Oznamy

6. veľkonočná nedeľa, rok B (9. mája 2021)

6. veľkonočná nedeľa, rok B (9. mája 2021)

Liturgický kalendár

Štvrtok: Nanebovstúpenie Pána, slávnosť a prikázaný sviatok
Piatok: Sv. Mateja, apoštola, sviatok
Budúca nedeľa: 7. veľkonočná nedeľa, rok B

Rozpis sv. omší

    Zubák Horná Breznica
10.5. Pondelok    
11.5. Utorok    
12.5. Streda 18.30  
13.5. Štvrtok 7.00 a 18.30 17.30
14.5. Piatok 18.30 17.30
15.5. Sobota 14.30        17.30
16.5. Nedeľa 8.00 a 11.00 9.30

Úmysly

Štvrtok: Martin, Štefan a Mária Kanderkovi (večerná)
Piatok:  Mária Parohová

Rôzne

Veľmi pekne ďakujem skupine č. 13 za upratovanie kostola a milodar 50€ a chcel by som poprosiť budúci týždeň o upratovanie skupinu č. 14.

Ďakujem za zbierku na past. centrum 386 €. Ďakujem za milodary 500 €, 3x100 a 2x50 €. Ďakujem Tiborovi a Mariánovi Krivoklátskemu za dláždenie spoločenskej miestnosti. Ďakujem p. Kurtimu za práce na nábytkoch do centra. Ďakujem chlapom za betonáž cesty a za práce na zámkovej dlažbe. Ďakujem p. Mašlankovi a firme MM Tennis Court za práce na malom vnútornom ihrisku. Ďakujem birmovancom za účasť na sv. omši a na stretnutí. Ďakujem členom farskej rady za stretnutie. Ďakujem všetkým, ktorí pristúpili v týždni k sviatosti zmierenia.

Chcel by som poprosiť, aby ste sa neustále modlili za odvrátenie pandémie, za zdravotníkov a za nakazených, aby sa im čoskoro prinavrátilo zdravie.

V piatok bude birmovanecká sv. omša a stretnutie birmovancov o 18.30 v Zubáku a v sobotu o 17.30 bude birmovanecká sv. omša v Breznici a po nej stretko pre Brezničanov.

Ohlášky - Dňa 15. mája 2021 chcú uzatvoriť manželstvo Martin Müller, ktorý pochádza z farnosti Zubák, a Nikola Gabrišová, ktorá pochádza z farnosti Lednické Rovne, v kostole sv. Vendelína v Zubáku. Ak by niekto vedel o nejakej prekážke, nech to oznámi na farskom úrade. Zároveň odporúčame snúbencov do vašich modlitieb.

V nedeľu bude opäť bývať v Hornej Beznici o 15.00 modlitba Korunky Božieho milosrdenstva.

Deň matiek :-)

Budúcu nedeľu bude zbierka na katolícke masmédiá.

Modlitba za Slovensko

Všemohúci Bože, Otče,
tvoj Syn nás uistil, že ak ťa budeme o niečo spoločne prosiť v jeho
mene, splníš našu žiadosť.
Obraciame sa na teba v našej núdzi a utrpení,
spôsobenými pandémiou
a prosíme ťa o záchranu tela i duše chorých,
o múdrosť, silu a lásku pre všetkých, čo sa o nich starajú,
o nádej a dôveru pre tých, čo sa cítia ohrození,
o rozvážne, starostlivé a spravodlivé riešenia pre tých, čo majú
politickú zodpovednosť v rozličnom stupni.

Daj nám veľkú trpezlivosť pri zachovávaní
vyžadovaných pravidiel a nariadení.

Pomáhaj nám, aby sme si uvedomovali, že sme chorí a ohrození
nielen na tele, lež aj duchovne a morálne.
V srdciach mnohých vyhasla láska k tebe i k blížnemu,
stali sme sa sebeckými, bezohľadnými, dali sme sa zotročiť
mamonou a nemravnosťou.
Vlej do našich otupených a zaslepených sŕdc jas pravdy a lásky tvojho
Ducha; daj nám poznať v čom sa nám treba zmeniť a posilňuj nás, aby sme
sa k tomu aj úprimne a vytrvalo odhodlali.
Predkladáme ti tieto naše prosby aj na príhovor Sedembolestnej Matky
tvojho Syna, ktorú si nám dal za patrónku.
S jej pomocou sa chceme stávať jedni pre druhých bratmi a sestrami
a tvojimi synmi a dcérami.
Dôverujeme aj v príhovor našich vierozvestcov, svätých Cyrila a Metoda,
ako aj ich pokračovateľa z nášho ľudu, svätého Gorazda.
Nech nám vyprosujú uvedomenie si veľkého daru viery a krstu a ochotu
snažiť sa žiť kresťansky v našej dobe.
O to všetko ťa prosíme skrze tvojho Syna, ktorý sa za nás obetoval,
vstal z mŕtvych a s tebou žije a kraľuje na veky vekov. Amen.