Oznamy

Zoslanie Ducha Svätého, rok B (23. mája 2021)

Zoslanie Ducha Svätého, rok B (16. mája 2021)

Liturgický kalendár

Pondelok: Svätodušný pondelok
Utorok: Sv. Bédu Ctihodného, kňaza a učiteľa Cirkvi
Streda: Sv. Filipa Neriho, kňaza
Štvrtok: Nášho Pána Ježiša Krista, najvyššieho a večného kňaza, sviatok
Sobota: Panny Márie v sobotu, spomienka
Budúca nedeľa: Najsvätejšej Trojice, rok B

Rozpis sv. omší

    Zubák Horná Breznica
24.5. Pondelok

18.30

17.30
25.5. Utorok

18.30

 
26.5. Streda

18.30

 
27.5. Štvrtok

18.30

17.30
28.5. Piatok

18.30

17.30
29.5. Sobota

18.30       

 
30.5. Nedeľa

8.00                11.00

9.30

Úmysly

Nedeľa: Eva, Anton a Zdeno Bednárovi / Jánošková

Rôzne

Veľmi pekne ďakujem rodičom prvoprijímajúcich detí za upratovanie kostola a chcel by som poprosiť budúci týždeň o upratovanie skupinu č.15.

Ďakujem za milodary 50€. Ďakujem Tiborovi a Mariánovi Krivoklatským za dláždenie spoločenskej miestnosti. Ďakujem p. Kurtimu za práce na nábytkoch do centra. Ďakujem chlapom, ktorí mi pomáhali dláždiť priestor pred farou, a to menovite Peter Kanderka, Miro Budiač, Miro Kanderka, Jozef Bednár, Felix Bednár, Emil Paroha, Ján Gálik. Chcel by som poďakovať naozaj všetkým, ktorí mi pomáhali pri prácach na duchovnej zóne. V podstate túto časť máme dokončenú. Ďakujem za špárovanie kaplniek. Ďakujem p. Rendekovi aj p. Kozovému za dodanie drevín do duchovnej zóny.

V tomto týždni bude tzv. Biely týždeň, preto sú všetky sv. omše večer a deti môžu chodiť počas celého týždňa každý deň do kostola. V pondelok, stredu a piatok budú mať od 17.00 detské stretko v past. centre. V piatok po sv. omši pozývam rodičov do centra na krátke zhodnotenie slávnosti.

Birmovanci budú mať birmovaneckú sv. omšu a stretnutie s katechézou v sobotu vo farskom kostole v Zubáku. O 18.00 ma počkajú v Breznici pred kostolom tí, ktorí nemajú z Breznice odvoz, prídeme ich vziať autami.

Dnes bude zbierka na centrum.

Dnes sa končí veľkonočné obdobie. Od zajtra sa modlíme Anjel Pána.

Modlitba za Slovensko

Všemohúci Bože, Otče,
tvoj Syn nás uistil, že ak ťa budeme o niečo spoločne prosiť v jeho
mene, splníš našu žiadosť.
Obraciame sa na teba v našej núdzi a utrpení,
spôsobenými pandémiou
a prosíme ťa o záchranu tela i duše chorých,
o múdrosť, silu a lásku pre všetkých, čo sa o nich starajú,
o nádej a dôveru pre tých, čo sa cítia ohrození,
o rozvážne, starostlivé a spravodlivé riešenia pre tých, čo majú
politickú zodpovednosť v rozličnom stupni.

Daj nám veľkú trpezlivosť pri zachovávaní
vyžadovaných pravidiel a nariadení.

Pomáhaj nám, aby sme si uvedomovali, že sme chorí a ohrození
nielen na tele, lež aj duchovne a morálne.
V srdciach mnohých vyhasla láska k tebe i k blížnemu,
stali sme sa sebeckými, bezohľadnými, dali sme sa zotročiť
mamonou a nemravnosťou.
Vlej do našich otupených a zaslepených sŕdc jas pravdy a lásky tvojho
Ducha; daj nám poznať v čom sa nám treba zmeniť a posilňuj nás, aby sme
sa k tomu aj úprimne a vytrvalo odhodlali.
Predkladáme ti tieto naše prosby aj na príhovor Sedembolestnej Matky
tvojho Syna, ktorú si nám dal za patrónku.
S jej pomocou sa chceme stávať jedni pre druhých bratmi a sestrami
a tvojimi synmi a dcérami.
Dôverujeme aj v príhovor našich vierozvestcov, svätých Cyrila a Metoda,
ako aj ich pokračovateľa z nášho ľudu, svätého Gorazda.
Nech nám vyprosujú uvedomenie si veľkého daru viery a krstu a ochotu
snažiť sa žiť kresťansky v našej dobe.
O to všetko ťa prosíme skrze tvojho Syna, ktorý sa za nás obetoval,
vstal z mŕtvych a s tebou žije a kraľuje na veky vekov. Amen.