Oznamy

7. veľkonočná nedeľa, rok B (16. mája 2021)

7. veľkonočná nedeľa, rok B (16. mája 2021)

Liturgický kalendár

Utorok: Sv. Jána I., pápeža a mučeníka
Štvrtok: Sv. Bernardína Sienského, kňaza
Piatok: Sv. Krištofa Magallanesa, kňaza a spoločníkov, mučeníkov
Sobota: Sv. Rity z Cascie, rehoľníčky
Budúca nedeľa: Nedeľa zoslania Ducha Svätého, rok B

Rozpis sv. omší

    Zubák Horná Breznica
17.5. Pondelok 18.30  
18.5. Utorok 18.30 17.30
19.5. Streda 7.00  
20.5. Štvrtok 7.00  
21.5. Piatok 18.30 17.30
22.5. Sobota 18.30        17.30
23.5. Nedeľa 10.30 8.00

Úmysly

Pondelok: Amália Slabá
Utorok: Miroslav Mierny
Piatok:  Kamil a Anna Babačovi

Rôzne

Veľmi pekne ďakujem skupine č. 14 za upratovanie kostola a milodar 50 € a chcel by som poprosiť budúci týždeň o upratovanie rodičov prvoprijímajúcich detí.

Ďakujem za milodary 100 € a 50 €. Ďakujem Tiborovi Krivoklátskemu za dláždenie spoločenskej miestnosti. Ďakujem p. Kurtimu za práce na nábytkoch do centra. Ďakujem birmovancom za účasť na sv. omši a na stretnutí. Ďakujem Ludvíkovi Ocinákovi za zrenovovanie lavičiek pred kaplnkou Božského Srdca. Ďakujem chlapom, ktorí mi pomáhali dláždiť priestor pred kaplnkami. Budúci týždeň v pondelok, utorok a stredu budú brigády, chcel by som tento priestor dokončiť. V pondelok bude brigáda od 8.00 – 12.00 a potom od 15.00 do večera, v utorok poobede a v stredu celý deň.

V pondelok, utorok a piatok budú detské sv. omše, po nich bude nácvik pre prvoprijímajúce deti, v pondelok pozývam aj rodičov. V sobotu bude sv. spoveď od 9.00 – 9.45 pre prvoprijímajúce deti, ich rodičov a príbuzných. Poprosím rodičov, aby pripravili kostol a okolie na slávnosť.

Loretánske litánie a Deviatnik k Duchu Svätému.

Chcel by som poprosiť o modlitby pre zosnulú mamu kňaza Ľudovíta Gabriša, v Horných Kočkovciach bude pohrebná sv. omša o 14.00.

Dnes bude zbierka na katolícke masmédiá, na budúcu nedeľu bude zbierka na centrum.

Modlitba za Slovensko

Všemohúci Bože, Otče,
tvoj Syn nás uistil, že ak ťa budeme o niečo spoločne prosiť v jeho
mene, splníš našu žiadosť.
Obraciame sa na teba v našej núdzi a utrpení,
spôsobenými pandémiou
a prosíme ťa o záchranu tela i duše chorých,
o múdrosť, silu a lásku pre všetkých, čo sa o nich starajú,
o nádej a dôveru pre tých, čo sa cítia ohrození,
o rozvážne, starostlivé a spravodlivé riešenia pre tých, čo majú
politickú zodpovednosť v rozličnom stupni.

Daj nám veľkú trpezlivosť pri zachovávaní
vyžadovaných pravidiel a nariadení.

Pomáhaj nám, aby sme si uvedomovali, že sme chorí a ohrození
nielen na tele, lež aj duchovne a morálne.
V srdciach mnohých vyhasla láska k tebe i k blížnemu,
stali sme sa sebeckými, bezohľadnými, dali sme sa zotročiť
mamonou a nemravnosťou.
Vlej do našich otupených a zaslepených sŕdc jas pravdy a lásky tvojho
Ducha; daj nám poznať v čom sa nám treba zmeniť a posilňuj nás, aby sme
sa k tomu aj úprimne a vytrvalo odhodlali.
Predkladáme ti tieto naše prosby aj na príhovor Sedembolestnej Matky
tvojho Syna, ktorú si nám dal za patrónku.
S jej pomocou sa chceme stávať jedni pre druhých bratmi a sestrami
a tvojimi synmi a dcérami.
Dôverujeme aj v príhovor našich vierozvestcov, svätých Cyrila a Metoda,
ako aj ich pokračovateľa z nášho ľudu, svätého Gorazda.
Nech nám vyprosujú uvedomenie si veľkého daru viery a krstu a ochotu
snažiť sa žiť kresťansky v našej dobe.
O to všetko ťa prosíme skrze tvojho Syna, ktorý sa za nás obetoval,
vstal z mŕtvych a s tebou žije a kraľuje na veky vekov. Amen.