Oznamy

16. nedeľa v cezročnom období, rok A (19. júla 2020)

16. nedeľa v cezročnom období, rok A (19. júla 2020)

Liturgický kalendár

Streda: Sv. Márie Magdalény, sviatok
Štvrtok: Sv. Brigity, rehoľníčky, patrónky Európy, sviatok
Piatok: Sv. Šarbela Machlúfa, kňaza
Sobota: Sv. Jakuba, apoštola
Budúca nedeľa: 17. nedeľa v cezročnom období, rok A

Rozpis sv. omší

    Zubák Horná Breznica
20.7. Pondelok 7.00  
21.7. Utorok 18.30  
22.7. Streda 18.30  (adorácia)  17.30
23.7. Štvrtok 7.00  
24.7. Piatok 18.30 17.30
25.7. Sobota 18.30  
26.7. Nedeľa 8.00 a 11.00 9.30
(Korunka)

Úmysly

Zubák

Pondelok: Anna Belicová a Vendelín
Utorok: Viktor, Katarína, Anna a Michal Slabý
Streda: Anna Šutriepková, Pavol a rodičia
Štvrtok: za farnosť
Piatok: za zdravie a Božiu pomoc
Sobota: Katarína, rodičia a deti
Nedeľa: za zdravie a Božiu pomoc pre Jozefa / Jozef Kontiš

Rôzne

Ďakujem skupine č.13 za upratovanie a milodar 50 €, budúci týždeň poprosím o upratovanie skupinu č.14. Ďakujem za milodary v tomto týždni 50 €. Ďakujem za zbierku na past. centrum 162,95 €. Ďakujem za murárske práce na fasáde past. centra bratom Krivoklátskym a p. Pomajbišovi. Ďakujem za varenie pre brigádnikov. Ďakujem chlapom, ktorí šalovali Betlehem. Ďakujem p. Kurtimu za montáž a výrobu vstavaných skríň do centra. Ďakujem Vladovi dubovému, ktorý nám previezol drevo na nábytky. Chcem sa poďakovať chlapom, ktorí nám pomohli pri tejto práci. Na brigádu v tomto týždni prišli len dvaja, tak im chcem poďakovať za odšalovanie kaplniek a za upravenie detského ihriska. Taktiež ďakujem aj tým, ktorí mi vyrobili madlá do centra a nainštalovali ich. Ďakujem Marcelovi Palicovi za kamerové káble a p. Hagarovi ďakujem za natiahnutie TV káblov. Ďakujem za upratanie past. centra. V tomto týždni by som chcel naložiť kameň na Betlehem, uložiť DT tvárnice. V pondelok bude brigáda pre mužov od 8.00. Podľa počasia by sme naplánovali Ďalšiu betonáž, ktorá by bola buď koncom tohto týždňa, alebo začiatkom ďalšieho.

V tomto týždni som sa stretol s maliarom a reštaurátorom p. Balajom, ktorý nám maľoval kostol, a bola daná do výroby 1. socha evanjelistu do kaplnky. Čo sa týka vonkajšej krížovej cesty a kaplniek, vrátane Betlehema, tak ako rodiny, si budete môcť zakúpiť sochu či zastavenie. Ja by som chcel zohnať zasa relikviu a spoločne vytvoriť toto dielo s chlapmi našej farnosti. Jednotlivec, rodina alebo viaceré rodiny, ktoré si zastavenie  alebo sochu do kaplnky kúpia, budú mať urobenú darovaciu tabuľku, s tým, že do budúcna sa budú starať o čistotu kaplnky alebo zastavenia. Zatiaľ nemám presné vyčíslenie, koľko by to mohlo stáť, ale hovorím o tom už teraz, aby ste mali čas si premyslieť, či sa chcete do tohto projektu práve takýmto spôsobom zapojiť. Celkovo bude 14 zastavení spoločne s Božím hrobom a miestom ukrižovania a 6 kaplniek + miesto narodenia Ježiša Krista – Betlehem. Jednotlivé sochy budú od 140cm až po životnú veľkosť. Krížová cesta bude vyzerať podobne ako kaplnky, s tým, že v každej sa bude nachádzať socha alebo plastika alebo obraz + životopis svätca a modlitba k danému zastaveniu + darovacia tabuľka. Každé zastavenie bude nadstrešené. Snáď sa nám podarí začať už na jeseň a pri vhodnej zime budeme pokračovať ďalej. Pravdepodobne budú brigády bývať raz za týždeň, tak ako teraz. Čo sa týka kolaudácie objeku past. centra, tak stále sa ešte pokračuje v dokumentácii ako aj v prácach.

Srdečne vás pozývame na náš detský letný tábor v Zubáku, ktorý bude tento rok v 2 turnusoch:
1. turnus – vo veku 6 -11 rokov – od 24.8. – 25.8 (PO-UT) – formou denného tábora od 8.00 – 17.00 – 25€
2. turnus – od 12 rokov – od 26.8. – 28.8. (STR-PIA) – 40€
- strava bude zabezpečená (desiata, obed, večera)
- prihlášku si môžete vyzdvihnúť v sakristiách kostolov a následne odovzdať do 14. augusta 2020 i s peniazmi a prefotenou kartička poistenca:
v Zubáku – Barborke Adamcovej alebo Majke Krchňavej
v Breznici – Stanke Gabrišovej
Tešíme sa na vás :-)