Oznamy

23. nedeľa v cezročnom období, rok A (6. septembra 2020)

23. nedeľa v cezročnom období, rok A (6. septembra 2020)

Liturgický kalendár

Pondelok: Sv. Marka Križina, Melichara Grodzieckeho a Štefana Pongrácza, kňazov a mučeníkov
Utorok: Narodenie Panny Márie, sviatok
Streda: Sv. Petra Clavera, kňaza
Sobota: Najsvätejšieho mena Panny Márie, spomienka
Budúca nedeľa: 24. nedeľa v cezročnom období, rok A

Rozpis sv. omší

    Zubák Horná Breznica
7.9. Pondelok 7.00  
8.9. Utorok 18.30 17.30
9.9. Streda 18.30   
10.9. Štvrtok 7.00              
11.9. Piatok 18.30 17.30
12.9. Sobota 18.30 17.30
13.9. Nedeľa 11.00 a 18.30 17.30 (Korunka)

Úmysly

Zubák

Pondelok: Ján Bulko
Utorok:
Streda: Zdenka Kopišová, Ondrej, Anna a Milan Slabý
Štvrtok: za farnosť
Piatok: rod. Rafajová, Kučková a Krajčová
Sobota: Mária, Marianka a neznámy zosnulý
Nedeľa: Florián Chudý s rodinou / Kamil a Anna Babačovi

               

Rôzne

Ďakujem skupine č.2 za upratovanie a milodar 50 €, budúci týždeň poprosím o upratovanie skupinu č.3. Ďakujem za milodary v tomto týždni 50 €, 50 €, 100 € a 200 €. Ďakujem všetkým za špárovanie kaplniek v tomto týždni. Ďakujem ženám za upratovanie centra a fary. Ďakujem Vladkovi Martišovi za kosenie trávy. Ďakujem Mirkovi Zuzíkovi ml. a st. za výkopové práce. Chcem sa poďakovať za inštaláciu protipožiarnych dverí ako aj dokumentáciu. Ďakujem Marošovi Oščatkovi za dovoz lešenia a p. Vitekovi za jeho zapožičanie. Ďakujem animátorom a všetkým deťom za účasť na detskom stretku a všetkým, ktorí prijali pozvanie na Veni Sancte. Ďakujem za účasť na fatimskej sobote v Breznici. Ďakujem všetkým, ktorí v tomto prvopiatkovom týždni pristúpili k sviatosti zmierenia. Ďakujem všetkým, ktorí ste prijali pozvanie na 7. ročník vzdania vďaky za všetky aktivity a práce v našom centre a požehnanie kaplnky sv. Lukáša. Kaplnky sv. Jána, Jozefa a Matúša sú už zadané, ešte zostáva Lukáš a Marek. Ak by niekto ešte mal záujem o tieto sochy, môžete mi dať vedieť. V tomto týždni sme dohadovali s p. Balajom ďalšie práce na sochách ako aj na krížovej ceste. Veľká vďaka patrí všetkým, ktorí k tejto akcii prispeli a pomohli.

Na budúcu sobotu 12. septembra nás otec biskup Tomáš pozýva na Diecézne stretnutie veriacich zo všetkých farností, ktorým záleží na obnove života a vzťahov vo farnosti i v našej diecéze. Stretnutie začne sv. omšou na Hore Butkov o dvanástej hodine, ktorá bude slávená v rámci Soboty Božieho milosrdenstva.
Na stretnutie sa môžete dopraviť objednaným autobusom priamo z našej farnosti až na vrchol Hory Butkov do Skalného Sanktuária. Predbežný čas odchodu autobusu od nášho farského kostola je o 9.50 h. Doprava bude vďaka štedrosti sponzorov zdarma pre všetkých, ktorí sa stihnú prihlásiť do naplnenia kapacity objednaných autobusov na diecéznej stránke www.dcza.sk, najneskôr však do utorka 8. septembra - Pre našu farnosť je v objednanom autobuse rezervovaných 10 miest.". Tam nájdete tiež program aj s presným časom odchodu autobusu z našej farnosti.
Kvôli dodržaniu všetkých opatrení je potrebné sa na stretnutie prihlásiť aj v prípade individuálnej dopravy.

Budúci týždeň bude zbierka pre Svätú Zem preložená z Veľkej noci.