Oznamy

Kvetná nedeľa – Nedeľa utrpenia Pána, rok B (28. marca 2021)

Kvetná nedeľa – Nedeľa utrpenia Pána, rok B (28. marca 2021)

Liturgický kalendár

Štvrtok: Zelený štvrtok Pánovej večere
Piatok: Veľký piatok
Sobota: Biela sobota
Budúca nedeľa: Veľkonočná nedeľa – Nedeľa Pánovho zmŕtvychvstania, rok B

Rôzne

Počas najbližšieho obdobia si budem slúžiť sv. omše naďalej sám, preto by som chcel poprosiť, ak by niekto chcel odslúžiť úmysel sv. omše, môže ma kontaktovať. Taktiež, ak by sa chcel niekto vyspovedať, tiež je možné ma kontaktovať. Sväté prijímanie sa už rozdávať nemôže. Samozrejme v rámci vychádzky počas lockdownu, môžete kedykoľvek navštíviť kostoly a pomodliť sa. Sväté omše, zvlášť v nedeľu a na prikázané sviatky, si nezabudnite pozrieť v priamom prenose v TV a sledovať ju tak, ako keby ste jej boli účastní priamo v kostole. Povzbudzujem vás aj k čítaniu Sv. Písma ako aj modlitbe sv. ruženca a krížovej cesty.

Chcel by som poprosiť, aby ste sa neustále modlili za odvrátenie pandémie, za zdravotníkov a za nakazených, aby sa im čoskoro prinavrátilo zdravie.

Kto by chcel darovať 2% na naše OZ Svätý Vendelín, vopred veľmi ďakujem. Tlačivo je aj na našej webovej stránke, na farskom úrade i v predsieni kostolov.

Čo sa týka prípravy birmovancov k sviatosti birmovania, príprava sa začne hneď po ukončení lockdownu. Prednášky budú bývať vždy v piatok po sv. omši, ktorá bude bez kázne a po nej bude prednáška pre birmovancov. Práca v skupinách zatiaľ nebude. Kto ešte neodovzdal prihlášku, môže ju doniesť osobne na farský úrad a po ukončení lockdownu budete mať na to ešte ďalšie dva týždne. Chcel by som poprosiť, aby si birmovanci pomaly vyberali meno svätca, ktorý je pre nich inšpirujúci a zároveň je pre nich požehnaním, pretože je potrebné si vybrať birmovné meno. Chcel by som vás poprosiť, aby ste si prečítali životopis tohto svätca a boli ste oboznámení, čo jeho meno znamená, a poznali život svätca, ktorý vás môže povzbudiť počas celého života, nielen pri príprave sv. birmovania. Taktiež by som vás chcel poprosiť, aby ste počas lockdownu využili čas a prečítali si jedno z evanjelií Sv. Písma (Marek, Matúš, Lukáš, Ján), nakoľko pri záverečnej skúške sa budem na Sv. Písmo určite pýtať. V priebehu tohto mesiaca vám na internetovej stránke pripravíme aj otázky, ktoré sa môžete pomaly učiť. Nezabudnite aj na základné modlitby, ktoré je potrebné vedieť. Keďže už máme známy termín sviatosti birmovania v našej farnosti a zostáva nám len polročná príprava, vzhľadom na to bude nutné zhustiť program a prednášky pre birmovancov, nakoľko normálna príprava by trvala rok a pol, preto by som chcel poprosiť birmovancov, aby sa nastavili, že aj v čase prázdnin až do termínu birmovky, bude každý týždeň stretnutie, aby si zbytočne nekomplikovali prípravu ku sv. birmovania. Poprosil by som aj rodičov, aby zvážili dlhodobé pobyty rodičov na prázdninách. Určite sa bude dať niektoré stretnutia nahradiť, ako to bolo aj pri minulej príprave, a to buď prácou s deťmi a animátormi alebo brigádou. Počas choroby ste samozrejme ospravedlnení. Maximálny možný počet vynechaných stretnutí sú 2 stretnutia za prijateľných okolností. Hneď po ukončení lockdownu bude stretnutie birmovancov v daný piatok. Termín sviatosti birmovania je 17.10.2021.

Na farskom úrade sa nachádza kniha Púchov a okolie z neba, v ktorej nájdeme informácie a letecké fotografie i o našich obciach Zubák a Horná Breznica. Ak by ste mali záujem, môžete si ju zakúpiť v cene 18 € na farskom úrade.

Odpustky počas pandémie
Konferencia biskupov Slovenska pripomína, že ľudia nakazení koronavírusom, tí, ktorí ich ošetrujú, ale aj všetci veriaci na svete, ktorí sa za nich modlia, môžu získať plnomocné odpustky.
Najviac ohrození môžu získať plnomocné odpustky aj recitovaním modlitby Vyznania viery (Krédo), Otčenáš a Zdravas, v spojení s predsavzatím splniť náležité podmienky (sviatostnú spoveď, sväté prijímanie a modlitbu na úmysel Svätého Otca) hneď, ako to bude možné. Týka sa to chorých na koronavírus, osôb, ktorým lekár nariadil karanténny režim, ako aj zdravotníckych pracovníkov a rodinných príslušníkov, ktorí riskujú svoj život tým, že sa starajú o chorých na Covid-19.
Ostatní získanie odpustkov môžu dosiahnuť nasledovnými prostriedkami: návšteva Najsvätejšej sviatosti či Eucharistická adorácia alebo čítanie Svätého písma po dobu najmenej pol hodiny, prípadne sa môžu pomodliť ruženec, Krížovú cestu či Korunku Božieho milosrdenstva, prosiac Boha o skončenie epidémie, o úľavu pre chorých a o spásu tých, ktorých si povolal k sebe.
Plnomocné odpustky môže získať aj veriaci, ktorý sa v bezprostrednej blízkosti smrti ocitne bez možnosti prijať sviatosť pomazania chorých a viatikum, ale je náležite disponovaný a pravidelne sa počas života modlil nejakú modlitbu: v tomto prípade sa pre získanie odpustkov tiež odporúča uctiť si Ukrižovaného Ježiša či kríž.

Trojdnie a Veľká noc – povzbudzujem vás k modlitbe a sledovaniu sv. omší prostredníctvom médií. Kto bude mať záujem o sviatosť zmierenia, nech ma telefonicky kontaktuje, rád ho vyspovedám. Počas Bielej soboty a Veľkonočnej nedele – kráľovnej nedieľ - budú oba kostoly otvorené na individuálnu modlitbu a poklonu. Zároveň tak môžete podporiť našu farnosť v tejto dobe pandémie, za všetky vaše modlitby a milodary vyslovujem Pán Boh zaplať. Vyprosujem vám všetkým milostiplné a požehnané veľkonočné sviatky.

Modlitba za Slovensko

Všemohúci Bože, Otče,
tvoj Syn nás uistil, že ak ťa budeme o niečo spoločne prosiť v jeho
mene, splníš našu žiadosť.
Obraciame sa na teba v našej núdzi a utrpení,
spôsobenými pandémiou
a prosíme ťa o záchranu tela i duše chorých,
o múdrosť, silu a lásku pre všetkých, čo sa o nich starajú,
o nádej a dôveru pre tých, čo sa cítia ohrození,
o rozvážne, starostlivé a spravodlivé riešenia pre tých, čo majú
politickú zodpovednosť v rozličnom stupni.

Daj nám veľkú trpezlivosť pri zachovávaní
vyžadovaných pravidiel a nariadení.

Pomáhaj nám, aby sme si uvedomovali, že sme chorí a ohrození
nielen na tele, lež aj duchovne a morálne.
V srdciach mnohých vyhasla láska k tebe i k blížnemu,
stali sme sa sebeckými, bezohľadnými, dali sme sa zotročiť
mamonou a nemravnosťou.
Vlej do našich otupených a zaslepených sŕdc jas pravdy a lásky tvojho
Ducha; daj nám poznať v čom sa nám treba zmeniť a posilňuj nás, aby sme
sa k tomu aj úprimne a vytrvalo odhodlali.
Predkladáme ti tieto naše prosby aj na príhovor Sedembolestnej Matky
tvojho Syna, ktorú si nám dal za patrónku.
S jej pomocou sa chceme stávať jedni pre druhých bratmi a sestrami
a tvojimi synmi a dcérami.
Dôverujeme aj v príhovor našich vierozvestcov, svätých Cyrila a Metoda,
ako aj ich pokračovateľa z nášho ľudu, svätého Gorazda.
Nech nám vyprosujú uvedomenie si veľkého daru viery a krstu a ochotu
snažiť sa žiť kresťansky v našej dobe.
O to všetko ťa prosíme skrze tvojho Syna, ktorý sa za nás obetoval,
vstal z mŕtvych a s tebou žije a kraľuje na veky vekov. Amen.