Oznamy

26. nedeľa v cezročnom období, rok A (27. septembra 2020)

26. nedeľa v cezročnom období, rok A (27. septembra 2020)

Liturgický kalendár

Pondelok: Sv. Václava, mučeníka
Utorok: Sv. Michala, Gabriela a Rafaela, archanjelov
Streda: Sv. Hieronyma, kňaza a učiteľa Cirkvi, spomienka
Štvrtok: Sv. Terézie od Dieťaťa Ježiša z Lisieux, panny a učiteľky Cirkvi
Piatok: Svätých anjelov strážcov, spomienka
Sobota: Panny Márie v sobotu, spomienka
Budúca nedeľa: 27. nedeľa v cezročnom období, rok A

Rozpis sv. omší

    Zubák Horná Breznica
28.9. Pondelok 7.00  
29.9. Utorok 7.00  
30.9. Streda 17.30 18.30
1.10. Štvrtok 7.00  
2.10. Piatok 7.00 a 18.30 17.30
3.10. Sobota 18.30        17.30
4.10. Nedeľa 8.00  a 11.00 9.30 (Korunka)

Úmysly

Zubák

Pondelok: Anna Švajcová
Utorok: Viktor a Emil Ježovi
Streda: rodičia Kanderkovi, Katarína a Štefan
Štvrtok: za farnosť
Piatok: na úmysel / Vendelín a Štefánia Hazalovi a deti
Sobota: rodina Krajčová, Kučková a Tichonová
Nedeľa: Florián Chudý s rodinou / Za zdravie a Božiu pomoc rod. Gelovej F.

Rôzne

Ďakujem skupine č.5 za upratovanie a milodar 50 €, budúci týždeň poprosím o upratovanie skupinu č.6. Ďakujem za milodary 100 €. V tomto týždni sa chcem poďakovať všetkým, ktorí špárovali kaplnky. Ďakujem Mariánovi a Tiborovi Krivoklatským a p. Pomajbišovi za práce na fasáde. Ďakujem Mirkovi Kanderkovi za murárske práce. Ďakujem všetkým, ktorí sa zúčastnili prednášky o generálnej spovedi.

Dnes bude hodová zbierka na potreby farnosti, budúci týždeň bude zbierka na dobročinné diela Sv. Otca.

Prvý piatok – spovedanie
Horná Breznica: Streda – po sv. omši / Piatok - pred sv. omšou
Zubák: Piatok - po večernej sv. omši
Počas večerného spovedania bude vyložená Sviatosť Oltárna. V piatok bude pred sv. omšou krížová cesta vo farskom kostole i v Breznici.
Spovedanie chorých bude v piatok od 7.30 ráno. Najskôr v Zubáku a okolo 9.00 v Hornej Breznici. Ak by ste chceli nahlásiť niekoho nového, poprosím, v sakristiách kostolov.

Fatimská sobota - budúcu sobotu 3. októbra 2020 je prvá sobota v mesiaci. V Hornej Breznici bude v rámci fatimských sobôt pred sv. omšou večeradlo k Panne Márii od 16.30 a pred sv. omšou o 17.30 bude vyložená Sviatosť Oltárna.

Mesiac október je mesiacom posvätného ruženca, povzbudzujem vás k jeho vrúcnej modlitbe. Jeho modlitbou v kostole, či v spoločenstve s rozjímaniami o tajomstvách, môžeme za obvyklých podmienok získať úplné odpustky.

Púchov sa z hľadiska epidemiológie: nachádza v žltej zóne. V kostole pri bohoslužbách povinne nosíme rúška, dezinfikujeme ruky, dodržiavame šachovnicové sedenie, vetranie kostola zabezpečujeme nielen počas bohoslužieb, často dezinfikujeme priestory, máme prázdne sväteničky, dodržiavame odstupy aj v presbytériu, sv. prijímanie podávame na ruku do obnaženej dlane, v kostole môžeme spievať s obmedzením, spevácky zbor s rúškami.