Oznamy

Zoslanie Ducha Svätého, rok A (31. mája 2020)

Zoslanie Ducha Svätého, rok A (31. mája 2020)

Liturgický kalendár

Pondelok: Votívna omša o Duchu Svätom
Streda: Sv. Karola Lwangu a spoločníkov, mučeníkov
Štvrtok: Nášho Pána Ježiša Krista, Najvyššieho a večného kňaza, sviatok
Piatok: Sv. Bonifáca, biskupa a mučeníka
Sobota: Panny Márie v sobotu, spomienka
Budúca nedeľa: Najsvätejšej Trojice, slávnosť

Rozpis sv. omší

    Zubák Horná Breznica
1.6. Pondelok 7.00 a 18.30 17.30
2.6. Utorok 7.00  
3.6. Streda 17.30 18.30
4.6. Štvrtok 18.30 17.30
5.6. Piatok 7.00 a 18.30 17.30
6.6. Sobota 15.00 a 18.30 17.30
7.6. Nedeľa 8.00 a 11.00 9.30

Úmysly

Zubák

Pondelok: K úcte Ducha Svätého / Jozef Pavúček
Utorok: Peter, Mirka a Maťka
Streda: Vladimír Poliak
Štvrtok: za farnosť
Piatok: za zdravie a Božiu pomoc Martina Slabého / Anna, Jozef a deti
Sobota: za zdravie a Božiu pomoc Martina Slabého
Nedeľa: Jozef, Anna a Jozef Miščí / Pavol Korošík

Rôzne

Budúci týždeň poprosím o upratovanie skupinu č. 6 a 7. Ďakujem za cement p. Barcíkovi a Hortovi, Ďakujem p. Zuzíkovi za vykládku cementu. Chcem sa poďakovať Jankovi Ivanišovi za požičanie dodávky a p. Otovi Kurtimu za výrobu postelí, ktoré sme doviezli do centra, budúci týždeň bude pokračovať montáž.  Ďakujem aj chlapom, ktorí mi prevoze pomáhali. Ďakujem Mirkovi Kanderka za maliarske práce a ženám za upratanie centra. Chcem sa poďakovať aj chlapom od p. Prenosila za elektroinštalačné práce a tak isto aj svetlárovi p. Pazderovi. Podokončovali práce v centre a nasvietili hlavný kríž v spoločenskej miestnosti. Ďakujem všetkým chlapom, ktorí pomáhali pri armovaní, budúci týždeň budeme ukladať kameň. Ďakujem Jarke Kanderkovej za úpravu drevín okolo kostola.

Dnes sa končí veľkonočné obdobie, od zajtra sa modlíme Anjel Pána.

Fatimská sobota - budúcu sobotu 6. júna 2020 je prvá sobota v mesiaci. V Hornej Breznici bude v rámci fatimských sobôt pred sv. omšou večeradlo k Panne Márii od 16.30 a pred sv. omšou o 17.30 bude vyložená Sviatosť Oltárna.

Prvý piatok – spovedanie
Horná Breznica: Streda – po sv. omši / Piatok - pred sv. omšou
Zubák: Piatok - po večernej sv. omši
Počas večerného spovedania bude vyložená Sviatosť Oltárna. V piatok bude pred sv. omšou krížová cesta vo farskom kostole.
Spovedanie chorých bude v piatok od 7.30 ráno. Najskôr v Zubáku a okolo 9.00 v Hornej Breznici. Ak by ste chceli nahlásiť niekoho nového, poprosím, v sakristiách kostolov.

Ohlášky – Dňa 6. júna 2020 chcú uzatvoriť manželstvo Simona Kalusová, ktorá pochádza z farnosti Zubák, a Marián Harvánek, ktorý pochádza z farnosti Žilina - Mesto, v kostole sv. Vendelína v Zubáku. Ak by niekto vedel o nejakej prekážke, nech to oznámi na farskom úrade. Zároveň odporúčame snúbencov do vašich modlitieb.

Od tohto týždňa bude kostol otvorený už pol hodinu pred sv. omšou a bude sa predmodlievať sv. ruženec. Po vzájomnej dohode s BU, za čo sme veľmi vďační,  biskupský úrad nám zrušil a odpustil 15 000 € pôžičku. Už máme len podlžnosť, čo sa týka lavíc, ktorú by sme mali v priebehu tohto roka doplatiť. Od budúceho týždňa budú už nedele a sviatky spievané

Hygienické opatrenia - vzhľadom na výzvu hygieny a štátnej moci musíme dodržiavať tieto pravidlá, a to sú:

 • nosenie rúška a hygienických rukavíc alebo dezinfekcia rúk
 • sv. prijímanie na ruku
 • dvojmetrový odstup v lavici, a taktiež pri účasti na sv. omšiach na verejnom priestranstve
 • každá druhá lavica musí byť prázdna
 • spolu môžu byť jedine rodinní príslušníci a medzi rodinami alebo ďalším veriacim musí byť rozostup 2 m z každej strany
 • prázdne sväteničky
 • nepodávajú sa ruky pri obrade pokoja
 • dôchodci stále nemajú povinnosť nedeľných bohoslužieb, samozrejme, ak chcú prísť, treba im to umožniť – čím aj zvažujem zavedenie ďalšej sv. omše len pre dôchodcov, čo s týka nedelí a sviatkov.
 • počas akejkoľvek bohoslužby musia byť dvere a okná otvorené
 • počas všetkých bohoslužieb budú krátke príhovory do 5 minút, preto aj starší, ktorí sa obávate, žeby ste nevydržali stáť, nemusíte sa báť, pretože sv. omša bude trvať okolo pol hodiny. Taktiež sa nebudú čítať oznamy, tie si nájdete na výveske kostola a na webovej stránke. Chcem ešte poznamenať, že sv. omše budú tiché, nie spievané.
 • prosíme veriacich, ktorí majú v kostole knižky, ružence alebo obrázky, nech si ich počas prvého týždňa odnesú, aby boli všetky lavice prázdne, v inom prípade budú odložené na farskom úrade
 • sv. zmierenia bude prebiehať vonku 10 min. pred všetkými sv. omšami, aj v nedeľu
 • pri sv. prijímaní zostanete na miestach a ja prídem k vám alebo ak vytvoríte rad, tak aj v ňom treba mať dvojmetrové odstupy
 • počas nedele kostoly budú celodenne otvorené ako aj počas týždňa