Oznamy

19. nedeľa v cezročnom období, rok A (9. augusta 2020)

19. nedeľa v cezročnom období, rok A (9. augusta 2020)

Liturgický kalendár

Pondelok: Sv. Vavrinca, diakona a mučeníka
Utorok: Sv. Kláry, panny, spomienka
Streda: Sv. Jany Františky de Chantal, rehoľníčky
Piatok: Sv. Maximilána Máriu Kolbeho, kňaza a mučeníka
Sobota: Nanebovzatie Panny Márie, slávnosť a prikázaný sviatok
Budúca nedeľa: 20. nedeľa v cezročnom období, rok A

Rozpis sv. omší

    Zubák Horná Breznica
10.8. Pondelok 7.00  
11.8. Utorok 7.00  
12.8. Streda 18.30  (adorácia) 17.30
13.8. Štvrtok 7.00              
14.8. Piatok 18.30 17.30
15.8. Sobota 8.00 a 11.00    9.30
16.8. Nedeľa 8.00 a 11.00 9.30
(Korunka)

Tí, ktorí v sobotu na slávnosť Nanebovzatia Panny Márie pracujete, môžete ísť na sv. omšu v piatok večer, ktorá bude s platnosťou zo sviatku. Pre ostatných je povinnosť ísť na sv. omšu v sobotu, nakoľko je to prikázaný sviatok

Úmysly

Zubák

Pondelok: rodičia, Júlia a Matej Balej
Utorok: Eva a Pavol Bednár a zosnulí členovia rodiny
Streda: Vavrín, Rozália, Katarína a deti
Štvrtok: za farnosť
Piatok: Ľudovít, Antónia a Jozef
Sobota:  za zdravie a Božiu pomoc rod. Martišovej / Rudolf a Júlia Pavúčkovi
Nedeľa: Irena a Rudolf Krchňaví / Katarína a Ján Bednárovi

Rôzne

Ďakujem skupine č.16 za upratovanie a milodar 100 €, budúci týždeň poprosím o upratovanie skupinu č.17. Ďakujem za milodary v tomto týždni 50 €, 50 € a 100 €. Ďakujem za murárske práce na fasáde past. centra bratom Krivoklátskym a p. Pomajbišovi. V tomto týždni sa nám podarilo dokončiť severnú stenu. Chcem sa poďakovať p. Vitekovi za lešenie a Jožkovi Oščatkovi za prevoz lešenia. Ďakujem Kamilovi Babačovi, Mirkovi Zuzíkovi a Mirkovi Kanderkovi za prevoz peliet. V tomto týždni sme nakúpili pelety na zimu. Ďakujem za brigády v tomto týždni, za šalovacie práce na krížovej ceste. Ďakujem za varenie pre brigádnikov. Ďakujem všetkým za špárovanie kaplniek v tomto týždni. Ďakujem za vývoz septika Jožkovi Jančekovi. Ďakujem za upratovanie centra. Ďakujem za dovoz a osádzanie hydrantov. Ďakujem za samorost, ktorý sme osadili pred kostolom. Ďakujem všetkým, ktorí prijali v týždni sviatosť zmierenia. Ďakujem animátorom za stretnutie ohľadne detského tábora. V pondelok bude brigáda na krížovej ceste od 16.00 do večera a v utorok bude celodenná brigáda od 7.30 do večera.

Budúcu nedeľu bude zbierka na past. centrum.

Srdečne vás pozývame na náš detský letný tábor v Zubáku, ktorý bude tento rok v 2 turnusoch:
1. turnus – vo veku 6 -11 rokov – od 24.8. – 25.8 (PO-UT) – formou denného tábora od 8.00 – 17.00 – 25 €
2. turnus – od 12 rokov – od 26.8. – 28.8. (STR-PIA) – 40 €
- strava bude zabezpečená (desiata, obed, večera)
- prihlášku si môžete vyzdvihnúť v sakristiách kostolov a následne odovzdať do 14. augusta 2020 i s peniazmi a prefotenou kartička poistenca:
v Zubáku – Barborke Adamcovej alebo Majke Krchňavej
v Breznici – Stanke Gabrišovej
Tešíme sa na vás :-)

Tradične vás pozývame na detské katechézky vo veku od 3-6, ktoré sa konajú v pondelky o 15.30 v areáli past. centra, vo veľkom altáne.