Oznamy

Najsvätejšej Trojice, rok A (7. júna 2020)

Najsvätejšej Trojice, rok A (7. júna 2020)

Liturgický kalendár

Štvrtok: Najsvätejšieho Kristovho tela a krvi, slávnosť a prikázaný sviatok
Sobota: Sv. Antona Paduánskeho, kňaza a učiteľa Cirkvi
Budúca nedeľa: 11. nedeľa v cezročnom období, rok A

Rozpis sv. omší

    Zubák Horná Breznica
8.6. Pondelok 7.00          
9.6. Utorok 7.00 7.30
10.6. Streda 7.00  
11.6. Štvrtok 7.00 a 18.30 17.30
12.6. Piatok 18.30 17.30
13.6. Sobota 15.00 a 18.30 17.30
14.6. Nedeľa 8.00 a 11.00 9.30

Úmysly

Zubák

Pondelok: Kamil Hurínek a rodičia
Utorok: Vrabcová Emília, Viktor, Anna a František
Streda: Matej a Júlia Balejovi
Štvrtok: za farnosť / Miroslav Budiač
Piatok: rod. Kučková, Rafajová a Krajčová
Sobota: Božena Hazalová
Nedeľa: Rudolf, Antónia a Matej / Milan Marman

Rôzne

Ďakujem skupinám 6. a 7. za upratovanie a milodar 100 € a budúci týždeň poprosím o upratovanie skupinu č.8. Ďakujem za milodary v tomto týždni 50 €, 50 € a 100 €. Chcem sa poďakovať chlapom, ktorí mi pomáhali pri ukladaním kameňa pri stavbe kaplniek. Zároveň by som vás chcel poprosiť v pondelok a v utorok poobede od 15.00 musíme naložiť kameň, ako aj pripraviť všetko na stredajšiu betonáž. V stredu by sme mali od rána od 8.00 betónovať pomocou betónovacieho stroja. Keďže viacerí chlapi, ktorých som oslovil, majú rannú, chcel by som poprosiť všetkých tých, ktorí majú v stredu doobeda voľno, aby prišli pomôcť pri tejto náročnej stavbe, nakoľko budeme pracovať s kameňom. Táto brigáda bude za priaznivého počasia, ak by nám počasie neprialo, tak sa preloží na ďalší týždeň. Ďakujem všetkým, ktorí v tomto prvopiatkovom týždni pristúpili k sviatosti zmierenia. Ďakujem za účasť na fatimskom večeradle v Breznici.

Ohlášky – Dňa 13. júna 2020 chcú uzatvoriť manželstvo Dominika Burmeková, ktorá pochádza z farnosti Zubák, a Peter Kostka, ktorý taktiež pochádza z farnosti Zubák, v kostole sv. Vendelína v Zubáku. Ak by niekto vedel o nejakej prekážke, nech to oznámi na farskom úrade. Zároveň odporúčame snúbencov do našich modlitieb.

Na sviatok Kristovho tela a krvi nebude procesia, ani nebudeme stavať oltáriky, z dôvodu pandémie. Preto máme vo farnosti 3 sv. omše, ktorých sa môžete zúčastniť, tento sviatok nás viaže účasťou na sv. omši.

Stretnutie rodičov prvoprijímajúcich detí bude v sobotu po večernej sv. omši v Zubáku. Dohodneme sa na termíne prvého sv. prijímania, preto účasť všetkých rodičov je nutná. Čo sa týka sviatosti birmovania, tak príprava sa presúva na september, príp. október.