Oznamy

13. nedeľa v cezročnom období, rok A (28. júna 2020)

13. nedeľa v cezročnom období, rok A (28. júna 2020)

Liturgický kalendár

Pondelok: Sv. Petra a Pavla, apoštolov, slávnosť a prikázaný sviatok
Štvrtok: Návšteva Panny Márie, sviatok
Piatok: Sv. Tomáša, apoštola, sviatok
Sobota: Panny Márie v sobotu, spomienka
Budúca nedeľa: Sv. Cyrila a Metoda, slávnosť a prikázaný sviatok, rok A

Rozpis sv. omší

    Zubák Horná Breznica
29.6. Pondelok 7.00 a 18.30         17.30
30.6. Utorok 7.00  
1.7. Streda 7.00          
2.7. Štvrtok 7.00 a 17.30 18.30
3.7. Piatok 7.00 a 18.30 17.30
4.7. Sobota 7.00 8.00 – 18.30 - adorácia
18.30 + prednáška
5.7. Nedeľa 8.00 a 9.15 10.30
(Korunka)

Úmysly

Zubák

Pondelok: František a Milan Zuzíkovi / Felix Mikuš
Utorok: za farnosť
Streda: Martin Milo a Terézia
Štvrtok: k úcte Ducha Svätého / Juliana, Štefan a Jozef Kuček
Piatok: Hermína a Štefan Ondricha / Zdeno
Sobota: Ján a Katarína Panenkovi
Nedeľa: Cyril, Františka a deti Martišovi / Katarína Dzurková a deti

Rôzne

Ďakujem skupine č.10 za upratovanie a milodar 60 € a budúci týždeň poprosím o upratovanie skupinu č.11. Ďakujem za milodary v tomto týždni 100 €, 50 €, 50 € od p. Štefinovej Paulíny. Ďakujem p. Kurtimu za výrobu ďalších nábytkov, v prácach budeme pokračovať počas celých prázdnin. Ďakujem Jožkovi Ivanišovi za elektroinštalačné práce. Ďakujem ženám za upratanie centra. Ďakujem p. Barcíkovi a Hortovi za lomový kameň a p. Kozákovi za jeho dovoz. Chcem poďakovať chlapom za brigádu za šalovacie práce. V tomto týždni bude brigáda v utorok, počas celého dňa, pozývam chlapov doobeda aj poobede. Budeme došalovávať a nakladať kameň do kaplniek. Jarke Kanderkovej ďakujem za záhradkárske práce a Vladimírovi Martišovi za kosenie trávy. Reštaurácii Prime a p. Pilátovi ďakujem za slnečníky do areálu centra.

Dnes o 15.00 pozývame všetkých žiakov s rodinami, študentov a učiteľov na Te Deum – poďakovanie sa za školský rok, ktoré bude spojené s opekačkou a animačným programom a hrami pre deti. O občerstvenie je postarané. Ak by chceli ženy upiecť ženy koláče, tak môžu. Te Deum začne o 15.00 v kostole modlitbou Korunky k Božiemu milosrdenstvu, na ktorú pozývame všetkých veriacich. Taktiež od tejto nedele pozývame na korunku Božieho milosrdenstva do Hornej Breznice v kostole o 15.00. Budúci týždeň poprosíme aby sa pridali k deťom výnimočne v Zubáku v kostole.

Úmysly sv. omší na ďalší polrok začnem zapisovať od 29. júna 2020 (pondelok) s tým, že úmysly, ktoré neboli odslúžené počas karantény COVID-19, sa budú postupne naďalej dopĺňať.

Fatimská sobota - budúcu sobotu 4. júla 2020 je prvá sobota v mesiaci. V Hornej Breznici bude v rámci fatimských sobôt pred sv. omšou večeradlo k Panne Márii od 17.30.

V rámci hodovej slávnosti by som vás chcel poprosiť, aby ste odložili prácu a venovali sa viac duchovnému životu, predniesli prosby či poďakovania našim patrónom sv. Cyrilovi a Metodovi. V sobotu bude celodenná adorácia, na ktorú vás čo najsrdečnejšie pozývam - od 8.00 do 18.30. Po sv. omši bude prednáška na tému Sviatosť birmovania.

Prvý piatok – spovedanie
Horná Breznica:  Štvrtok – po sv. omši / Piatok - pred sv. omšou / v sobotu od 17.30 do sv. omše
Zubák: Piatok - po večernej sv. omši
Počas večerného spovedania bude vyložená Sviatosť Oltárna.
V piatok bude pred sv. omšou krížová cesta vo farskom kostole.
Spovedanie chorých bude v piatok od 7.30 ráno. Najskôr v Zubáku a okolo 9.00 v Hornej Breznici. Ak by ste chceli nahlásiť niekoho nového, poprosím, v sakristiách kostolov.

V tomto týždni bola pre našu farnosťaj taká výnimočná chvíľa, vďaka ktorej sme mohli odprezentovať našu farnosť aj v rádiu Lumen. Chcem sa poďakovať všetkým zúčastneným a aj moderátorovi relácie LUPA Andrejovi Baldovskému (počet ľudí bol limitovaný). Tí, ktorí tú reláciu ešte nepočuli alebo si ju chcete vypočuť ešte raz, tak na našej stránke farnosti i na stránke obce bude link danej relácie, aby ste si ju mohli vypočuť.