Oznamy

7. Veľkonočná nedeľa, rok A (24. mája 2020)

7. Veľkonočná nedeľa, rok A (24. mája 2020)

Liturgický kalendár

Pondelok: Sv. Bédu Ctihodného, kňaza a učiteľa Cirkvi
Utorok: Sv. Filipa Neriho, kňaza
Streda: Sv. Augustína z Canterburry, biskupa
Piatok: Sv. Pavla VI., pápeža
Budúca nedeľa: Zoslanie Ducha Svätého, slávnosť

Rozpis sv. omší

    Zubák Horná Breznica
25.5. Pondelok 7.00  
26.5. Utorok 18.30 17.30
27.5. Streda 18.30 17.30
28.5. Štvrtok 7.00  
29.5. Piatok 7.00  
30.5. Sobota 18.30  
31.5. Nedeľa 8.00 a 11.00 9.30

Úmysly

Zubák

Pondelok: za zdravie a Božiu pomoc pre dcéru
Utorok: Ján a Katarína Belicovi
Streda: Alžbeta a Michal Štefaňák
Štvrtok: za farnosť
Piatok: Ondrej Mišči
Sobota: Katarína a Ladislav Panenkovi
Nedeľa: Viktor, Jaroslav Paroha a Ladislav Ježo / Anton, Anna a Antónia

Rôzne

Ďakujem skupine č. 5 za upratovanie kostola a milodar 30 € a budúci týždeň poprosím o upratovanie skupinu č. 6. Ďakujem za cemet p. Barcíkovi a Hortovi, ďakujem p. Tomanovi za železo. Ďakujem Ludvíkovi Ocinákovi a chlapom za nachystanie a dovoz dreva. Ďakujem všetkým chlapom, ktorí armovali a šalovali kaplnky. Ďakujem všetkým, ktorí posledné dva týždne obetovali milodar na chod fary. Koncom týždňa by mala byť brigáda, kde dokončíme armovanie a dáme kameň.

Dnes bude zbierka na katolícke masmédiá.

Hygienické opatrenia - vzhľadom na výzvu hygieny a štátnej moci musíme dodržiavať tieto pravidlá, a to sú:

 • nosenie rúška a hygienických rukavíc alebo dezinfekcia rúk
 • sv. prijímanie na ruku
 • dvojmetrový odstup v lavici, a taktiež pri účasti na sv. omšiach na verejnom priestranstve
 • každá druhá lavica musí byť prázdna
 • spolu môžu byť jedine rodinní príslušníci a medzi rodinami alebo ďalším veriacim musí byť rozostup 2 m z každej strany
 • prázdne sväteničky
 • nepodávajú sa ruky pri obrade pokoja
 • dôchodci stále nemajú povinnosť nedeľných bohoslužieb, samozrejme, ak chcú prísť, treba im to umožniť – čím aj zvažujem zavedenie ďalšej sv. omše len pre dôchodcov, čo s týka nedelí a sviatkov.
 • počas akejkoľvek bohoslužby musia byť dvere a okná otvorené
 • počas všetkých bohoslužieb budú krátke príhovory do 5 minút, preto aj starší, ktorí sa obávate, žeby ste nevydržali stáť, nemusíte sa báť, pretože sv. omša bude trvať okolo pol hodiny. Taktiež sa nebudú čítať oznamy, tie si nájdete na výveske kostola a na webovej stránke. Chcem ešte poznamenať, že sv. omše budú tiché, nie spievané.
 • prosíme veriacich, ktorí majú v kostole knižky, ružence alebo obrázky, nech si ich počas prvého týždňa odnesú, aby boli všetky lavice prázdne, v inom prípade budú odložené na farskom úrade
 • sv. zmierenia bude prebiehať vonku 10 min. pred všetkými sv. omšami, aj v nedeľu
 • pri sv. prijímaní zostanete na miestach a ja prídem k vám alebo ak vytvoríte rad, tak aj v ňom treba mať dvojmetrové odstupy
 • počas nedele kostoly budú celodenne otvorené ako aj počas týždňa