Oznamy

1. nedeľa po narodení Pána - Nedeľa Sv. rodiny, rok B (27. decembra 2020)

1. nedeľa po narodení Pána - Nedeľa Sv. rodiny, rok B (20. decembra 2020)

Liturgický kalendár

Pondelok: Sv. neviniatok, mučeníkov, sviatok
Piatok: Slávnosť Panny Márie Bohorodičky, slávnosť
Sobota: Sv. Bazila Veľkého a Gregora Nazianského, biskupov a učiteľov Cirkvi
Budúca nedeľa: Druhá nedeľa po narodení Pána, rok B

Rozpis sv. omší

    Zubák Horná Breznica
28.12. Pondelok 17.30  
29.12. Utorok 17.30  
30.12. Streda 17.30  
31.12. Štvrtok 17.30 16.30
1.1. Piatok 8.00 a 11.00 9.00
2.1. Sobota 17.30  
3.1. Nedeľa 8.00 a 11.00 9.00

Úmysly

Zubák

Pondelok: Martinka Balážová
Utorok: Rudolf Kanderka
Streda: Jánošková Mária, Ján a Jozef
Štvrtok: za farnosť
Piatok: Júlia a Matej Balej / Za zdravie a Božiu pomoc rod. Kalusovej, Burmekovej a Harvánkovej
Sobota: Viktor a Júlia Kontišovi

Rôzne

Chcel by som vás všetkých pozdraviť aj v tejto veľmi ťažkej a náročnej situácii. Najbližšie obdobie vianočných sviatkov budeme prežívať opäť samostatne v domácnostiach. Svätú omšu, zvlášť na prikázané sviatky, a to Slávnosť Panny Márie Bohorodičky a Druhú nedeľu po narodení Pána, si nezabudnite pozrieť v priamom prenose v TV a sledovať ju tak, ako keby ste jej boli účastní priamo v kostole. Povzbudzujem vás aj k čítaniu Sv. Písma ako aj modlitbe sv. ruženca. V časoch, ktoré si nájdete na oznamoch, alebo na výveske kostola, budem rozdávať sv. prijímanie, teda kto chce, môže prijať Najsvätejšiu Eucharistiu aj počas Vianoc. Kostol bude počas sviatkov neustále otvorený, takže spokojne sa môžete prísť pomodliť. Čo sa týka úmyslov sv. omší, keď rozdám sv. prijímanie, tak potom, žiaľ, sám si odslúžim sv. omšu, čo znamená, že dané úmysly platia tak, ako boli naplánované. Sv. prijímanie chorých počas sviatkov aj ako aj vianočná koleda s deťmi kvôli pandémii nebudú. Ďalšie oznamy si nájdete opäť o týždeň, na výveske kostolov ako aj na farskej a obecnej internetovej stránke. Tieto prísne pravidlá a možnosť sv. prijímania ako aj sv. spovede budú platiť do odvolania pandémie. Prajem všetkým požehnaný šťastný Nový rok 2021, pevne verím, že sa v najbližšom čase opäť uvidíme v Božom chráme.

Modlitba za Slovensko

Všemohúci Bože, Otče,
tvoj Syn nás uistil, že ak ťa budeme o niečo spoločne prosiť v jeho
mene, splníš našu žiadosť.
Obraciame sa na teba v našej núdzi a utrpení,
spôsobenými pandémiou
a prosíme ťa o záchranu tela i duše chorých,
o múdrosť, silu a lásku pre všetkých, čo sa o nich starajú,
o nádej a dôveru pre tých, čo sa cítia ohrození,
o rozvážne, starostlivé a spravodlivé riešenia pre tých, čo majú
politickú zodpovednosť v rozličnom stupni.

Daj nám veľkú trpezlivosť pri zachovávaní vyžadovaných pravidiel a
nariadení.

Pomáhaj nám, aby sme si uvedomovali, že sme chorí a ohrození
nielen na tele, lež aj duchovne a morálne.
V srdciach mnohých vyhasla láska k tebe i k blížnemu,
stali sme sa sebeckými, bezohľadnými, dali sme sa zotročiť
mamonou a nemravnosťou.
Vlej do našich otupených a zaslepených sŕdc jas pravdy a lásky tvojho
Ducha; daj nám poznať v čom sa nám treba zmeniť a posilňuj nás, aby sme
sa k tomu aj úprimne a vytrvalo odhodlali.
Predkladáme ti tieto naše prosby aj na príhovor Sedembolestnej Matky
tvojho Syna, ktorú si nám dal za patrónku.
S jej pomocou sa chceme stávať jedni pre druhých bratmi a sestrami a
tvojimi synmi a dcérami.
Dôverujeme aj v príhovor našich vierozvestcov, svätých Cyrila a Metoda,
ako aj ich pokračovateľa z nášho ľudu, svätého Gorazda.
Nech nám vyprosujú uvedomenie si veľkého daru viery a krstu a ochotu
snažiť sa žiť kresťansky v našej dobe.
O to všetko ťa prosíme skrze tvojho Syna, ktorý sa za nás obetoval,
vstal z mŕtvych a s tebou žije a kraľuje na veky vekov. Amen.