Oznamy

12. nedeľa v cezročnom období, rok A (21. júna 2020)

12. nedeľa v cezročnom období, rok A (21. júna 2020)

Liturgický kalendár

Pondelok: Sv. Jána Fišera, biskupa, a Tomáša Mórusa, mučeníkov
Streda: Narodenie sv. Jána Krstiteľa, slávnosť
Sobota: Panny Márie v sobotu, spomienka
Budúca nedeľa: 13. nedeľa v cezročnom období, rok A

Rozpis sv. omší

    Zubák Horná Breznica
22.6. Pondelok 7.00          
23.6. Utorok 18.30  
24.6. Streda 7.00 a 18.30 (adorácia) 17.30
25.6. Štvrtok 7.00  
26.6. Piatok 18.30 17.30
27.6. Sobota 18.30 17.30
28.6. Nedeľa 8.00 a 11.00 9.30

Úmysly

Zubák

Pondelok: Mária Miščia
Utorok: František, Milan a Anna Zuzíkovi
Streda: za zdravie a Božiu pomoc Rudolfa Belicu / Ján Bulko
Štvrtok: za farnosť
Piatok: Rudolf Kostka
Sobota: Michal, Ján, Rudolf a František
Nedeľa: Rudolf a Anna Kostkovi / za zdravie a Božiu pomoc rod. Pavúčkovej

Rôzne

Ďakujem skupine č.9 za upratovanie a milodar 80 € a budúci týždeň poprosím o upratovanie skupinu č.10. Ďakujem za milodary v tomto týždni 90 €. Ďakujem za zbierku 427,52 €. Chcem sa poďakovať p. Ottovi Kurtimu za montáž skríň v past. centre, v stolárskych prácach budeme naďalej pokračovať. Ďakujem p. Danielovi Isteníkovi za mrazničku a jej dovoz. Ďakujem bratom Krivoklátskym za práce v sociálnych zariadeniach. Ďakujem Jožkovi Ivanišovi za elektroinštalačné práce. Ďakujem Jožkovi Karasovi a všetkým chlapom, ktorí mu pomáhali pri šalovaní kaplniek, v tomto týždni túto prácu dokončili. Budúci týždeň nás čaká šalovanie ešte medzi kaplnkami a už môžeme nakladať kameň, ktorý by sme mali priviezť budúci týždeň. Podľa toho by so vám vyhlásil brigádu. Chcel by som poďakovať aj chlapcom, ktorí tu strávili víkendovú duchovnú obnovu a opäť sa zapojili do prác na past. centre. Niektoré časti upratali a vyrezali nové odvodňovacie kanály. Ďakujem ženám, ktoré upratali centrum a varili pre duchovnú obnovu. V tomto týždni sme pokročili aj čo sa týka kolaudácie.

Termín prvého sv. prijímania – čo sa týka jeho termínu, rodičia rozhodli v pomere 4:2 a jedna rodina sa nevyjadrila, čo znamená, že prvé sv. prijímanie bude budúci rok spoločne s terajšími druhákmi. Termín prvého sv. prijímanie bude pravdepodobne hneď po Veľkej noci, alebo začiatkom mája. Čo sa týka sv. birmovania, tak prípravu začneme začiatkom novembra stretnutím s rodičmi a následne na to začneme prípravu, ktorá bude trvať do mája roku 2022, čiže rok a pol. Je to predovšetkým kvôli stredoškolákom a dospelým, ktorí sa nemôžu tak často stretávať, a preto vychádza len jedno, maximálne dve stretnutia za mesiac, nerátajúc prázdniny.

Budúcu nedeľu 28.06.2020 o 15.00 pozývame všetkých žiakov s rodinami, študentov a učiteľov na Te Deum – poďakovanie sa za školský rok, ktoré bude spojené s opekačkou a animačným programom a hrami pre deti. Te Deum začne o 15.00 v kostole modlitbou Korunky k Božiemu milosrdenstvu, na ktorú pozývame všetkých veriacich. Taktiež od tejto nedele pozývame na korunku Božieho milosrdenstva do Hornej Breznice v kostole o 15.00. Budúci týždeň poprosíme aby sa pridali k deťom výnimočne v Zubáku v kostole.

Vzhľadom na pokračujúce uvoľnenia biskupi rozhodli o odvolaní všeobecného dišpenzu od povinnej účasti veriacich na nedeľných a sviatočných bohoslužbách k 17. júnu 2020. Virtuálne spoločenstvo a sledovanie prenosov, ktoré sa ukázalo ako veľmi užitočný prostriedok vo výnimočnom stave, samozrejme nemôže trvalo nahradiť živé spoločenstvo stretávajúce sa pri modlitbe a sláveniach.
Bezpochyby zostávajú v platnosti výnimky z povinnej účasti pre tých, ktorí sú chorí, musia zostať v karanténe alebo pociťujú vážnu fyzickú či morálnu prekážku (napríklad veľkú obavu kvôli iným chronickým ochoreniam, pooperačným stavom, atď.).

Úmysly sv. omší na ďalší polrok začnem zapisovať od 29. júna 2020 (pondelok) s tým, že úmysly, ktoré neboli odslúžené počas karantény COVID-19, sa budú postupne naďalej dopĺňať.

Dnes blahoželám všetkým otcom a žehnám im pri ich náročnom povolaní na sviatok Dňu otcov.

Zajtra bude za priaznivého počasia brigáda o 15.00. Ďakujem vopred za účasť.