Oznamy

10. nedeľa v cezročnom období, rok B (6. júna 2021)

Nedeľa Najsvätejšej Trojice, rok B (16. mája 2021)

Liturgický kalendár

Piatok: Najsvätejšieho Srdca Ježišovho, slávnosť
Sobota: Nepoškvrneného Srdca Preblahoslavenej Panny Márie, spomienka
Budúca nedeľa: 11. nedeľa v cezročnom období, rok B

Rozpis sv. omší

    Zubák Horná Breznica
7.6. Pondelok 7.00  
8.6. Utorok 18.30  
9.6. Streda 18.30 17.30
10.6. Štvrtok 7.00              
11.6. Piatok 7.00 a 18.30 17.30
12.6. Sobota 16.30 17.30
13.6. Nedeľa 8.00 a 11.00 9.30

Úmysly

Pondelok: + Ondrej Štefina a Húšťavovci
Utorok:
Streda: rodičia Marmanovi, Ján, bratia Viliam a Ladislav
Štvrtok:
Piatok: Viliam Marman, rodina Krajčová, Kučková, Rafajová, Štefan Adamička
Sobota: za zdravie a Božiu pomoc rod. Kopeckej
Nedeľa: Júlia a Matej Balej / Milan Marman

Rôzne

Ďakujem za upratovanie skupine č. 16 a milodar 100€ a budúci týždeň poprosím o upratovanie skupinu č. 17. Ďakujem za milodary 50€. Chcem sa poďakovať p. Prokopovi a firme Gymax, vďaka ktorým sa nám podarilo urobiť cestu ku krížovej ceste, a taktiež ďakujem p. Barcíkovi a Hortovi a cementárňam Ladce za makadam pod cestu. Teraz bude nasledovať odvodnenie cesty a následné vybetónovanie cesty aj s parkoviskom. Pondelok ráno pozývam chlapov na brigádu, budeme zalievať DT tvárnice. Pravdepodobne bude brigáda aj vo štvrtok. Ďakujem aj tým, ktorí mi pomohli pri sadení okrasných drevín do kvetináčov. Ďakujem ženám za prípravu oltárikov a všetkým, ktorí ste sa zúčastnili tejto slávnosti a procesie. Ďakujem všetkým, ktorí pristúpili v týždni k sviatosti zmierenia. Ďakujem za účasť na fatimskej sobote v Breznici. Ďakujem birmovancom za účasť na stretnutí. Ďakujem aj tým, ktorí zavážali birmovancov.

Birmovanci budú mať birmovaneckú sv. omšu a stretnutie s katechézou v piatok v Zubáku po sv. omši a v sobotu v Breznici.

Upratovanie centra – poprosím ženy o brigádu na upratovanie centra vo štvrtok od 15.00.

Modlitba za Slovensko

Všemohúci Bože, Otče,
tvoj Syn nás uistil, že ak ťa budeme o niečo spoločne prosiť v jeho
mene, splníš našu žiadosť.
Obraciame sa na teba v našej núdzi a utrpení,
spôsobenými pandémiou
a prosíme ťa o záchranu tela i duše chorých,
o múdrosť, silu a lásku pre všetkých, čo sa o nich starajú,
o nádej a dôveru pre tých, čo sa cítia ohrození,
o rozvážne, starostlivé a spravodlivé riešenia pre tých, čo majú
politickú zodpovednosť v rozličnom stupni.

Daj nám veľkú trpezlivosť pri zachovávaní
vyžadovaných pravidiel a nariadení.

Pomáhaj nám, aby sme si uvedomovali, že sme chorí a ohrození
nielen na tele, lež aj duchovne a morálne.
V srdciach mnohých vyhasla láska k tebe i k blížnemu,
stali sme sa sebeckými, bezohľadnými, dali sme sa zotročiť
mamonou a nemravnosťou.
Vlej do našich otupených a zaslepených sŕdc jas pravdy a lásky tvojho
Ducha; daj nám poznať v čom sa nám treba zmeniť a posilňuj nás, aby sme
sa k tomu aj úprimne a vytrvalo odhodlali.
Predkladáme ti tieto naše prosby aj na príhovor Sedembolestnej Matky
tvojho Syna, ktorú si nám dal za patrónku.
S jej pomocou sa chceme stávať jedni pre druhých bratmi a sestrami
a tvojimi synmi a dcérami.
Dôverujeme aj v príhovor našich vierozvestcov, svätých Cyrila a Metoda,
ako aj ich pokračovateľa z nášho ľudu, svätého Gorazda.
Nech nám vyprosujú uvedomenie si veľkého daru viery a krstu a ochotu
snažiť sa žiť kresťansky v našej dobe.
O to všetko ťa prosíme skrze tvojho Syna, ktorý sa za nás obetoval,
vstal z mŕtvych a s tebou žije a kraľuje na veky vekov. Amen.