Oznamy

5. veľkonočná nedeľa, rok B (2. mája 2021)

5. veľkonočná nedeľa - Nedeľa Božieho milosrdenstva, rok B (2. mája 2021)

Liturgický kalendár

Pondelok: Sv. Filipa a Jakuba, apoštolov, sviatok
Utorok: Sv. Floriána, mučeníka
Budúca nedeľa: 6. veľkonočná nedeľa, rok B

Rozpis sv. omší

    Zubák Horná Breznica
3.5. Pondelok 7.00  
4.5. Utorok 18.30  
5.5. Streda 17.30 18.30
6.5. Štvrtok 18.30  
7.5. Piatok 18.30 17.30
8.5. Sobota 16.30 17.30
9.5. Nedeľa 8.00 a 11.00 9.30

Rôzne

Veľmi pekne ďakujem skupine č. 12 za upratovanie kostola a chcel by som poprosiť budúci týždeň o upratovanie skupinu č. 13.

Ďakujem p. Kurtimu za prácu na nábytkoch. Ďakujem Tiborovi a Mariánovi Krivoklátskemu za dláždenie spoločenkej miestnosti. Ďakujem Mirkovi Budiačovi, Peťovi Kanderkovi a Romanovi Slabému za kladenie dlažby pred evanjelistami. Ďakujem chlapom za betonáž cesty. Mirkovi Zuzíkovi ďakujem za bager. Ďakujem birmovancom za účasť na sv. omši a na stretnutí. Ďakujem aj rodičom prvoprijímajúcich detí za stretnutie v sobotu. Ďakujem za účasť na fatimskej sobote v Breznici. Ďakujem ružencovému spoločenstvu p. Gelovej za palmy do kostola a ružencovému spoločenstvu p. Bulkovej za milodar 100€. Ďakujem za milodary 2 x 100 € a 50 €.

V pondelok bude brigáda pre mužov budeme betónovať ďalšiu časť cesty.

V utorok 4. mája 2021 po večernej sv. omši bude zasadanie farskej rady.

Dnes bude zbierka na centrum.

Chcel by som poprosiť, aby ste sa neustále modlili za odvrátenie pandémie, za zdravotníkov a za nakazených, aby sa im čoskoro prinavrátilo zdravie.

V piatok bude birmovanecká sv. omša a stretnutie birmovancov o 18.30 v Zubáku a v sobotu o 17.30 bude birmovanecká sv. omša v Breznici a po nej stretko pre Brezničanov.

Prvý piatok – spovedanie – prosím, aby ste využili sviatosť zmierenia počas celého týždňa
Horná Breznica: Streda – po sv. omši / Piatok - pred sv. omšou
Zubák: Štvrtok - po sv. omši, v sobotu pred sv. omšou
Počas večerného spovedania bude vyložená Sviatosť Oltárna. V piatok bude pred sv. omšou krížová cesta vo farskom kostole.
Spovedanie chorých bude v piatok od 7.30 ráno. Najskôr v Zubáku a okolo 9.00 v Hornej Breznici. Ak by ste chceli nahlásiť niekoho nového, poprosím, v sakristiách kostolov.

Mesiac máj je mesiacom posvätného ruženca, povzbudzujem vás k jeho vrúcnej modlitbe. Jeho modlitbou v kostole, či v spoločenstve s rozjímaniami o tajomstvách, môžeme za obvyklých podmienok získať úplné odpustky.

Odpustky počas pandémie
Konferencia biskupov Slovenska pripomína, že ľudia nakazení koronavírusom, tí, ktorí ich ošetrujú, ale aj všetci veriaci na svete, ktorí sa za nich modlia, môžu získať plnomocné odpustky.
Najviac ohrození môžu získať plnomocné odpustky aj recitovaním modlitby Vyznania viery (Krédo), Otčenáš a Zdravas, v spojení s predsavzatím splniť náležité podmienky (sviatostnú spoveď, sväté prijímanie a modlitbu na úmysel Svätého Otca) hneď, ako to bude možné. Týka sa to chorých na koronavírus, osôb, ktorým lekár nariadil karanténny režim, ako aj zdravotníckych pracovníkov a rodinných príslušníkov, ktorí riskujú svoj život tým, že sa starajú o chorých na Covid-19.
Ostatní získanie odpustkov môžu dosiahnuť nasledovnými prostriedkami: návšteva Najsvätejšej sviatosti či Eucharistická adorácia alebo čítanie Svätého písma po dobu najmenej pol hodiny, prípadne sa môžu pomodliť ruženec, Krížovú cestu či Korunku Božieho milosrdenstva, prosiac Boha o skončenie epidémie, o úľavu pre chorých a o spásu tých, ktorých si povolal k sebe.
Plnomocné odpustky môže získať aj veriaci, ktorý sa v bezprostrednej blízkosti smrti ocitne bez možnosti prijať sviatosť pomazania chorých a viatikum, ale je náležite disponovaný a pravidelne sa počas života modlil nejakú modlitbu: v tomto prípade sa pre získanie odpustkov tiež odporúča uctiť si Ukrižovaného Ježiša či kríž.

Modlitba za Slovensko

Všemohúci Bože, Otče,
tvoj Syn nás uistil, že ak ťa budeme o niečo spoločne prosiť v jeho
mene, splníš našu žiadosť.
Obraciame sa na teba v našej núdzi a utrpení,
spôsobenými pandémiou
a prosíme ťa o záchranu tela i duše chorých,
o múdrosť, silu a lásku pre všetkých, čo sa o nich starajú,
o nádej a dôveru pre tých, čo sa cítia ohrození,
o rozvážne, starostlivé a spravodlivé riešenia pre tých, čo majú
politickú zodpovednosť v rozličnom stupni.

Daj nám veľkú trpezlivosť pri zachovávaní
vyžadovaných pravidiel a nariadení.

Pomáhaj nám, aby sme si uvedomovali, že sme chorí a ohrození
nielen na tele, lež aj duchovne a morálne.
V srdciach mnohých vyhasla láska k tebe i k blížnemu,
stali sme sa sebeckými, bezohľadnými, dali sme sa zotročiť
mamonou a nemravnosťou.
Vlej do našich otupených a zaslepených sŕdc jas pravdy a lásky tvojho
Ducha; daj nám poznať v čom sa nám treba zmeniť a posilňuj nás, aby sme
sa k tomu aj úprimne a vytrvalo odhodlali.
Predkladáme ti tieto naše prosby aj na príhovor Sedembolestnej Matky
tvojho Syna, ktorú si nám dal za patrónku.
S jej pomocou sa chceme stávať jedni pre druhých bratmi a sestrami
a tvojimi synmi a dcérami.
Dôverujeme aj v príhovor našich vierozvestcov, svätých Cyrila a Metoda,
ako aj ich pokračovateľa z nášho ľudu, svätého Gorazda.
Nech nám vyprosujú uvedomenie si veľkého daru viery a krstu a ochotu
snažiť sa žiť kresťansky v našej dobe.
O to všetko ťa prosíme skrze tvojho Syna, ktorý sa za nás obetoval,
vstal z mŕtvych a s tebou žije a kraľuje na veky vekov. Amen.