Oznamy

Nedeľa Najsvätejšej Trojice, rok B (30. mája 2021)

Nedeľa Najsvätejšej Trojice, rok B (16. mája 2021)

Liturgický kalendár

Utorok: Sv. Justína, mučeníka
Štvrtok: Najsvätejšieho Kristovho tela a krvi, slávnosť a prikázaný sviatok
Sobota: Sv. Bonifáca, biskupa a mučeníka, Prvá fatimská sobota
Budúca nedeľa: 10. nedeľa v cezročnom období, rok B

Rozpis sv. omší

    Zubák Horná Breznica
31.5. Pondelok 7.00  
1.6. Utorok 7.00  
2.6. Streda 17.30 18.30
3.6. Štvrtok 7.00 a 18.30 17.30
4.6. Piatok 18.30 17.30
5.6. Sobota 18.30 17.30
6.6. Nedeľa 8.00 a 11.00 9.30

Úmysly

Pondelok:
Utorok:
Streda: Vincent, Pavol a Jozefína Králikovi
Štvrtok:
Piatok: rod. Belicová
Sobota: Margita, Štefan, Jozef, Anna, Božena a syn Jozef
Nedeľa: Rudolf a Viktor Slabý

Rôzne

Ďakujem za upratovanie skupine č. 15 a milodar 50 € a budúci týždeň poprosím o upratovanie skupinu č. 16. Ďakujem za milodary 620 € od rodičov prvoprijímajúcich detí a 100 € a 50 €. Ďakujem za zbierku na centrum 286,84 €. Ďakujem za vydláždenie spoločenskej miestnosti 2 a práčovne bratom Tiborovi a Mariánovi Krivoklátskym. Ďakujem Ladislavovi Cichému, Janke Kosáčovej a firme Thermal s.r.o. za dokončenie fasády na celej budove a ďakujem aj za dokončenie sanity v kúpeľni na poschodí. Ďakujem za dokončenie malého florbalového ihriska p. Mašlankovi a Jánošíkovi a firme MM Tennis court. Ďakujem Ludvíkovi Ocinákovi za zábradlie pred kaplnkami a samorasty. Ďakujem mužom za práce na zámkovej dlažbe a pred kaplnkami. Ďakujem deťom, rodičom a animátorom za Biely týždeň a účasť na detských stretnutiach a sv. omšiach. Ďakujem rodičom prvoprijímajúcich detí, ktorí prijali pozvanie na piatkové stretnutie do centra. Ďakujem birmovancom za účasť na stretnutí.

Na slávnosť Najsvätejšieho Tela a Krvi poprosím ženy o oltáriky: pred sochou Božského srdca pri fare, za sakristiou, na parkovisku v strede za kostolom a pred kostolom na ceste pred vchodovými dverami.

Spovedanie na prvý piatok:
Horná Breznica - streda po sv. omši, v piatok pred sv. omšou
Zubák – v piatok po sv. omši
Počas večerného spovedania bude vyložená Sviatosť Oltárna. V piatok bude pred sv. omšou krížová cesta vo farskom kostole.
Spovedanie chorých bude v piatok od 7.30 ráno. Najskôr v Zubáku a okolo 9.00 v Hornej Breznici. Ak by ste chceli nahlásiť niekoho nového, poprosím, v sakristiách kostolov.

Fatimská sobota - budúcu sobotu 5. júna 2021 je prvá sobota v mesiaci. V Hornej Breznici bude v rámci fatimských sobôt pred sv. omšou večeradlo k Panne Márii od 17.30.

Birmovanci budú mať birmovaneckú sv. omšu a stretnutie s katechézou opäť v sobotu vo farskom kostole v Zubáku. O 18.00 ma počkajú v Breznici pred kostolom tí, ktorí nemajú z Breznice odvoz, prídeme ich vziať autami.

Modlitba za Slovensko

Všemohúci Bože, Otče,
tvoj Syn nás uistil, že ak ťa budeme o niečo spoločne prosiť v jeho
mene, splníš našu žiadosť.
Obraciame sa na teba v našej núdzi a utrpení,
spôsobenými pandémiou
a prosíme ťa o záchranu tela i duše chorých,
o múdrosť, silu a lásku pre všetkých, čo sa o nich starajú,
o nádej a dôveru pre tých, čo sa cítia ohrození,
o rozvážne, starostlivé a spravodlivé riešenia pre tých, čo majú
politickú zodpovednosť v rozličnom stupni.

Daj nám veľkú trpezlivosť pri zachovávaní
vyžadovaných pravidiel a nariadení.

Pomáhaj nám, aby sme si uvedomovali, že sme chorí a ohrození
nielen na tele, lež aj duchovne a morálne.
V srdciach mnohých vyhasla láska k tebe i k blížnemu,
stali sme sa sebeckými, bezohľadnými, dali sme sa zotročiť
mamonou a nemravnosťou.
Vlej do našich otupených a zaslepených sŕdc jas pravdy a lásky tvojho
Ducha; daj nám poznať v čom sa nám treba zmeniť a posilňuj nás, aby sme
sa k tomu aj úprimne a vytrvalo odhodlali.
Predkladáme ti tieto naše prosby aj na príhovor Sedembolestnej Matky
tvojho Syna, ktorú si nám dal za patrónku.
S jej pomocou sa chceme stávať jedni pre druhých bratmi a sestrami
a tvojimi synmi a dcérami.
Dôverujeme aj v príhovor našich vierozvestcov, svätých Cyrila a Metoda,
ako aj ich pokračovateľa z nášho ľudu, svätého Gorazda.
Nech nám vyprosujú uvedomenie si veľkého daru viery a krstu a ochotu
snažiť sa žiť kresťansky v našej dobe.
O to všetko ťa prosíme skrze tvojho Syna, ktorý sa za nás obetoval,
vstal z mŕtvych a s tebou žije a kraľuje na veky vekov. Amen.