Oznamy

3. adventná nedeľa, rok B (13. decembra 2020)

3. adventná nedeľa, rok B (13. decembra 2020)

Liturgický kalendár

Pondelok: Sv. Jána od Kríža, kňaza a učiteľa Cirkvi
Budúca nedeľa: 4. adventná nedeľa, rok B

Rozpis sv. omší

    Zubák Horná Breznica
14.12. Pondelok 7.00  
15.12. Utorok 17.30  
16.12. Streda 16.30 17.30
17.12. Štvrtok 7.00  
18.12. Piatok 17.30 16.30
19.12. Sobota 17.30  
20.12. Nedeľa 8.00 a 11.00 9.30

Úmysly

Zubák

Pondelok: Štefan a Roman Kuvikovi
Utorok: František, Mária a Miroslav Bednár
Streda: Rudolf, Antónia a Matej
Štvrtok: Júlia a Matej Balejovi
Piatok: Kamil Hurínek a rodičia
Sobota: Rudolf Kostka
Nedeľa: Amália, Jozef, Júlia a František Ježovi / Viktor a Júlia Kontišovi

Rôzne

Ďakujem za upratovanie kostola skupine č. 10 a milodar 75€ a budúci týždeň poprosím o upratovanie skupinu č. 11. Ďakujem za milodary 100€, 100€, 50€ a 50€. Ďakujem za zbierku na energie 386,20€. Ďakujem  bratom Krivoklátskym a p. Pomajbišovi za práce na fasáde. Kamilovi Babačovi chcem poďakovať za vodoinštalačné práce. Mirkovi Budiačovi ďakujem za dovoz štrku a Peťovi Kanderkovi za požičanie vozíka. Ďakujem Jožkovi Ivanišovi za elektroinštalačné práce. Chcem sa veľmi pekne poďakovať za perfektne odvedenú prácu sochárovi a maliarovi p. Balajovi. Ďakujem aj Jurkovi Gabrišovi a Peťovi Slabému za osadenie sôch. Taktiež ďakujem Ludvíkovi Ocinákovi za stavbu krovu pre prístrešok na drevo. Ďakujem Stanke Gabrišovej za upratovanie past. centra. Ďakujem všetkým, ktorí sa prišli zapísať na sviatosť birmovania, tí, ktorí nemohli prísť z rôznych dôvodov, nech ma kontaktujú, prípadne nech sa prídu zapísať osobne, majú na to čas celý budúci týždeň. Chcel by som ešte upozorniť birmovancov aj ich rodičov na presné pravidlá birmovky, aby ich dodržiavali. V pondelok bude brigáda od 8.00, budeme upratovať drevo z parkoviska a dávať ho do kotolne, poprosím chlapov, aby prišli, môžete si vziať aj sekeru či motorovú pílu.

Spovedanie – ako v prvopiatkovom týždni:
Horná Breznica – streda po sv. omši a pred všetkými sv. omšami
Zubák - piatok po sv. omši a pred všetkými sv. omšami
Budem spovedať aj v nedeľu:
Horná Breznica: od 14.00 – 16.00
Zubák: od 16.00 – 18.00
Chcel by som poprosiť veriacich, aby si nenechávali sv. spoveď na poslednú chvíľu a prišli sa vyspovedať.

V utorok 15. decembra 2020 sa začína konať deviatnik Kto dá prístrešie sv. rodine, povzbudzujem všetkých, ktorí sa ho vo farnosti modlia a chcú sa modliť, či už v Zubáku alebo v Breznici. Tento rok sa však bude každá rodina modliť doma sama pri obraze sv. rodiny.

Pravidlá bohoslužieb:
- od budúcej nedele, keďže prišli nové pandemické opatrenia, budú sv. omše v Zubáku počas vianočných sviatkov vonku, ale bude sa dať sedieť aj v kostole, kde sa bude kúriť a bude ozvučený
- sv. omše budú maximálne pol hodinu s krátkym príhovorom, nemusíte sa báť, že budú veľmi dlhé, nebudú spievané a budú za klasických hygienických podmienok, tým môžete prísť v akomkoľvek počte
- v Breznici sa v kostole kúriť nebude, počas sv. omše bude kostol otvorený a väčšina ľudí bude vonku
- chcel by som ešte poprosiť, aby mladší nechali starším miesta na sedenie, v Zubáku i Breznici
- ostatné sv. omše mimo sviatkov a nedieľ budú normálne v kostole

Modlitba za Slovensko

Všemohúci Bože, Otče,
tvoj Syn nás uistil, že ak ťa budeme o niečo spoločne prosiť v jeho
mene, splníš našu žiadosť.
Obraciame sa na teba v našej núdzi a utrpení,
spôsobenými pandémiou
a prosíme ťa o záchranu tela i duše chorých,
o múdrosť, silu a lásku pre všetkých, čo sa o nich starajú,
o nádej a dôveru pre tých, čo sa cítia ohrození,
o rozvážne, starostlivé a spravodlivé riešenia pre tých, čo majú
politickú zodpovednosť v rozličnom stupni.

Daj nám veľkú trpezlivosť pri zachovávaní vyžadovaných pravidiel a
nariadení.

Pomáhaj nám, aby sme si uvedomovali, že sme chorí a ohrození
nielen na tele, lež aj duchovne a morálne.
V srdciach mnohých vyhasla láska k tebe i k blížnemu,
stali sme sa sebeckými, bezohľadnými, dali sme sa zotročiť
mamonou a nemravnosťou.
Vlej do našich otupených a zaslepených sŕdc jas pravdy a lásky tvojho
Ducha; daj nám poznať v čom sa nám treba zmeniť a posilňuj nás, aby sme
sa k tomu aj úprimne a vytrvalo odhodlali.
Predkladáme ti tieto naše prosby aj na príhovor Sedembolestnej Matky
tvojho Syna, ktorú si nám dal za patrónku.
S jej pomocou sa chceme stávať jedni pre druhých bratmi a sestrami a
tvojimi synmi a dcérami.
Dôverujeme aj v príhovor našich vierozvestcov, svätých Cyrila a Metoda,
ako aj ich pokračovateľa z nášho ľudu, svätého Gorazda.
Nech nám vyprosujú uvedomenie si veľkého daru viery a krstu a ochotu
snažiť sa žiť kresťansky v našej dobe.
O to všetko ťa prosíme skrze tvojho Syna, ktorý sa za nás obetoval,
vstal z mŕtvych a s tebou žije a kraľuje na veky vekov. Amen.