a spravodlivé riešenia pre tých, čo majú
politickú zodpovednosť v rozličnom stupni.

Daj nám veľkú trpezlivosť pri zachovávaní
vyžadovaných pravidiel a nariadení.

Pomáhaj nám, aby sme si uvedomovali, že sme chorí a ohrození
nielen na tele, lež aj duchovne a morálne.
V srdciach mnohých vyhasla láska k tebe i k blížnemu,
stali sme sa sebeckými, bezohľadnými, dali sme sa zotročiť
mamonou a nemravnosťou.
Vlej do našich otupených a zaslepených sŕdc jas pravdy a lásky tvojho
Ducha; daj nám poznať v čom sa nám treba zmeniť a posilňuj nás, aby sme
sa k tomu aj úprimne a vytrvalo odhodlali.
Predkladáme ti tieto naše prosby aj na príhovor Sedembolestnej Matky
tvojho Syna, ktorú si nám dal za patrónku.
S jej pomocou sa chceme stávať jedni pre druhých bratmi a sestrami
a tvojimi synmi a dcérami.
Dôverujeme aj v príhovor našich vierozvestcov, svätých Cyrila a Metoda,
ako aj ich pokračovateľa z nášho ľudu, svätého Gorazda.
Nech nám vyprosujú uvedomenie si veľkého daru viery a krstu a ochotu
snažiť sa žiť kresťansky v našej dobe.
O to všetko ťa prosíme skrze tvojho Syna, ktorý sa za nás obetoval,
vstal z mŕtvych a s tebou žije a kraľuje na veky vekov. Amen.