Oznamy

33. nedeľa v cezročnom období, rok A (15. novembra 2020)

33. nedeľa v cezročnom období, rok A (15. novembra 2020 2020)

Liturgický kalendár

Pondelok: Sv. Margity Škótskej, spomienka
Utorok: Sv. Alžbety Uhorskej, rehoľníčky
Streda: Výročie posviacky bazilík sv. Petra a Pavla, spomienka
Sobota: Obetovanie Panny Márie, spomienka
Budúca nedeľa: 34. nedeľa v cezročnom období – Nedeľa Krista Kráľa, rok A

Rozpis sv. omší

    Zubák Horná Breznica
16.11. Pondelok 7.00  
17.11. Utorok 17.30  
18.11. Streda 13.00 15.00
19.11. Štvrtok 7.00  
20.11. Piatok 7.00 8.00
21.11. Sobota 7.00  
22.11. Nedeľa 8.00 9.30

Úmysly

Zubák

Pondelok: Martin Babača
Utorok: Galkovi
Streda: Rudolf a Agnesa Parohovi
Štvrtok: členovia rod. Jánoškovej
Piatok: Ján Burmek a vnuk Roman
Nedeľa: Peter, Mirka a Martina / Za zdravie a Božiu pomoc za Jozefa a Miroslava             

Rôzne

Budúci týždeň bude celofarská poklona, kde v Zubáku vystavím sviatosť po sv. omši o 11.00 a v Breznici po sv. omši o 9.30. Verím, že sa zúčastníte, aby Sviatosť Oltárna nebola osamotená. Záver bude v Breznici o 17.45 a v Zubáku o 18.00. Zúčastnením sa môžeme získať úplné odpustky, preto vás všetkých povzbudzujem k účasti. Povzbudzujem vás k tomu, aby ste využívali sv. omše počas týždňa i možnosť sv. spovede, nakoľko môžeme do konca novembra navštevovať cintorín, a tak získať úplné odpustky pre seba a vymodliť duše z očistca.

Pravidlá bohoslužieb od pondelka 16. novembra 2020:
- šachovnicové sedenie v laviciach
- polovica kapacity kostola
- hygienické opatrenia: povinné sú rúška, dezinfekcia pri dverách, nepodávanie rúk, nepoužívanie otvorených  nádobiek so svätenou vodou, dezinfekcia rúk kňazov pred rozdávaním svätého prijímania, rozdávanie Eucharistie do rúk
- stále platí všeobecný dišpenz od povinnej účasti.

Modlitba za Slovensko

Všemohúci Bože, Otče,
tvoj Syn nás uistil, že ak ťa budeme o niečo spoločne prosiť v jeho
mene, splníš našu žiadosť.
Obraciame sa na teba v našej núdzi a utrpení,
spôsobenými pandémiou
a prosíme ťa o záchranu tela i duše chorých,
o múdrosť, silu a lásku pre všetkých, čo sa o nich starajú,
o nádej a dôveru pre tých, čo sa cítia ohrození,
o rozvážne, starostlivé a spravodlivé riešenia pre tých, čo majú
politickú zodpovednosť v rozličnom stupni.

Daj nám veľkú trpezlivosť pri zachovávaní vyžadovaných pravidiel a
nariadení.

Pomáhaj nám, aby sme si uvedomovali, že sme chorí a ohrození
nielen na tele, lež aj duchovne a morálne.
V srdciach mnohých vyhasla láska k tebe i k blížnemu,
stali sme sa sebeckými, bezohľadnými, dali sme sa zotročiť
mamonou a nemravnosťou.
Vlej do našich otupených a zaslepených sŕdc jas pravdy a lásky tvojho
Ducha; daj nám poznať v čom sa nám treba zmeniť a posilňuj nás, aby sme
sa k tomu aj úprimne a vytrvalo odhodlali.
Predkladáme ti tieto naše prosby aj na príhovor Sedembolestnej Matky
tvojho Syna, ktorú si nám dal za patrónku.
S jej pomocou sa chceme stávať jedni pre druhých bratmi a sestrami a
tvojimi synmi a dcérami.
Dôverujeme aj v príhovor našich vierozvestcov, svätých Cyrila a Metoda,
ako aj ich pokračovateľa z nášho ľudu, svätého Gorazda.
Nech nám vyprosujú uvedomenie si veľkého daru viery a krstu a ochotu
snažiť sa žiť kresťansky v našej dobe.
O to všetko ťa prosíme skrze tvojho Syna, ktorý sa za nás obetoval,
vstal z mŕtvych a s tebou žije a kraľuje na veky vekov. Amen.