Oznamy

22. nedeľa v cezročnom období, rok A (30. augusta 2020)

22. nedeľa v cezročnom období, rok A (30. augusta 2020)

Liturgický kalendár

Štvrtok: Sv. Gregora Veľkého, pápeža a učiteľa Cirkvi, spomienka
Sobota: Panny Márie v sobotu, spomienka – Fatimská sobota
Budúca nedeľa: 23. nedeľa v cezročnom období, rok A

Rozpis sv. omší

    Zubák Horná Breznica
31.8. Pondelok 7.00  
1.9. Utorok 17.30 18.30
2.9. Streda 7.00   
3.9. Štvrtok 7.00              
4.9. Piatok 7.00 a 18.30 17.30
5.9. Sobota 18.30 17.30
6.9. Nedeľa 8.00 a 11.00 9.30
(Korunka)

Úmysly

(úmysly sv. omší počas korona vírusu týmto týždňom sú všetky odslúžené, ak by sme na niekoho zabudli, nech sa pripomenie a sv. omšu rád odslúžim v ďalšom náhradnom termíne)

Zubák

Pondelok: rodičia Kanderkovi a deti
Utorok: Miroslav, Mikuláš a Antónia Balážovi
Streda: k úcte Ducha svätého
Štvrtok: za farnosť
Piatok: + Burmekovi rodičia a deti / Amália, Jaroslav a synovia
Sobota: + rodičia Pazderovi a deti
Nedeľa: + Emil a Emília Hurínkovi / Štefan Cyprich

               

Rôzne

Ďakujem skupine č.1 za upratovanie a milodar 80 €, budúci týždeň poprosím o upratovanie skupinu č.2. Ďakujem za milodary v tomto týždni 100 €. Ďakujem všetkým za špárovanie kaplniek v tomto týždni. Ďakujem bratom Krivoklátskym a p. Pomajbišovi za práce na fasáde. Ďakujem všetkým chlapom za pondelkovú brigádu, pokračovali sme  v zalievaní DT tvárnic, tam kde bude uložené drevo, čo sme aj dokončili a taktiež sme pokračovali na prácach na krížovej ceste. Chcem sa poďakovať za inštaláciu protipožiarnych dverí a protipožiarneho okna. Kamilovi Babačovi ďakujem za inštaláciu hydrantov. Mirkovi Kanderkovi ďakujem za murárske práce. Taktiež sa chcem poďakovať za sochu sv. Lukáša maliarovi a sochárovi p. Balajovi. Ďakujem za upratovanie centra. Ďakujem animátorom a všetkým deťom za účasť na detskom tábore, ich rodičom za dôveru a ďakujem aj za varenie pre deti. Pravdepodobne vo štvrtok bude ďalšia brigáda, dal by som vám ju v stredu vyhlásiť, mal by prísť betónovací stroj.

Dnes poobede 30. augusta 2020 poobede pozývam všetkých farníkov na 7. ročník vzdávania vďaky za všetky práce a aktivity v našej farnosti. Začneme o 15.00 modlitbou korunky v kostole, z kostola sa presunieme pred kaplnku sv. Lukáša, kde bude požehnaná prvá socha a po tomto požehnaní začneme oslavovať. Pozývam všetkých z farnosti, teda Zubáčanov aj Hornobrezničanov na spoločné stretnutie. Bude nachystané aj občerstvenie v podobe gulášu za dobrovoľný príspevok, a taktiež sa môžete občerstviť kofolou a pivom. Pre deti budú mať animátori nachystané hry a súťaže.

Pýtali ste sa na cenu sochy. Sochy evanjelistov Matúša, Mareka, Lukáša a Jána, aj sv. Jozefa, bude stáť po 1200 €. Ak by ste chceli niektoré rodiny sochu kúpiť, tak môžu, s tým, že na kaplnke bude pamätná tabuľa, nielen toho, kto sochu zhotovil, ale aj toho, kto ju venoval. Predpokladám, že tieto rodiny sa budú o tieto sochy i starať.

Chcel by som vám oznámiť veľmi radostnú správu: v tomto týždni sa nám podarilo takmer po necelých 9 rokoch skolaudovať past. centrum v Zubáku, ktoré by malo dostať 8. novembra príchodom biskupa štatút diecézneho centra. Tým sa chcem z celého srdca poďakovať všetkým mužom i ženám, ktorí pomáhali pri tejto náročnej stavbe. Teším sa, že ukončíme jednu veľkú etapu v našej farnosti a tým sa zapíšeme do dejín diecézy. Do 8. novembra by som chcel ešte dokončiť fasádu, nábytky a ostatné drobné práce na centre. V tomto týždni sme dostali milodar 30 000 € na fasádu od BU, je to nenávratný dar.

V tomto týždni som zadal p. Krausemu vytvorenie novej internetovej stránky, ktorá by mala byť dokončená do termínu posviacky past. centra.

Prvý piatok – spovedanie
Horná Breznica: Utorok – po sv. omši / Piatok - pred sv. omšou
Zubák: Piatok - po večernej sv. omši
Počas večerného spovedania bude vyložená Sviatosť Oltárna. V piatok bude pred sv. omšou krížová cesta vo farskom kostole i v Breznici.
Spovedanie chorých bude v piatok od 7.30 ráno. Najskôr v Zubáku a okolo 9.00 v Hornej Breznici. Ak by ste chceli nahlásiť niekoho nového, poprosím, v sakristiách kostolov.

Veni sancte a stretnutie detí bude 4. septembra 2020 - v piatok o 17.00 v past. centre budú mať deti stretko a o 18.30 bude slávnostná sv. omša, na ktorú sú pozvané všetky deti, žiaci i študenti a učitelia, kde si budeme vyprosovať veľa síl Ducha Svätého do nového školského roka.

    Fatimská sobota - budúcu sobotu 5. septembra 2020 je prvá sobota v mesiaci. V Hornej Breznici bude v rámci fatimských sobôt pred sv. omšou večeradlo k Panne Márii od 16.30 a pred sv. omšou o 17.30 bude vyložená Sviatosť Oltárna.