Oznamy

4. adventná nedeľa, rok B (20. decembra 2020)

4. adventná nedeľa, rok B (20. decembra 2020)

Liturgický kalendár

Štvrtok: Štedrý deň
Piatok: Narodenie Pána, slávnosť s oktávou
Sobota: Sv. Štefana, prvého mučeníka, sviatok
Budúca nedeľa: Prvá nedeľa po narodení Pána, Nedeľa Sv. rodiny Ježiša, Márie a Jozefa, rok

Rozpis sv. omší

    Zubák Horná Breznica
21.12. Pondelok 13.30 a 17.30  
22.12. Utorok 18.30  
23.12. Streda 17.30 16.30
24.12. Štvrtok 24.00 23.00
25.12. Piatok 8.00 9.00
26.12. Sobota 8.00 9.00
27.12. Nedeľa 8.00 9.00

Rôzne

Ďakujem za upratovanie kostola skupine č. 11 a milodar 120 €.

V pondelok pohrebné obrady za Martina Zuzíka budú o 13.30 na cintoríne.

Chcel by som vás všetkých pozdraviť aj v tejto veľmi ťažkej a náročnej situácii. Následne na to, ako som sa dozvedel, že zatvárajú kostoly, dostal som jeden veľmi zaujímavý telefonát, v ktorom padla táto otázka: Čo môže byť najväčšou tragédiou týchto Vianoc? Je to zatvorený kostol, kde sa nebude sláviť polnočná sv. omša, alebo zatvorené ľudské srdcia, kde sa nenájde miesto pre narodenie Ježiša? Myslím, že každý jeden z nás veľmi dobre pozná odpoveď. Zatvoriť kostol nám môžu, ale nemôžu nám zatvoriť túžbu v našom srdci po Ježišovi. Najbližšie obdobie vianočných sviatkov budeme prežívať opäť samostatne v domácnostiach. Svätú omšu, zvlášť na prikázané sviatky, a to Božie narodenie, Sviatok sv. Štefana a následne Nedeľu Sv. rodiny, si nezabudnite pozrieť v priamom prenose v TV a sledovať ju tak, ako keby ste jej boli účastní priamo v kostole. Povzbudzujem vás aj k čítaniu Sv. Písma ako aj modlitbe sv. ruženca. V časoch, ktoré si nájdete na oznamoch, alebo na výveske kostola, budem rozdávať sv. prijímanie, teda kto chce, môže prijať Najsvätejšiu Eucharistiu aj počas Vianoc. Kto by chcel ísť na sv. spoveď, môže si dohodnúť individuálny termín sv. spovede, veľmi rád vás vyspovedám. Kostol bude počas sviatkov neustále otvorený, takže spokojne sa môžete prísť pomodliť. Čo sa týka úmyslov sv. omší, keď rozdám sv. prijímanie, tak potom, žiaľ, sám si odslúžim sv. omšu, čo znamená, že dané úmysly platia tak, ako boli naplánované. Sv. prijímanie chorých počas sviatkov aj ako aj vianočná koleda s deťmi kvôli pandémii nebudú. Ďalšie oznamy si nájdete opäť o týždeň, na výveske kostolov ako aj na farskej a obecnej internetovej stránke. Tieto prísne pravidlá a možnosť sv. prijímania ako aj sv. spovede budú platiť do odvolania pandémie. Prajem všetkým príjemné a požehnané sviatky, pevne verím, že sa v najbližšom čase opäť uvidíme v Božom chráme.

Modlitba za Slovensko

Všemohúci Bože, Otče,
tvoj Syn nás uistil, že ak ťa budeme o niečo spoločne prosiť v jeho
mene, splníš našu žiadosť.
Obraciame sa na teba v našej núdzi a utrpení,
spôsobenými pandémiou
a prosíme ťa o záchranu tela i duše chorých,
o múdrosť, silu a lásku pre všetkých, čo sa o nich starajú,
o nádej a dôveru pre tých, čo sa cítia ohrození,
o rozvážne, starostlivé a spravodlivé riešenia pre tých, čo majú
politickú zodpovednosť v rozličnom stupni.

Daj nám veľkú trpezlivosť pri zachovávaní vyžadovaných pravidiel a
nariadení.

Pomáhaj nám, aby sme si uvedomovali, že sme chorí a ohrození
nielen na tele, lež aj duchovne a morálne.
V srdciach mnohých vyhasla láska k tebe i k blížnemu,
stali sme sa sebeckými, bezohľadnými, dali sme sa zotročiť
mamonou a nemravnosťou.
Vlej do našich otupených a zaslepených sŕdc jas pravdy a lásky tvojho
Ducha; daj nám poznať v čom sa nám treba zmeniť a posilňuj nás, aby sme
sa k tomu aj úprimne a vytrvalo odhodlali.
Predkladáme ti tieto naše prosby aj na príhovor Sedembolestnej Matky
tvojho Syna, ktorú si nám dal za patrónku.
S jej pomocou sa chceme stávať jedni pre druhých bratmi a sestrami a
tvojimi synmi a dcérami.
Dôverujeme aj v príhovor našich vierozvestcov, svätých Cyrila a Metoda,
ako aj ich pokračovateľa z nášho ľudu, svätého Gorazda.
Nech nám vyprosujú uvedomenie si veľkého daru viery a krstu a ochotu
snažiť sa žiť kresťansky v našej dobe.
O to všetko ťa prosíme skrze tvojho Syna, ktorý sa za nás obetoval,
vstal z mŕtvych a s tebou žije a kraľuje na veky vekov. Amen.