Oznamy

25. nedeľa v cezročnom období, rok A (20. septembra 2020)

25. nedeľa v cezročnom období, rok A (20. septembra 2020)

Liturgický kalendár

Pondelok: Sv. Matúša, apoštola a evanjelistu, sviatok
Streda: Sv. Pia z Pietrelciny, kňaza
Sobota: Panny Márie v sobotu, spomienka
Budúca nedeľa: 26. nedeľa v cezročnom období, rok A

Rozpis sv. omší

    Zubák Horná Breznica
21.9. Pondelok 7.00  
22.9. Utorok 7.00  
23.9. Streda    
24.9. Štvrtok    
25.9. Piatok 18.30 17.30
26.9. Sobota 18.30         
27.9. Nedeľa 8.00 a 11.00 9.30 (Korunka)

Úmysly

Zubák

Pondelok: Zdenka Kopišová, Ondrej, Milan a Anna Slabí
Utorok: Cyril Pagáč
Piatok: Anna, František a Milan Zuzíkovi
Sobota: Viktor a Júlia Kontišovi
Nedeľa: Anna, Jozef a Edita / Jozef (úmysel zo stredy)

Rôzne

Ďakujem skupine č.3 za upratovanie a milodar 100 €, taktiež ďakujem v tomto týždni za upratovanie skupine č.4 a milodar 50 €, budúci týždeň poprosím o upratovanie skupinu č.5. Ďakujem za zbierku pre Svätú Zem 82,53 €. Ďakujem za milodary 100 €, 200 € a 50 €. Chcem sa poďakovať za brigádu v stredu a vo štvrtok všetkým chlapom, taktiež aj ženám, ktoré im pripravili jedlo. Ďakujem za dovoz štrku a betónovací stroj. Chcem sa poďakovať Mirkovi Zuzíkovi za výkopové práce. V tomto týždni sa chcem poďakovať všetkým, ktorí špárovali kaplnky. Ďakujem aj všetkým rodinám, ktoré si už sochy do kaplnky zakúpili, sú vyplatené všetky 4 sochy evanjelistov. Ďakujem Ludvíkovi Ocinákovi za práce na prístrešku na drevo. Ďakujem Mariánovi a Tiborovi Krivoklatským a p. Pomajbišovi za práce na fasáde. Chcem sa poďakovať Miroslavovi Kormendymu za práce na lešení.

Dnes bude zbierka na seminár, budúci týždeň bude zbierka na potreby farnosti.

V tomto týždni slávime p. Pia, preto v nedeľu pri sv. omšiach budeme sláviť malé hody a budeme sa modliť litánie k p. Piovi. Slávnostná sv. omša bude o 8.00. V piatok večer vás srdečne pozývam po sv. omši na prednášku o celoživotnej tzv. generálnej sv. spovedi, sv. omša bude bez kázne.

Budúci týždeň brigáda nebude. S prácami na krížovej ceste budeme pokračovať až o týždeň.

Púchov sa z hľadiska epidemiológie: nachádza v červenej zóne. Znamená to, že v kostole pri bohoslužbách je povinné nosenia rúška pre všetkých bez rozdielu. Teda i tí, ktorí mali kvôli respiračným ťažkostiam povolenie nenosiť rúška v interiéri, musia podľa nariadenia regionálneho úradu verejného zdravotníctva od 14. septembra do 1. októbra na bohoslužbách nosiť rúška. Ďalšou povinnosťou je dezinfekcia rúk, aplikovanie dezinfekcie zodpovednou osobou - nie chytanie dezinfekčnej nádoby vstupujúcimi veriacimi, šachovnicové sedenie, vylúčenie z bohoslužieb ľudí v povinnej karanténe, či s príznakmi ochorenia Covid-19, dodržiavať šachovnicové sedenie, sväteničiek, odstupy aj v presbytériu medzi osobami sú minimálne 2 metre. Sv. prijímanie sa podáva na ruku do obnaženej dlane, nie na ručníčky, vreckovky, servítky, ani do dlane, v ktorej veriaci drží ruženec, kľúče od automobilu a podobne. Prijatie Eucharistie na takéto predmety v dlani je neprípustné a nebudeme ho takýmto spôsobom podávať. Spev v kostoloch je absolútne zakázaný. Z toho dôvodu budú sv. omše až do odvolania úplne bez spievania.