Oznamy

15. nedeľa v cezročnom období, rok A (12. júla 2020)

15. nedeľa v cezročnom období, rok A (12. júla 2020)

Liturgický kalendár

Pondelok: Sv. Henricha, spomienka
Utorok: Sv. Kamila de Lellis, kňaza, spomienka
Streda: Sv. Bonaventúru, biskupa a učiteľa Cirkvi, spomienka
Štvrtok: Preblahoslavenej Panny Márie Karmelskej, spomienka
Piatok: Sv. Andreja Svorada a Benedikta, pustovníkov, spomienka
Sobota: Panny Márie v sobotu, spomienka
Budúca nedeľa: 16. nedeľa v cezročnom období, rok A

Rozpis sv. omší

    Zubák Horná Breznica
13.7. Pondelok 7.00  
14.7. Utorok 18.30  
15.7. Streda 18.30  (adorácia)  17.30
16.7. Štvrtok 7.00  
17.7. Piatok 18.30 17.30
18.7. Sobota 18.30  
19.7. Nedeľa 8.00 a 11.00 9.30
(Korunka)

Úmysly

Zubák

Pondelok: poďakovanie za život Anny Miščej
Utorok: Milan Janči a rodičia
Streda: Jozef Kontiš
Štvrtok: za farnosť
Piatok: Jozef
Sobota: Jozef Korec, Anna Vajcíková
Nedeľa: Martin Babača / Rod. Kučková, Rafajová, Štefan Adamička

Rôzne

Ďakujem skupine č.12 za upratovanie a budúci týždeň poprosím o upratovanie skupinu č.13. Ďakujem za milodary v tomto týždni 70 €. Ďakujem za hodovú zbierku 276,18 €. Chcem sa poďakovať chlapom za stredajšiu brigádu. Podarilo sa nám dokončiť kaplnky evanjelistov. Ďakujem aj za betónovací stroj Jozefa a Juraja Štefancovcov. Ďakujem za dovoz štrku na betónovanie. Ďakujem za varenie pre brigádnikov. Ďakujem za zloženie lešenia p. Kormendymu. Ďakujem za murárske práce na fasáde past. centra bratom Krivoklátskym a p. Pomajbišovi. Ďakujem za upratanie past. centra. Chcem sa veľmi poďakovať za dovoz matracov Jankovi Ivanišovi a dar kúpeľov Nimnica a p. Pavlíkovi pre naše pastoračné centrum v podobe 22 matracov. Za tento dar som veľmi vďačný, v spolupráci budeme pokračovať. Zajtra, v pondelok bude brigáda o 15.00 do večera. Ďakujem vopred chlapom, ktorí sa zúčastnia.

Dnes bude zbierka obetovaná na past. centrum.

Počas týždňa budem naďalej zapisovať úmysly sv. omší.