Oznamy

11. nedeľa v cezročnom období, rok A (14. júna 2020)

11. nedeľa v cezročnom období, rok A (14. júna 2020)

Liturgický kalendár

Piatok: Najsvätejšieho Srdca Ježišovho, slávnosť
Sobota: Nepoškvrneného Srdca Panny Márie, spomienka
Budúca nedeľa: 12. nedeľa v cezročnom období, rok A

Rozpis sv. omší

    Zubák Horná Breznica
15.6. Pondelok 7.00          
16.6. Utorok 18.30  
17.6. Streda 18.30 17.30
18.6. Štvrtok 7.00  
19.6. Piatok 7.00 a 18.30 17.30
20.6. Sobota 14.30 a 18.30 17.30
21.6. Nedeľa 8.00 a 11.00 9.30

Úmysly

Zubák

Pondelok: za zdravie a Božiu pomoc pre Jozefa
Utorok: Jozef a Anna Hazalovi
Streda: rod. Galková
Štvrtok: za farnosť
Piatok: Mirka a Martinka Balážová / Anna, Jozef a Edita
Sobota: Štefan a Roman Kuvikovi
Nedeľa: za zdravie a Božiu pomoc Emila s rodinou / František Kanderka, Jolana a syn

Rôzne

Ďakujem skupine č.8 za upratovanie a milodar 40 € a budúci týždeň poprosím o upratovanie skupinu č.9. Ďakujem za milodary v tomto týždni 50 €, 50 € a 100 € a 200 €. Chcem sa poďakovať p. Ottovi Kurtimu za montáž postelí v past. centre. Budúci týždeň budeme montovať prvé skrine. Chcem sa poďakovať všetkým chlapom, ktorí pomáhali pri šalovaní a nakladaní kameňa, a zvlášť sa chcem poďakovať za stredu bratom Štefancovým za betónovací stroj a všetkým chlapom, ktorí pomáhali pri betónovaní kaplniek. O to väčšia vďaka patrí všetkým zúčastneným, lebo sme niekoľkokrát zmokli a práca bola naozaj namáhavá a náročná, ešte raz ďakujem všetkým chlapom. V budúcom týždni pokračujeme v šalovacích prácach. Ďakujem za dovoz štrku na betónovanie p. Trnkovi. Ďakujem ženám, ktoré varili pre brigádnikov a ženám, ktoré upratali faru. Ďakujem rodičom prvoprijímajúcich detí za stretnutie.

Ohlášky – Dňa 20. júna 2020 chcú uzatvoriť manželstvo Monika Mohyláková, ktorá pochádza z farnosti Zubák, a Jozef Jantoška, ktorý pochádza z farnosti Púchov, v kostole sv. Vendelína v Zubáku. Ak by niekto vedel o nejakej prekážke, nech to oznámi na farskom úrade. Zároveň odporúčame snúbencov do našich modlitieb.

Dnes je zbierka na chod farnosti a pastoračné centrum.