Oznamy

1. adventná nedeľa, rok B (29. novembra 2020)

1. adventná nedeľa, rok B (29. novembra 2020)

Liturgický kalendár

Pondelok: Sv. Ondreja, apoštola
Štvrtok: Sv. Františka Xaverského, kňaza
Piatok: Sv. Barbory, panny a mučenice
Budúca nedeľa: 2. adventná nedeľa, rok B

Rozpis sv. omší

    Zubák Horná Breznica
30.11. Pondelok 7.00  
1.12. Utorok 17.30  
2.12. Streda 16.30 17.30
3.12. Štvrtok 7.00  
4.12. Piatok 7.00 a 17.30 16.30
5.12. Sobota 17.30 16.30
6.12. Nedeľa 8.00 a 11.00 9.30

Úmysly

Zubák

Pondelok: Anna Rosinová
Utorok: Mirko a Marta Davidovi
Streda: k úcte Ducha Svätého
Štvrtok: František Haviar a rodičia
Piatok: Rudolf Gelo a rodičia / za zdravie a Božiu pomoc rod. Dušičkovej a Zacharovej
Sobota: za zdravie a Božiu pomoc rod. E. Parohu
Nedeľa: Kusková Anna a Emil / Anna Švajcová

Rôzne

Ďakujem za upratovanie kostola skupine č. 8 a budúci týždeň poprosím o upratovanie skupinu č. 9. Ďakujem za milodary 50 € a 100 €. Chcem sa poďakovať za minulotýždňovú zbierku, v Hornej Breznici 63,22 € a v Zubáku 118 €. Určite ste si všimli, že za posledné 2 týždne sa nám podarilo uložiť zámkovú dlažbu, tým by som sa chcel poďakovať sponzorom za darovanie dlažby p. Barcíkovi a Hortovi a p. Pavlusovi. Chcem sa poďakovať zvlášť všetkým chlapom, ktorí mi ju pomohli klásť, najmä Miroslavovi Kanderkovi, Miroslavovi Budiačovi, Petrovi Kanderkovi, Emilovi Parohovi, Vladovi Adamcovi a Jánovi Gálikovi. Stále pokračujeme na fasáde, čím chcem poďakovať bratom Krivoklátskym a p. Pomajbišovi. Kamilovi Babačovi chcem poďakovať za vodoinštalačné práce. Taktiež ďakujem Ludvíkovi Ocinákovi za spracovanie dreva za kostolom a tiež p. Kurtimu za nábytky. Ďakujem aj za minulotýždňovú zabíjačku a všetkým tým, ktorí mi s ňou pomohli. Ďakujem všetkým, ktorí ste sa zúčastnili celofarskej poklony. Chcel by som ešte poprosiť mužov v pondelok o 8.00 previezť niekoľko dosiek do Hornej Breznice a chcem poprosiť aj ženy, nakoľko budeme vibrovať zámkovú dlažbu, aby pomohli so zametaním piesku. Brigáda pre mužov aj ženy v pondelok bude od rána od 8.00 a  pravdepodobne bude aj v poobedňajších hodinách.

Pravidlá bohoslužieb:
- šachovnicové sedenie v laviciach, polovica kapacity kostola, stále platí všeobecný dišpenz od povinnej účasti.
- hygienické opatrenia: povinné sú rúška, dezinfekcia pri dverách, nepodávanie rúk, nepoužívanie otvorených nádobiek so svätenou vodou, dezinfekcia rúk kňazov pred rozdávaním svätého prijímania, rozdávanie Eucharistie do rúk

V sakristii kostola sa nachádzajú podielové knihy Spolku sv. Vojtecha, členské na nový rok je 8 €. Taktiež si môžete objednať časopis Posol, celoročné predplatné je 8,50 €.

Prvý piatok – spovedanie
Horná Breznica: Streda – po sv. omši / Piatok - pred sv. omšou
Zubák: Piatok - po večernej sv. omši
Počas večerného spovedania bude vyložená Sviatosť Oltárna. V piatok bude pred sv. omšou krížová cesta vo farskom kostole i v Breznici.
Spovedanie chorých bude v piatok od 7.30 ráno. Najskôr v Zubáku a okolo 9.00 v Hornej Breznici. Ak by ste chceli nahlásiť niekoho nového, poprosím, v sakristiách kostolov.

Fatimská sobota - budúcu sobotu 5. novembra 2020 je prvá sobota v mesiaci. V Hornej Breznici bude v rámci fatimských sobôt pred sv. omšou večeradlo k Panne Márii od 15.30 a pred sv. omšou o 16.30 bude vyložená Sviatosť Oltárna.

Stretnutie rodičov prvoprijímajúcich detí (3. a 4. ročník) bude budúcu sobotu po sv. omši v Zubáku.

Dnes bude zbierka na charitu, budúci týždeň bude zbierka na energie.

Chcel by som vás povzbudiť k účasti na sv. omšiach počas adventu, a tým chcem povzbudiť aj deti a mládež, v rámci možností, aby ste prežili toto obdobie naozaj v očakávaní a radosti z príchodu Ježiša Krista a sviatkov Vianoc, ako sviatkov lásky a pokoja. Aj v duchu tejto doby sami cítime, že sa potrebujeme modliť za našich najbližších, a tak adventné obdobie môžeme prežiť pravidelnou účasťou na sv. omšiach, ktoré môžeme obetovať za rôzne úmysly. Pri každej sv. omši budem deťom rozdávať drobnú sladkosť. Ak by dostali chuť aj dospelí, môžu pokojne prísť 😊 Prajem vám všetkým krásne prežitie obdobia očakávania Spasiteľa.

Modlitba za Slovensko

Všemohúci Bože, Otče,
tvoj Syn nás uistil, že ak ťa budeme o niečo spoločne prosiť v jeho
mene, splníš našu žiadosť.
Obraciame sa na teba v našej núdzi a utrpení,
spôsobenými pandémiou
a prosíme ťa o záchranu tela i duše chorých,
o múdrosť, silu a lásku pre všetkých, čo sa o nich starajú,
o nádej a dôveru pre tých, čo sa cítia ohrození,
o rozvážne, starostlivé a spravodlivé riešenia pre tých, čo majú
politickú zodpovednosť v rozličnom stupni.

Daj nám veľkú trpezlivosť pri zachovávaní vyžadovaných pravidiel a
nariadení.

Pomáhaj nám, aby sme si uvedomovali, že sme chorí a ohrození
nielen na tele, lež aj duchovne a morálne.
V srdciach mnohých vyhasla láska k tebe i k blížnemu,
stali sme sa sebeckými, bezohľadnými, dali sme sa zotročiť
mamonou a nemravnosťou.
Vlej do našich otupených a zaslepených sŕdc jas pravdy a lásky tvojho
Ducha; daj nám poznať v čom sa nám treba zmeniť a posilňuj nás, aby sme
sa k tomu aj úprimne a vytrvalo odhodlali.
Predkladáme ti tieto naše prosby aj na príhovor Sedembolestnej Matky
tvojho Syna, ktorú si nám dal za patrónku.
S jej pomocou sa chceme stávať jedni pre druhých bratmi a sestrami a
tvojimi synmi a dcérami.
Dôverujeme aj v príhovor našich vierozvestcov, svätých Cyrila a Metoda,
ako aj ich pokračovateľa z nášho ľudu, svätého Gorazda.
Nech nám vyprosujú uvedomenie si veľkého daru viery a krstu a ochotu
snažiť sa žiť kresťansky v našej dobe.
O to všetko ťa prosíme skrze tvojho Syna, ktorý sa za nás obetoval,
vstal z mŕtvych a s tebou žije a kraľuje na veky vekov. Amen.