Oznamy

18. nedeľa v cezročnom období, rok A (2. augusta 2020)

18. nedeľa v cezročnom období, rok A (2. augusta 2020)

Liturgický kalendár

Utorok: Sv. Jána Máriu Vianneya, kňaza, spomienka
Streda: Výročie posviacky hlavnej mariánskej baziliky v Ríme
Štvrtok: Premenenie Pána, sviatok
Sobota: Sv. Dominika, kňaza, spomienka
Budúca nedeľa: 19. nedeľa v cezročnom období, rok A

Rozpis sv. omší

    Zubák Horná Breznica
3.8. Pondelok 7.00  
4.8. Utorok 7.00  
5.8. Streda 17.30 18.30
6.8. Štvrtok 7.00 a 18.30 17.30
7.8. Piatok 17.30 16.30
8.8. Sobota 18.30  
9.8. Nedeľa 8.00 a 11.00 9.30
(Korunka)

Úmysly

Zubák

Pondelok: Viktor, Anna a deti
Utorok: Ján, Alžbeta, Rudolf a Jozef Burmek
Streda: k úcte Ducha svätého
Štvrtok: za farnosť/ Bučková Helena
Piatok: za ružu Emílie Bulkovej
Sobota:   rod. Cyprichová, synovia Milan a Štefan
Nedeľa: Mária a Matej Ježo / Mária a Rudolf Hazala

Rôzne

Ďakujem skupine č.15 za upratovanie a milodar 60 €, budúci týždeň poprosím o upratovanie skupinu č.16. Ďakujem za milodary v tomto týždni 50 €, 50 € a 100 €. Ďakujem za murárske práce na fasáde past. centra bratom Krivoklátskym a p. Pomajbišovi. Ďakujem za varenie pre brigádnikov. Ďakujem chlapom, ktorí sa zúčastnili brigády v piatok. Začali sme stavať prvé zastavenie krížovej cesty, dokončili sme všetky kaplnky okrem sv. Jozefa. Ďakujem za zapožičanie betónovacieho stroja a dovoz štrku a Ľubošovi Gabrišovi za prácu na betónovacom stroji. Ďakujem za špárovanie kaplniek. Ďakujem všetkým za účasť na fatimskej sobote v Breznici. Ďakujem mamičkám a animátorom za detský tábor pre našich najmenších a rodičom za ich dôveru, že nám zverili svoje detičky. V tomto týždni brigáda nebude, na krížovej ceste začneme pracovať až ďalší týždeň.

Spovedanie na prvý piatok v mesiaci:
Horná Breznica: Streda – po sv. omši / Piatok - pred sv. omšou
Zubák: Piatok - po večernej sv. omši
Počas večerného spovedania bude vyložená Sviatosť Oltárna.
V piatok bude pred sv. omšou v Zubáku od 18.00 bolestný ruženec s rozjímaním, na ktorý ste srdečne pozvaní, najmä členovia ruže p. Bulkovej, za ktorých je obetovaná sv. omša.
V Hornej Breznici bude pred sv. omšou krížová cesta.
Spovedanie chorých bude v piatok od 7.30 ráno. Najskôr v Zubáku a okolo 9.00 v Hornej Breznici. Ak by ste chceli nahlásiť niekoho nového, poprosím, v sakristiách kostolov.

Srdečne vás pozývame na náš detský letný tábor v Zubáku, ktorý bude tento rok v 2 turnusoch:
1. turnus – vo veku 6 -11 rokov – od 24.8. – 25.8 (PO-UT) – formou denného tábora od 8.00 – 17.00 – 25 €
2. turnus – od 12 rokov – od 26.8. – 28.8. (STR-PIA) – 40 €
- strava bude zabezpečená (desiata, obed, večera)
- prihlášku si môžete vyzdvihnúť v sakristiách kostolov a následne odovzdať do 14. augusta 2020 i s peniazmi a prefotenou kartička poistenca:
v Zubáku – Barborke Adamcovej alebo Majke Krchňavej
v Breznici – Stanke Gabrišovej
Tešíme sa na vás :-)

Tradične vás pozývame na detské katechézky vo veku od 3-6, ktoré sa konajú v pondelky o 15.30 v areáli past. centra, vo veľkom altáne.

Stretnutie animátorov ohľadne letného tábora bude v stredu po sv. omši, pozývam ich aj na sv. omšu.

2. augusta, teda dnes, môžeme získať úplné odpustky – Porciunkuly. Skutok na získanie odpustkov je nábožná návšteva kostola s modlitbou Otče náš, Verím v Boha a ešte sv. spoveď, sv. prijímanie a modlitba na úmysel Sv. Otca.

Dávam do pozornosti denný tábor pre deti od 3-6 rokov, teraz v piatok 31. júla 2020. Mamičky našej farnosti pripravia v piatok pre detičky celodenný program, o stravu bude taktiež postarané (desiata, obed, večera). Zahlásiť sa môžete do stredy u Alenky Havkovej, prihláška bude v sakristiách kostolov. Poplatok na deň 5 € na dieťa. Príchod je o 8.00, program bude končiť o 18.00, po večeri.

Taktiež vás pozývame na detské katechézky vo veku od 3-6, ktoré sa konajú v pondelky o 15.30 v areáli past. centra, vo veľkom altáne.