Oznamy

2. nedeľa v cezročnom období, rok B (17. januára 2021)

2. nedeľa v cezročnom období, rok B (17. januára 2020)

Liturgický kalendár

Streda: Sv. Šebastiána, mučeníka
Štvrtok: Sv. Agnesy, panny a mučenice
Piatok: Sv. Vincenta, diakona a mučeníka
Sobota: Panny Márie v sobotu, spomienka
Budúca nedeľa: 3. nedeľa v cezročnom období, rok B

Rôzne

Počas najbližšieho obdobia si budem slúžiť sv. omše naďalej sám, preto by som chcel poprosiť, ak by niekto chcel odslúžiť úmysel sv. omše, môže ma kontaktovať. Taktiež, ak by sa chcel niekto vyspovedať, tiež je možné ma kontaktovať. Sväté prijímanie sa už rozdávať nemôže. Samozrejme v rámci vychádzky počas lockdownu, môžete kedykoľvek navštíviť kostoly a pomodliť sa. Sväté omše, zvlášť v nedeľu a na prikázané sviatky, si nezabudnite pozrieť v priamom prenose v TV a sledovať ju tak, ako keby ste jej boli účastní priamo v kostole. Povzbudzujem vás aj k čítaniu Sv. Písma ako aj modlitbe sv. ruženca.

Chcel by som poprosiť, aby ste sa neustále modlili za odvrátenie pandémie, za zdravotníkov a za nakazených, aby sa im čoskoro prinavrátilo zdravie.

V predsieni kostolov si môžete vziať požehnanú trojkráľovú vodu i kriedu. Taktiež môžete v pokladničkách podporiť aj našu farnosť, za akýkoľvek milodar vám zo srdca ďakujem.

Čo sa týka prípravy birmovancov k sviatosti birmovania, príprava sa začne hneď po ukončení lockdownu, a to pravdepodobne, ak to dovolí pandemická situácia, počas celého februára. Prednášky budú bývať vždy v piatok po sv. omši, ktorá bude bez kázne a po nej bude prednáška pre birmovancov. Práca v skupinách zatiaľ nebude. Prihlášky birmovancov môžete doniesť osobne na farský úrad počas mesiaca január a po ukončení lockdownu budete mať na to ešte ďalšie dva týždne, čiže pravdepodobný termín odovzdania bude do 7.2.2021. Chcel by som poprosiť, aby si birmovanci pomaly vyberali meno svätca, ktorý je pre nich inšpirujúci a zároveň je pre nich požehnaním, pretože je potrebné si vybrať birmovné meno. Chcel by som vás poprosiť, aby ste si prečítali životopis tohto svätca a boli ste oboznámení, čo jeho meno znamená, a poznali život svätca, ktorý vás môže povzbudiť počas celého života, nielen pri príprave sv. birmovania. Taktiež by som vás chcel poprosiť, aby ste počas lockdownu využili čas a prečítali si jedno z evanjelií Sv. Písma (Marek, Matúš, Lukáš, Ján), nakoľko pri záverečnej skúške sa budem na Sv. Písmo určite pýtať.

Modlitba za Slovensko

Všemohúci Bože, Otče,
tvoj Syn nás uistil, že ak ťa budeme o niečo spoločne prosiť v jeho
mene, splníš našu žiadosť.
Obraciame sa na teba v našej núdzi a utrpení,
spôsobenými pandémiou
a prosíme ťa o záchranu tela i duše chorých,
o múdrosť, silu a lásku pre všetkých, čo sa o nich starajú,
o nádej a dôveru pre tých, čo sa cítia ohrození,
o rozvážne, starostlivé a spravodlivé riešenia pre tých, čo majú
politickú zodpovednosť v rozličnom stupni.

Daj nám veľkú trpezlivosť pri zachovávaní
vyžadovaných pravidiel a nariadení.

Pomáhaj nám, aby sme si uvedomovali, že sme chorí a ohrození
nielen na tele, lež aj duchovne a morálne.
V srdciach mnohých vyhasla láska k tebe i k blížnemu,
stali sme sa sebeckými, bezohľadnými, dali sme sa zotročiť
mamonou a nemravnosťou.
Vlej do našich otupených a zaslepených sŕdc jas pravdy a lásky tvojho
Ducha; daj nám poznať v čom sa nám treba zmeniť a posilňuj nás, aby sme
sa k tomu aj úprimne a vytrvalo odhodlali.
Predkladáme ti tieto naše prosby aj na príhovor Sedembolestnej Matky
tvojho Syna, ktorú si nám dal za patrónku.
S jej pomocou sa chceme stávať jedni pre druhých bratmi a sestrami
a tvojimi synmi a dcérami.
Dôverujeme aj v príhovor našich vierozvestcov, svätých Cyrila a Metoda,
ako aj ich pokračovateľa z nášho ľudu, svätého Gorazda.
Nech nám vyprosujú uvedomenie si veľkého daru viery a krstu a ochotu
snažiť sa žiť kresťansky v našej dobe.
O to všetko ťa prosíme skrze tvojho Syna, ktorý sa za nás obetoval,
vstal z mŕtvych a s tebou žije a kraľuje na veky vekov. Amen.