Oznamy

17. nedeľa v cezročnom období, rok A (26. júla 2020)

17. nedeľa v cezročnom období, rok A (26. júla 2020)

Liturgický kalendár

Pondelok: Sv. Gorazda a spoločníkov, spomienka
Streda: Sv. Marty, spomienka
Štvrtok: Bl. Zdenky Cecílie Schelingovej, panny a mučenice
Piatok: Sv. Ignáca z Loyoly, kňaza
Sobota: Sv. Alfonza Máriu de´Liguori, biskupa a učiteľa Cirkvi, 1. sobota v mesiaci
Budúca nedeľa: 18. nedeľa v cezročnom období, rok A

Rozpis sv. omší

    Zubák Horná Breznica
27.7. Pondelok 7.00  
28.7. Utorok 18.30  
29.7. Streda 18.30  (adorácia)  17.30
30.7. Štvrtok 7.00  
31.7. Piatok 7.30 7.00
1.8. Sobota 18.30 17.30
2.8. Nedeľa 8.00 a 11.00 9.30
(Korunka)

Úmysly

Zubák

Pondelok: za zdravie a Božiu pomoc Júlie s rodinou
Utorok: za zdravie a Božiu pomoc pri operácii
Streda: za zdravie a Božiu pomoc Emila s rodinou
Štvrtok: za farnosť
Piatok: Ladislav a Katarína Panenkovi
Sobota: za zdravie a Božiu pomoc Amálie
Nedeľa: Jozef a Emil Mišči / Viktor, Anna a deti

Rôzne

Ďakujem skupine č.14 za upratovanie a milodar 50 €, budúci týždeň poprosím o upratovanie skupinu č.15. Ďakujem za milodary v tomto týždni 50€. Ďakujem za murárske práce na fasáde past. centra bratom Krivoklátskym a p. Pomajbišovi. Ďakujem za varenie pre brigádnikov. Chcem sa poďakovať p. Prenosilovi a jeho chlapom za elektroinštalačné práce. Ďakujem chlapom, ktorí sa zúčastnili brigády v pondelok. Ďakujem za špárovanie kaplniek. Ďakujem chlapom, ktorí odšalovávali kaplnky. Ďakujem p. Sedlákovi a jeho chlapom za inštaláciu okien v spodnej spoločenskej miestnosti. Chcel by som poprosiť chlapov, v piatok bude brigáda, nie je celkom isté, či príde betónovací stroj, ak by  prišiel, tak by sme betónovali, ak nie, tak by sme robili prípravu na krížovú cestu. Budeme brigádovať od rána do večera, poprosím, aby prišlo čo najviac mužov. V piatok bude brigáda od 8.00, predpokladáme, že do 19.00 večer. Začneme stavať prvé a druhé zastavenie.

Fatimská sobota - budúcu sobotu 1. augusta 2020 je prvá sobota v mesiaci. V Hornej Breznici bude v rámci fatimských sobôt pred sv. omšou večeradlo k Panne Márii od 16.30 a o 17.30 bude sv. omša.

Srdečne vás pozývame na náš detský letný tábor v Zubáku, ktorý bude tento rok v 2 turnusoch:
1. turnus – vo veku 6 -11 rokov – od 24.8. – 25.8 (PO-UT) – formou denného tábora od 8.00 – 17.00 – 25 €
2. turnus – od 12 rokov – od 26.8. – 28.8. (STR-PIA) – 40 €
- strava bude zabezpečená (desiata, obed, večera)
- prihlášku si môžete vyzdvihnúť v sakristiách kostolov a následne odovzdať do 14. augusta 2020 i s peniazmi a prefotenou kartička poistenca:
v Zubáku – Barborke Adamcovej alebo Majke Krchňavej
v Breznici – Stanke Gabrišovej
Tešíme sa na vás :-)

Dávam do pozornosti denný tábor pre deti od 3-6 rokov, teraz v piatok 31. júla 2020. Mamičky našej farnosti pripravia v piatok pre detičky celodenný program, o stravu bude taktiež postarané (desiata, obed, večera). Zahlásiť sa môžete do stredy u Alenky Havkovej, prihláška bude v sakristiách kostolov. Poplatok na deň 5€ na dieťa. Príchod je o 8.00, program bude končiť o 18.00, po večeri.

Taktiež vás pozývame na detské katechézky vo veku od 3-6, ktoré sa konajú v pondelky o 15.30 v areáli past. centra, vo veľkom altáne.