Oznamy

11. nedeľa v cezročnom období, rok B (13. júna 2021)

11. nedeľa v cezročnom období, rok B (13. júna 2021)

Liturgický kalendár

Sobota: Panny Márie v sobotu, spomienka
Budúca nedeľa: 12. nedeľa v cezročnom období, rok B

Rozpis sv. omší

    Zubák Horná Breznica
14.6. Pondelok    
15.6. Utorok    
16.6. Streda    
17.6. Štvrtok    
18.6. Piatok 7.00 7.30
19.6. Sobota 18.30  
20.6. Nedeľa 8.00 a 11.00 9.30

Úmysly

Piatok: na úmysel
Sobota: Jozef a Amália Parohovi
Nedeľa: Mária a Milan Marmanovi a rodičia

Rôzne

Ďakujem za upratovanie skupine č. 17 a milodar 70 € a budúci týždeň poprosím o upratovanie skupinu č. 18. Ďakujem za milodary 100 € a 145 €. Chcem sa poďakovať chlapom za dve brigády v týždni, pri obidvoch sa nám podarilo zaliať DT tvárnice, za čo som veľmi vďačný, lebo môžeme s prácami pokračovať. V tomto týždni brigády nebudú, budú až v tom ďalšom. Ďakujem ženám za varenie v týždni. Ďakujem ženám za upratovanie centra i fary. Ďakujem birmovancom za účasť na stretnutí. Ďakujem aj tým, ktorí zavážali birmovancov.

Birmovanci budú mať birmovaneckú sv. omšu a stretnutie s katechézou v sobotu v Zubáku po sv. omši.

Modlitba za Slovensko

Všemohúci Bože, Otče,
tvoj Syn nás uistil, že ak ťa budeme o niečo spoločne prosiť v jeho
mene, splníš našu žiadosť.
Obraciame sa na teba v našej núdzi a utrpení,
spôsobenými pandémiou
a prosíme ťa o záchranu tela i duše chorých,
o múdrosť, silu a lásku pre všetkých, čo sa o nich starajú,
o nádej a dôveru pre tých, čo sa cítia ohrození,
o rozvážne, starostlivé a spravodlivé riešenia pre tých, čo majú
politickú zodpovednosť v rozličnom stupni.

Daj nám veľkú trpezlivosť pri zachovávaní
vyžadovaných pravidiel a nariadení.

Pomáhaj nám, aby sme si uvedomovali, že sme chorí a ohrození
nielen na tele, lež aj duchovne a morálne.
V srdciach mnohých vyhasla láska k tebe i k blížnemu,
stali sme sa sebeckými, bezohľadnými, dali sme sa zotročiť
mamonou a nemravnosťou.
Vlej do našich otupených a zaslepených sŕdc jas pravdy a lásky tvojho
Ducha; daj nám poznať v čom sa nám treba zmeniť a posilňuj nás, aby sme
sa k tomu aj úprimne a vytrvalo odhodlali.
Predkladáme ti tieto naše prosby aj na príhovor Sedembolestnej Matky
tvojho Syna, ktorú si nám dal za patrónku.
S jej pomocou sa chceme stávať jedni pre druhých bratmi a sestrami
a tvojimi synmi a dcérami.
Dôverujeme aj v príhovor našich vierozvestcov, svätých Cyrila a Metoda,
ako aj ich pokračovateľa z nášho ľudu, svätého Gorazda.
Nech nám vyprosujú uvedomenie si veľkého daru viery a krstu a ochotu
snažiť sa žiť kresťansky v našej dobe.
O to všetko ťa prosíme skrze tvojho Syna, ktorý sa za nás obetoval,
vstal z mŕtvych a s tebou žije a kraľuje na veky vekov. Amen.