Oznamy

2. adventná nedeľa, rok B (6. decembra 2020)

2. adventná nedeľa, rok B (6. decembra 2020)

Liturgický kalendár

Pondelok: Sv. Ambróza, biskupa a učiteľa Cirkvi
Utorok: Nepoškvrnené počatie Panny Márie, slávnosť a prikázaný sviatok
Štvrtok: Preblahoslavenej Panny Márie Loretánskej, spomienka
Piatok: Sv. Damaza I., pápeža
Sobota: Preblahoslavenej Panny Márie Guadalupskej, spomienka
Budúca nedeľa: 3. adventná nedeľa, rok B

Rozpis sv. omší

    Zubák Horná Breznica
7.12. Pondelok 7.00  
8.12. Utorok 7.00 a 17.30 16.30
9.12. Streda 17.30  
10.12. Štvrtok 7.00  
11.12. Piatok 17.30 16.30
12.12. Sobota 17.30  
13.12. Nedeľa 8.00 a 11.00 9.30

Úmysly

Zubák

Pondelok: Katarína a Rudolf Slabý, ich deti a vnuci
Utorok: rod. Kanderková / + Miroslav Budiač
Streda: Júlia, Viktor a Pavol
Štvrtok: za farnosť
Piatok: Štefan, Katarína a Miroslav
Sobota: Štefan Cyprich
Nedeľa: za zdravie a Božiu pomoc rod. Martišovej / Adam Belica a Mária

Rôzne

Ďakujem za upratovanie kostola skupine č. 9 a budúci týždeň poprosím o upratovanie skupinu č. 10. Ďakujem za milodary 100€. Chcem sa poďakovať za minulotýždňovú zbierku na charitu 207,50€. Ďakujem  bratom Krivoklátskym a p. Pomajbišovi za práce na fasáde. Kamilovi Babačovi chcem poďakovať za vodoinštalačné práce. Ďakujem Jožkovi Ivanišovi za elektroinštalačné práce. Ďakujem za veľkú brigádu, ktorá bola v pondelok, zo srdca sa chcem poďakovať všetkým mužom a ženám, ktorí pomohli pri zapieskovaní a užabovaní zámkovej dlažby. Počas letných mesiacov to skúsime zapieskovať ešte raz, ale túto prácu v podstate môžeme považovať za dokončenú. Taktiež ďakujem Ludvíkovi Ocinákovi za stavbu krovu pre prístrešok na drevo.  Ďakujem Marcelovi Palicovi za servis na kamerovom systéme a Jankovi Ivanišovi za odvoz dreva stolárovi.  Ďakujem za účasť na fatimskej sobote v Breznici. Ďakujem rodičom prvoprijímajúcich detí za sobotné stretnutie. Ďakujem všetkým, ktorí pristúpili k sviatosti zmierenia v tomto týždni.

V tomto roku farnostiam bolo oznámené, že spoločná sv. spoveď nebude. Napriek tomu som sa rozhodol, že budete mať dostatok priestoru sa vyspovedať počas celého decembra. Preto by som vás chcel poprosiť, aby ste si sv. spoveď nenechávali na poslednú chvíľu.  Aj keď výber spovedníka je vždy slobodný a vždy som šťastný, keď sa vyspovedáte nielen doma, ale aj v iných farnostiach, predsa len by so vás chcel poprosiť a povzbudiť, aby sme nezaťažovali iné farnosti, zvlášť tie väčšie, kde kňazov je tam málo na počet ľudí, tak aby ste využili možnosť vyspovedať sa doma. Budem spovedať pred všetkými sv. omšami okrem nedele a na 4. adventnú nedeľu poobede budem spovedať Breznicu aj Zubák po dve a pol hodiny. Taktiež 3. adventný týždeň bude nastavený tak ako prvopiatkový. Tí, ktorí budú prichádzať z robôt, tak ich budem spovedať od pondelka do stredy tesne pred Štedrým dňom. Skúste využiť tento priestor na to, aby ste sa vyspovedali. Taktiež nezabúdajme, že všetky adventné sv. omše sú detské, takže pozývam všetky deti a mládež na sv. omše a po sv. omši na malú sladkosť. Čo je milým prekvapením, dovolili koledu, takže v našej farnosti sa určite koledovať bude, aj keď nebude možné koledníkov pozvať dovnútra. Radi však zaspievajú a zavinšujú a budem veľmi šťastný, keď ich prijmete. Preto by som chcel povzbudiť rodičov, aby nahlásili deti, ktoré chcú koledovať, buď mne alebo animátorom. Dátum koledovania, ako aj dátum nácviku sa dozviete budúci týždeň.

Budúcu sobotu bude po sv. omši zápis birmovancov, samozrejme sv. omša je súčasťou pozvania. Určili by sme si podmienky, za ktorých má prijať birmovanec sv. birmovania, taktiež pravidlá a počet stretnutí. Birmovanci sa dozvedia, kedy pravdepodobne bude sv. birmovania a ako bude príprava prebiehať. Sv. birmovania je pozvaním aj pre dospelých, ktorí v našej farnosti neprijali ešte túto sviatosť, najmladší sa môžu prihlásiť od 6. triedy. Kto to tak cíti, žeby chcel pomôcť s animátorstvom pri birmovancoch, tak nech sa mi spokojne prihlási. Je to veľmi pekná práca, nielen s mladými ľuďmi, a môže vás duchovne veľmi obohatiť.

Pravidlá bohoslužieb:
- šachovnicové sedenie v laviciach, polovica kapacity kostola, stále platí všeobecný dišpenz od povinnej účasti.
- hygienické opatrenia: povinné sú rúška, dezinfekcia pri dverách, nepodávanie rúk, nepoužívanie otvorených nádobiek so svätenou vodou, dezinfekcia rúk kňazov pred rozdávaním svätého prijímania, rozdávanie Eucharistie do rúk.

V sakristii kostola sa nachádzajú podielové knihy Spolku sv. Vojtecha, členské na nový rok je 8€. Taktiež si môžete objednať časopis Posol, celoročné predplatné je 8,50 €.

Dnes bude zbierka na energie.

V piatok navštívim chorých a vyspovedám ich k Vianociam. Začneme o 7.30 v Zubáku a v Breznici budem okolo 10.00. Ak by ste chceli ešte niekoho nahlásiť, nech sa páči.

Modlitba za Slovensko

Všemohúci Bože, Otče,
tvoj Syn nás uistil, že ak ťa budeme o niečo spoločne prosiť v jeho
mene, splníš našu žiadosť.
Obraciame sa na teba v našej núdzi a utrpení,
spôsobenými pandémiou
a prosíme ťa o záchranu tela i duše chorých,
o múdrosť, silu a lásku pre všetkých, čo sa o nich starajú,
o nádej a dôveru pre tých, čo sa cítia ohrození,
o rozvážne, starostlivé a spravodlivé riešenia pre tých, čo majú
politickú zodpovednosť v rozličnom stupni.

Daj nám veľkú trpezlivosť pri zachovávaní vyžadovaných pravidiel a
nariadení.

Pomáhaj nám, aby sme si uvedomovali, že sme chorí a ohrození
nielen na tele, lež aj duchovne a morálne.
V srdciach mnohých vyhasla láska k tebe i k blížnemu,
stali sme sa sebeckými, bezohľadnými, dali sme sa zotročiť
mamonou a nemravnosťou.
Vlej do našich otupených a zaslepených sŕdc jas pravdy a lásky tvojho
Ducha; daj nám poznať v čom sa nám treba zmeniť a posilňuj nás, aby sme
sa k tomu aj úprimne a vytrvalo odhodlali.
Predkladáme ti tieto naše prosby aj na príhovor Sedembolestnej Matky
tvojho Syna, ktorú si nám dal za patrónku.
S jej pomocou sa chceme stávať jedni pre druhých bratmi a sestrami a
tvojimi synmi a dcérami.
Dôverujeme aj v príhovor našich vierozvestcov, svätých Cyrila a Metoda,
ako aj ich pokračovateľa z nášho ľudu, svätého Gorazda.
Nech nám vyprosujú uvedomenie si veľkého daru viery a krstu a ochotu
snažiť sa žiť kresťansky v našej dobe.
O to všetko ťa prosíme skrze tvojho Syna, ktorý sa za nás obetoval,
vstal z mŕtvych a s tebou žije a kraľuje na veky vekov. Amen.